COVID Protocol en Gebruiksplan

 

Vanaf half januari 2022 zijn er nieuwe versoepelingen van kracht.

 

 

Via het FACEBOOK kanaal (beeld en geluid) een directe link is: Facebook-pagina - Ontmoetingskerk
Tevens zal de dienst rechtstreeks online te beluisteren zijn via kerkdienstgemist een directe link is: kerkdienstgemist.nl

Wanneer de dienst is afgelopen kunt u (ook achteraf) de dienst via de link kerkdienstgemist luisteren.

 

Wat blijven we doen?!

Via het FACEBOOK kanaal (beeld en geluid) een directe link is: Facebook-pagina - Ontmoetingskerk
Tevens zal de dienst rechtstreeks online te bekijken zijn via kerkdienstgemist een directe link is: kerkdienstgemist.nl

Wanneer de dienst is afgelopen kunt u (ook achteraf) de dienst via de link kerkdienstgemist luisteren.

 

Rindert Peerbolte

 

De kerkdiensten kunnen tot een max. aantal van 50 bezoekers gehouden worden.
Via het formulier hieronder kunt u zich aanmelden. Aanmelden is noodzakelijk, pas na bevestiging bent u van harte welkom de dienst bij te wonen

Via het FACEBOOK kanaal (beeld en geluid) een directe link is: Facebook-pagina - Ontmoetingskerk
Tevens zal de dienst rechtstreeks online te beluisteren zijn via kerkdienstgemist een directe link is: kerkdienstgemist.nl

Wanneer de dienst is afgelopen kunt u (ook achteraf) de dienst via de link kerkdienstgemist luisteren.

 

Hieronder een korte samenvatting en aanmeld mogelijkheid.
Klik HIER om ons actuele en gehele gebruikersplan in te zien.

 

Mondkapjes; Bij bewegen door het kerkgebouw dienen mondkapjes te worden gedragen. Deze mogen alleen worden afgedaan wanneer men zit.
U dient het mondkapje te dragen zodra u in de rij staat en/of het kerkgebouw betreedt.

 

Het is verplicht dat kerkgangers zich van tevoren aanmelden.
Dat kan bij de koster, Ans de Laater - dit kan op twee manieren:

1. Via het onderstaande aanmeld-formulier
Pas na terugkoppeling hoort u of er voldoende plaats is en of u welkom bent.

 

De kerkdiensten kunnen gehouden worden tot een maximum van 50 bezoekers (incl. kinderen), dit kan slechts alleen na aanmelding én goedkeuring.
De diensten zijn uiteraard ook via kerkdienstgemist.nl (geluid) en Facebook (beeld en geluid) te beluisteren en zien.

    
JANEE
Heeft u (of uw familieleden uit het gezin/huishouden) recent of momenteel klachten die corona-gerelateerd kunnen zijn, zoals hoesten, keelpijn, smaak- reukverlies, koorts?
Bent u (of uw familieleden uit het gezin/huishouden) de afgelopen 7 dagen in contact geweest met iemand die positief is getest voor corona?
Wacht u (of uw familieleden uit het gezin/huishouden) op de uitslag van een coronatest?

 

2. Via de telefoon op telefoonnummer 06 30194696, in de week voor de kerkdienst van ‘s maandags 10 uur tot vrijdags 17 uur. Als het maximum is bereikt, worden bellers – indien gewenst – bovenaan de lijst van de week erna geplaatst.

Bij het telefoongesprek wordt u gevraagd de volgende vragen beantwoorden:
- Heeft u recent of momenteel klachten die corona-gerelateerd kunnen zijn, zoals hoesten, keelpijn, smaak- reukverlies, koorts?
- Bent u de afgelopen 7 dagen in contact geweest met iemand die positief is getest voor corona?

Indien een van deze vragen (of beide) met ja wordt beantwoord, mag u niet worden geregistreerd.
Deze vragen zullen opnieuw gesteld worden bij betreding van de kerk voor de kerkdienst.

U wordt op het hart gedrukt zondags tijdig te verschijnen, gezien het feit dat u door de toelatingsprocedure zult moeten wachten voor u de kerk in kunt.
Vóór de kerk wacht u in een rij, op anderhalve meter afstand. Bij verwachte neerslag, wordt aangeraden een paraplu mee te nemen.

U betreedt een voor een het halletje (huisgenoten tegelijk), u draagt een mondkapje bij verplaatsingen en wordt daar gecheckt op registratie en op uw actuele gezondheidssituatie. Als dat allebei in orde wordt bevonden, wordt u naar uw plaats in de kerkruimte begeleid. De leen-liedboeken worden niet gebruikt. De garderobe ook niet, evenmin als de toiletten, tenzij het niet anders kan. In de kerk geldt een strikt eenrichtingsverkeer: ingang Bolwerk, uitgang Thomas de Rouckstraat. Heen door de kerkzaal, terug door de gang.

Ook bij de zitplaatsen wordt anderhalve meter afstand aangehouden (behalve voor huisgenoten). De plekken worden gemarkeerd door liturgieën.

 

Met ingang van 18 januari  worden de coronaregels rond de kerkdiensten wat versoepeld, in overeenstemming met de richtlijnen van de PKN. Dat houdt het volgende in:

 • Maximaal 50 kerkgangers
 • De basisregel “verplicht 1,5 meter afstand houden” blijft bestaan. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen (zie www.rijksoverheid.nl/corona), verplaatsingen dienen met mondkapje te geschieden.
 • De volgende basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:
  • Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
  • Thuisblijven en testen bij klachten;
  • Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes
    
 • Ventilatie blijft zoals aangegeven in Gebruiksplan
 • Van tevoren registreren is terug ingevoerd
   
 • We vragen niet om de Corona-check QR-code bij kerkdiensten.
  Dat moet (helaas) wèl voor alle activiteiten buiten de kerkdienst waar dat ook verplicht is in de rest van de maatschappij (horeca, cultuur).
  Er is dus wel een QR-code check voor (grote) bijeenkomsten, kooruitvoeringen en ook voor koorrepetities (!) van meer dan 10 personen.
 • Eén toegangsdeur wordt gehandhaafd
 • Eenrichtingsverkeer wordt gehandhaafd
 • Welkom in het halletje door 1 ambtsdrager die controleert of men de handen desinfecteert
 • Placeren gebeurt door reeds klaargelegde liturgieën
 • Tijdens de kerkdienst wordt zo weinig mogelijk rondgelopen (dus collecte blijft aan de deur)
 • Er mag ingetogen gezongen worden door de gemeente
 • Liedboeken kunnen weer van de kerk worden geleend (liederen worden niet meer helemaal afgedrukt in de liturgie)
  De liedboeken liggen reeds op de plekken waar mensen worden geplaceerd. Aan het einde van de dienst dienen ze daar te blijven liggen
 • Jassen en tassen meenemen naar zitplaats – dus kapstokken worden niet gebruikt – blijft gehandhaafd

 

Wat blijven we doen?!

Via het FACEBOOK kanaal (beeld en geluid) een directe link is: Facebook-pagina - Ontmoetingskerk
Tevens zal de dienst rechtstreeks online te bekijken zijn via kerkdienstgemist een directe link is: kerkdienstgemist.nl

Wanneer de dienst is afgelopen kunt u (ook achteraf) de dienst via de link kerkdienstgemistluisteren.

 
Klik HIER om ons actuele en gehele gebruikersplan in te zien.

 

Rindert Peerbolte