Protestantse Kerk - Bergen op Zoom
Bolwerk
Ontmoetingskerk
Binnenzijde
Ontmoetingskerk
het liturgisch centrum

Algemeen

Goedendag, welkom op de website van de Protestantse Gemeente van Bergen op Zoom.
 

Hierboven ziet U enkele foto's van ons schitterende  kerkgebouw, gelegen aan het Bolwerk-Zuid 134.
Hier bent U elke zondag welkom voor de eredienst en gedurende de gehele week voor allerlei activiteiten.

Voor meer informatie over de kerkdiensten, klikt u door op de agenda-items aan de rechterkant.

 Onze zustergemeente in Torgau
Evangelische Kirchengemeinde Torgau
Torgau
   

 

DOELSTELLING:

De activiteiten, die de Stichting Protestantse Begraafplaats ontplooit, zijn gebaseerd op de geformuleerde doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten van 18 december 1984, te weten het beheren en onderhouden van de Protestantse Begraafplaats te Bergen op Zoom.

Protestantse-begraafplaats-bergen-op-zoom.jpg

(Klik op de foto voor een vergroting)

 

CONTACTGEGEVENS:

Indien u contact wilt opnemen met de Stichting Protestantse Begraafplaats, dan kunt u zich wenden tot:

Stichting Protestantse Begraafplaats
p/a dhr. R.J.H. Franssen
       0164 - 252501. 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:  41104095

Fiscaalnummer:  0074.37.961

De Stichting Protestantse Begraafplaats staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.  Een gift aan een ANBI is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (IB).

 

BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter: drs. A. Petermeijer
Secretaris: drs. E.R. van der Geer
Penningmeester: mevr. A.P. van der Kallen - Meijer
Beheerder: dhr. R.H.J. Franssen
   
  dhr. C. J. de Klerck
  drs. J. Petermeijer-ter Borg
  dhr. T.H Veenvliet
  dhr. G. de Vries

 

BELEIDSPLAN:

Klik hier voor het beleidsplan

 

Tarievenlijst 2017

Klik op bovenstaande afbeelding of hier voor een vergroting


REGLEMENT:

Klik hier voor het reglement

 

Finianciële gegevens begraafplaats:

Klik hier voor de financiële gegevens over 2016

Klik hier voor de financiële gegevens over 2015

Klik hier voor de financiële gegevens over 2014

Klik hier voor de financiële gegevens over 2013

De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen, beheersouderlingen en predikanten.

De kerkenraad komt een keer of 8 per jaar samen. 

Deze vergaderingen worden voorbereid door het moderamen.

Tijdens de kerkenraadsvergaderingen komt het leven der gemeente in brede zin aan de orde. 

Het pastorale werk van de ouderlingen wordt gecoördineerd in de pastorale raad, de diakenen werken vanuit de diakonie en de beheersouderlingen vanuit het college van beheer. Al deze geledingen komen ook ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar. De beide predikanten hebben wekelijks overleg.U treft informatie over al deze geledingen elders op de site aan.

Vergaderen is nodig maar het doel moet altijd het werk zijn dat ieder op zich heeft genomen. Het moet staan in dienst van het gemeente van Christus zijn. Op onze avondmaalsborden staat waar het om gaat: een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. De Protestantse Gemeente van Bergen op Zoom probeert dat: heel bescheiden: licht der wereld, zout der aarde .... tot heelheid van de ander en van onszelf, en tot eer van God.

 

Kerkdienst

Geen agenda items deze dag

Agenda

maandag 22 januari 13:30u
Crea dames
maandag 22 januari 19:00u
Rep. Cantorij Rejoice
maandag 22 januari 20:00u
Jeugdraadsvergadering
dinsdag 23 januari 14:00u
Kerkcafé
woensdag 24 januari 09:00u
Pred. overleg Brabantse Wal
woensdag 24 januari 14:00u
Coll. van rentmeesters
woensdag 24 januari 19:30u
rep. Jacob Obregt
woensdag 24 januari 20:00u
Kerkenraadsvergadering
donderdag 25 januari 16:00u
Overleg TanteLouise
donderdag 25 januari 20:00u
Repetitie Windkracht 4

Kerkradio

Bolwerk-Zuid 134, Bergen op Zoom
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 19-01-2018 10:46 Tijdsduur: 75 minuten

Column

In de tweede helft van de 16-de eeuw waren de bewoners van de Nederlanden in rep en roer. Enerzijds was er het schrikbewind van Alva namens de Spaanse koning waardoor mensen werden opgejaagd die voor de nieuwe religie en voor de prins van Oranje waren. Anderzijds werden door de Protestanten en Oranjegezinden acties ondernomen tegen diegene die trouw wilde blijven aan de Rooms katholieke religie en aan de koning van Spanje.

Er werd niet alleen gevochten, er werd ook gevlucht, o.a. naar Engeland en dan m.n. Londen. Berekeningen tonen aan dat er op 100.000 Londenaren ongeveer 6000 vluchtelingen waren uit o.a. Nederland en Frankrijk. 6% ! Naar hedendaagse verhoudingen zou dit op 17 miljoen Nederlanders meer dan een miljoen vluchtelingen betekenen! Natuurlijk gaf dit aanvankelijk tot problemen:

*       Het ging Engeland op dat moment goed dus er waren kwade tongen die beweer­den dat de vluchtelingen alleen maar om geldelijk gewin kwamen.

*       Vluchtelingen leefden vaak met veel families in 1 huis, de autochtonen vonden deze allochtonen derhalve een onhygiënisch leefstijl hebben.

*       Ze woonden ook bij elkaar in dezelfde straten en dat gaf gettovorming.

*       Er was werkeloosheid en de vluchtelingen kregen de schuld.

*       Men had het gevoeld "dat er echt niemand meer bij kon in Engeland"

*       Vanaf 1574 namen de werkgevers alleen leerlingen aan die een Engels vader hadden.

*       Die vluchtelingen die het goed deden, die deugden niet, en die vluchtelingen die van de bedeling leefden, ja, die deugden ook niet!

Lees meer...

Kalender

januari 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4