Ons Kerkgebouw

Het kerkgebouw waar de Protestantse Gemeente van Bergen op Zoom haar thuisbasis heeft heet de Ontmoetingskerk.

Ontmoetingskerk.jpg

Deze kerk is een voorbeeld van typisch protestantse architectuur uit het begin van de 20-ste eeuw. De architect was ir. B.T. Boeyinga te Amsterdam. Hij heeft later ook het hoofdgebouw van de stichting Vrederust in Bergen op Zoom ontworpen en gebouwd. De bouwstijl werd bekend onder de naam “Amsterdamse school”.  Boeyinga was predikantszoon en baseerde zijn ideeën over de inrichting van zijn kerken op de theorieën van de bekende theoloog dr. Abraham Kuijper.

Interieur1.JPGInterieur2.JPGInterieur4.JPGInterieur5.JPGInterieur6.JPG

Een paar van de meest kenmerkende ideeën van Abraham Kuijper zijn:

- De eredienst is een “vergadering der gelovigen”. Het gaat niet alleen om de persoonlijke geloofsbelevenis, maar de kerkdienst draagt een gemeenschappelijk karakter. Om dit te accentueren zit de gemeente in een soort halve cirkel, rondom de avondmaalstafel, het doopvont en de bijbel. Je kunt elkaar zien en samen deelnemen aan wat er gebeurt. De kerk is geen bioscoop waar men in rijen achter elkaar zit.

- De kansel diende onderdeel te zijn van de architectuur en “geen houten bloemkelk waaruit halverwege een mensch steekt”.

- De kansel wordt geflankeerd door de bankjes voor de kerkenraad waar de predikant lid van is en deel van uit maakt. Kansel en kerkenraadsbanken vormen zo 1 geheel.

- Maar die bankjes maken tegelijkertijd weer deel uit van de halve cirkel waarin ook de gemeente is opgenomen. Immers kerkenraadsleden zijn ook gewoon leden van de gemeente en moeten zich ook scharen rondom woord en sacrament.

- Het motto van de architect voor zijn ontwerp was: “harten hoog”. Het lijnenspel in het gebouw en ook aan de buitenzijde moet als het ware vanzelf de gedachten omhoog doen rijzen. Het hier en nu is (soms) somber …. dat is aan de kleuren in de kerkzaal ook te zien …. maar we hebben alles te verwachten van boven en daarom zijn de kleuren naar boven toe steeds lichter. We mogen leven naar het licht.

- De toren staat niet naast de kerk maar er bovenop. Dit was in de eerste plaats natuurlijk goedkoper, maar vervolgens ook onderdeel van het plan. De gemeente, in het horizontale “vergadert”  is zélf als het ware een vingerwijzing naar boven toe. Vandaar dat vanuit het kerklichaam als vanzelf de toren zich ontwikkelt.

- Men zag de gemeentezang als bekroning van de bediening van woord en sacrament. Vandaar het orgel boven het liturgisch centrum en het liefst in de vorm van een kroon.

Omdat de architect dit soort ideeën in zijn gebouw tot uiting wilde brengen wordt deze bouwstijl exprescivisme genoemd en ook wel functionalisme. Vorm volgt functie. Vanwege het feit dat de Ontmoetingskerk hiervan zo’n goed voorbeeld was en ook nog redelijk intact werd de kerk door de Rijksmonumentendienst in 2001 tot bescherm rijksmonument verklaard.   
 
In de loop der jaren was de Ontmoetingskerk echter kaal en vaal geworden. Derhalve werd in 2002  een omvangrijke restauratie gestart en hiermee is de kleur weer terug gekomen. Nieuw glas in lood en schilderwerk, nieuwe dakbedekking, andere verlichting, prachtige glazen tochtdeuren en noem maar op, dit alles geeft de kerk weer de allure die er deels ooit was. Tevens werd de kerk aangepast aan de eisen van de tijd. Denk aan geluid, sanitair, isolatiemaatregelen enz. Ook werd in de loop van het voorjaar een ander orgel opgebouwd.

Doordat uit de erfenis van de Hervormde periode in de Gertrudiskerk een aantal elementen in de Ontmoetingskerk konden worden aangebracht leeft de hoop dat echt alle protestanten zich thuis voelen in dit huis van de gemeente dat ook Huis van God mag zijn.

In december 1928 werd de kerk in gebruik genomen en bij de eerste dienst was het thema van de preek: soli deo gloria …. Er was dankbaarheid en verwondering over het werk dat voltooid was. Ook nu mogen we dankbaar zijn en verwondering voelen over het werk dat voltooid is. Onze wens is dat deze kerk ook voor toekomende generaties beschikbaar mag zijn om samen te komen in lief en leed.

Interieur.JPGMuurplaat.JPG