Verslag van de gemeentevergadering op 10 november 2019 om 11.30 uur

Verslag van de gemeentevergadering op 10 november 2019 om 11.30 uur

 

Aanwezig: ± 60 gemeenteleden

 

Voorzitter Charlotte Verbraak neemt de microfoon ter hand en vertelt de aanwezigen dat het vanochtend gaat om de gemeente te informeren in zake drie aanstellingen: de uitbreiding van het contract van ds. Lolkema naar 50%, de keuze voor een nieuwe predikant en de aanstelling van een jeugdwerker.

 

Betreffende ds. Wim Lolkema praten we over een halftime aanstelling als algemeen predikant aan onze gemeente per 1 december van dit jaar. Er is op basis van onze financiële positie toestemming om de benoeming door te zetten, er moet echter nog gewacht worden op groen licht uit de classis. De afkondigingen komen in de komende twee weken, waarna er tot 30 november bezwaar tegen deze kerkenraadsbeslissing kan worden aangetekend. Daarna moet ds. Lolkema nog aangeven het beroep aan te nemen. Er van uitgaande dat het applaus bij deze aankondiging positief kan worden vertaald, zal de bevestigingsdienst op 2 februari plaatsvinden.

 

Ook voor het benoemen van een nieuwe predikant ter opvolging van ds. Willem Vermeulen is er toestemming op het financiële vlak. Het is de bedoeling dat deze predikant in eerste instantie wordt aangesteld voor 80%, met eventueel later een aanvulling tot een volledige betrekking. De namen van de door de kerkenraad aangestelde leden van de beroepingscommissie worden genoemd: Ellen Peerbolte, Elsbeth Huffmeijer, Alison Jolley, Margreet Hagendijk, Janetta van Beek, Jo Koster, Piet Jille en Kees de Klerck. Op basis van een afspraak met de gemeente Woensdrecht kan door hen nog een afgevaardigde als adviseur worden aangemeld. De beroepingscommissie heeft als opdracht een predikant te zoeken die zo veel mogelijk voldoet aan de opgestelde profielschets en gaat daarvoor eerst nog een cursus volgen. Er is door de kerkenraad geen voorkeur voor een man of een vrouw uitgesproken. De 1e contactdatum tussen beroepingscommissie en kerkenraad over de voortgang van de zoektocht is gesteld op 1 juli 2020.

 

Dankzij een subsidie van het Protestants Weeshuis is het mogelijk voor onze gemeente een jeugdwerker gedurende 5 jaar voor 50% te benoemen. Met de andere kerken op de Brabantse Wal is hierover samenwerking gezocht en gevonden, zodat vrijwel zeker gezocht kan worden naar een voltijds medewerker voor de jeugd voor de Brabantse Wal. Voor de aansturing wordt een jeugdraad van de Brabantse Wal ingericht.

 

De heren Marcel Ganzeman en Rindert Peerbolte worden bedankt voor hun vele werk in de voorbereiding in bovenstaande zaken.

 

Jan Voorsluijs, scriba