Verslag van de gemeentevergadering op 10 november 2019 om 11.30 uur

Verslag van de gemeentevergadering op 10 november 2019 om 11.30 uur

 

Aanwezig: ± 60 gemeenteleden

 

Voorzitter Charlotte Verbraak neemt de microfoon ter hand en vertelt de aanwezigen dat het vanochtend gaat om de gemeente te informeren in zake drie aanstellingen: de uitbreiding van het contract van ds. Lolkema naar 50%, de keuze voor een nieuwe predikant en de aanstelling van een jeugdwerker.

 

Betreffende ds. Wim Lolkema praten we over een halftime aanstelling als algemeen predikant aan onze gemeente per 1 december van dit jaar. Er is op basis van onze financiële positie toestemming om de benoeming door te zetten, er moet echter nog gewacht worden op groen licht uit de classis. De afkondigingen komen in de komende twee weken, waarna er tot 30 november bezwaar tegen deze kerkenraadsbeslissing kan worden aangetekend. Daarna moet ds. Lolkema nog aangeven het beroep aan te nemen. Er van uitgaande dat het applaus bij deze aankondiging positief kan worden vertaald, zal de bevestigingsdienst op 2 februari plaatsvinden.

 

Ook voor het benoemen van een nieuwe predikant ter opvolging van ds. Willem Vermeulen is er toestemming op het financiële vlak. Het is de bedoeling dat deze predikant in eerste instantie wordt aangesteld voor 80%, met eventueel later een aanvulling tot een volledige betrekking. De namen van de door de kerkenraad aangestelde leden van de beroepingscommissie worden genoemd: Ellen Peerbolte, Elsbeth Huffmeijer, Alison Jolley, Margreet Hagendijk, Janetta van Beek, Jo Koster, Piet Jille en Kees de Klerck. Op basis van een afspraak met de gemeente Woensdrecht kan door hen nog een afgevaardigde als adviseur worden aangemeld. De beroepingscommissie heeft als opdracht een predikant te zoeken die zo veel mogelijk voldoet aan de opgestelde profielschets en gaat daarvoor eerst nog een cursus volgen. Er is door de kerkenraad geen voorkeur voor een man of een vrouw uitgesproken. De 1e contactdatum tussen beroepingscommissie en kerkenraad over de voortgang van de zoektocht is gesteld op 1 juli 2020.

 

Dankzij een subsidie van het Protestants Weeshuis is het mogelijk voor onze gemeente een jeugdwerker gedurende 5 jaar voor 50% te benoemen. Met de andere kerken op de Brabantse Wal is hierover samenwerking gezocht en gevonden, zodat vrijwel zeker gezocht kan worden naar een voltijds medewerker voor de jeugd voor de Brabantse Wal. Voor de aansturing wordt een jeugdraad van de Brabantse Wal ingericht.

 

De heren Marcel Ganzeman en Rindert Peerbolte worden bedankt voor hun vele werk in de voorbereiding in bovenstaande zaken.

 

Jan Voorsluijs, scriba

Bezoek koor Torgau 12-15 sept. 2019

BEZOEK KOOR TORGAU 12-15 SEPT.

Wat een gezellig weekend was dat met al onze gasten uit Torgau !

Er waren zo’n 40 koorleden en aanhang van de Johan Walter Kantorei ondergebracht bij gastgezinnen en we hebben samen met hen een heel druk programma afgewerkt.

Donderdag rond half 8 uur ’s avonds was er een warm welkom en ontvangst door de gastgezinnen.

Vrijdagochtend een interessante rondleiding op Fort de Roovere door 2 Duits-sprekende gidsen met een wandeling door de Mozesbrug en de toren van Pompejus met aansluitend een heerlijke lunch buiten in het zonnetje.

Daarna naar de binnenstad van Bergen op Zoom voor een ijsje, een bezoek aan de synagoge of het Markiezenhof.

Ans had heerlijke soep en een broodje kroket zodat het koor met een gevulde maag een prachtig concert kon geven in de Basiliek van Oudenbosch.

Zaterdag al op tijd inzingen en een concert in Oosterhout dat goed bezocht werd, snel in de bus en meewerken aan de vesper in de Ontmoetingskerk met aansluitend genieten van een super goed verzorgde barbecue samen met 100 gemeenteleden.

Zondag na de kerkdienst en de koffie zwaaiden we onze gasten uit met de uitnodiging om in 2020 aanwezig te zijn bij het afscheid van hun dirigent Ekkehart Saretz op zondag 5 juli 2020.

Uiteraard maken wij hier graag gebruik van om er een heel weekend van te maken zo noteer in uw agenda: 2-3 t/m 5 juli 2020 Torgau

Er zijn dan diverse ander aktiviteiten in Torgau, dus dat zal weer een leuk weerzien zijn.

Wees allen van harte uitgenodigd, wie weet kunnen we ook met een volle bus naar Torgau !

Verdere informatie volgt t.z.t.

Ina Hageman en Riet Fransen

 

 

PCOB Diaconie uitje 2019

Op 23 mei vond het PCOB uitje plaats, mede met steun vanuit de diaconie.
Zie hieronder het filmpje van deze gezellige dag.

 

 

Lustrum Lunch op 24 april

Op woensdag 24 april werd er in de grote zaal van de Ontmoetingskerk een Lustrum Lunch georganiseerd.
Deze lustrum lunch werd gevierd voor 75, 80, 85, 90 en 95 jarigen.

Hieronder een foto-impressie

lustrumlunch-1.jpglustrumlunch-2.jpglustrumlunch-3.jpglustrumlunch-4.jpglustrumlunch-5.jpg