COVID Protocol en Gebruiksplan

 Vanaf 25 februari 2022 zijn er nieuwe versoepelingen van kracht.

 


Met ingang van 25 januari  worden de coronaregels rond de kerkdiensten verder versoepeld, in overeenstemming met de richtlijnen van de PKN. Dat houdt het volgende in:

  • Aanmelden hoeft niet meer
  • Men kan gaan zitten waar de liturgieën op de banken staan.
  • Voorlopig gebruiken we nog de ene ingang aan het Bolwerk.
  • Het dragen van mondkapjes is niet meer verplicht
  • het aantal bezoekers is niet aan een maximum gebonden.
  • Wel is het raadzaam om verspreid in de kerkzaal te zitten. In het vak achter de kosteressen is de ruimte tussen 2 bezoekers 1,5 meter voor hen die dat graag voor zichzelf willen blijven doen.
  • Het advies van de PKN is de handhygiëne te gebruiken bij binnenkomst en dat er goed geventileerd wordt in het kerkgebouw.
  • Bij ziekteverschijnselen kan men beter thuisblijven.

Misschien is het nog even onwennig om met deze versoepeling om te gaan. Maar we mogen er ook vertrouwen in hebben dat deze verruiming op dit moment verantwoord is. U bent van harte welkom!

 

Wat blijven we doen?!

Via het FACEBOOK kanaal (beeld en geluid) een directe link is: Facebook-pagina - Ontmoetingskerk
Tevens zal de dienst rechtstreeks online te bekijken zijn via kerkdienstgemist een directe link is: kerkdienstgemist.nl

Wanneer de dienst is afgelopen kunt u (ook achteraf) de dienst via de link kerkdienstgemist luisteren.

 

Rindert Peerbolte
kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl

 

Inlogformulier