Torgau-uitwisseling 2014, dag 3 & 4 - Duitser ondergedoken

Uitwisseling 25 - 28 september 2014

Aangezien “rituelen rondom leven en dood” een wat zwaar thema is om meerdere dagen mee te vullen, gaan we op de zaterdag in Zeeland andere dingen doen, te beginnen met een bezoek aan het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Dit museum is gevestigd in enkele caissons die op deze locatie na de watersnoodramp van 1953 gebruikt zijn om één van de grotere dijkbreuken te kunnen dichten.

Onder leiding van een terzake deskundige gids – hij wist er tenminste meer van dan ik – hebben we ons een weg door dit museum gebaand. Lopend langs kaarten, tijdlijnen, geschreven herinneringen, namen van overledenen, beschreven anekdotes, foto's, weg- en aangespoelde voorwerpen en andere museumstukken, probeerden we ons een goed beeld te vormen van de ramp die zich ruim zestig jaar geleden had voltrokken. Het zal u niet verbazen dat die ramp hier nauwelijks in enkele zinnen recht gedaan kan worden.

Omdat het na de rondleiding alweer na twaalven was, hebben we in het museum ook geluncht, waarna we volgens planning naar Zierikzee zijn gereden om een beetje rond te kijken in de binnenstad. De beiaardier was intussen zo vriendelijk zijn klokkenspel te laten bewonderen door het grote publiek. Bij toeval zijn we erachter gekomen dat dit ook in het Duits dubbelzinnig is, maar vanzelfsprekend hebben wij dit minder hoogstaande onderwerp in de kiem gesmoord om daarna weer verder te praten over de tentoongestelde klassieke auto's in de binnenstad en over de miauwende viervoeter van de buurvrouw van één der aanwezigen.

Op verzoek van de gasten, zijn we na Zierikzee nog even bij Neeltje Jans naar het strand geweest voor het uitzicht, een frisse neus, vier paar natte voeten en één onderduikende Duitser; het is even wennen.

's Avonds na het eten was het nog tijd voor het laatste programma-onderdeel van de zaterdag: de oud-Hollandse avond: koffie of thee met een koekje uit de trommel. De koekjes werden traditioneel gedeeld overeenkomstig de beproefde formule: aantal koekjes is aantal koffierondes maal aantal personen, hetgeen per rondgang neerkomt op één koekje per persoon.

Natuurlijk draaide deze avond niet alleen om consumptie, maar ook en vooral om spelletjes. Er was een ruime keuze met onder meer sjoelbakken, rummikub, mens-erger-je-niet, molenspel, halma, schaken, dammen, ganzenbord en kwartet. Doet wellicht niet allemaal even Hollands aan, maar wie van ons is er niet groot mee geworden. In ieder geval duurde het niet lang voordat de stellingen werden betrokken en de in tientallen jaren zorgvuldig opgebouwde goede betrekkingen tijdelijk werden ingeruild voor wederzijdse rivaliteit onder een sluier van geveinsde beschaving. Of met iets minder dichterlijke vrijheid: het was wederom een gezellige avond.

Helaas moet er aan elke geslaagde uitwisseling ooit weer een einde komen, en zoals gebruikelijk was dit ook nu op de zondag na de kerkdienst. Er werd uitgebreid de tijd genomen om allemaal afscheid van elkaar te kunnen nemen, maar na vele handjes, omhelzingen en kussen en de groepsfoto, was het dan uiteindelijk toch onvermijdelijk. Even nog naar elkaar zwaaien, maar dan draait de Kleinbus, bijgenaamd “LKW”, de hoek om om terug naar Torgau te fahren.

 

Al met al was het een geslaagd weekeinde en we hopen elkaar volgend jaar in Torgau weer terug te zien.

 

Elwin van der Schoor

 

foto1-Vlakbij-het-watersnood.JPGfoto2-Het-beiaardiersconcert.JPGfoto3-vier-paar-natte-voeten.JPGfoto4-Brrrrr.JPGfoto5-Groepsfoto-bij-afscheid.jpg