Algemeen

Goedendag, u bevindt zich op de oude website van de Protestantse Gemeente Bergen op Zoom.

Bezoek hier onze nieuwe site

https://pgboz.nl

 

 

 

 

 

 `De jas van Luther ` gemaakt door Ward Warmoeskerken. Getooid met stellingen.
Deze was te bewonderen in de Oecumenische kerkdienst in het kader van de internationale bidweek voor de eenheid der kerken, in de St.Gertrudiskerk.

Zie onderstaande afbeeldingen

De_jas_van_Luther1.JPGDe_jas_van_Luther2.JPGDe_jas_van_Luther3.jpgDe_jas_van_Luther4.jpg

De Protestantse Gemeente Bergen op Zoom heeft veel tijd en energie gestoken in het maken van plannen voor onze kerk van morgen. Die plannen zijn samengevat in ons nieuwe beleidsplan. Aan de uitvoering daarvan wordt hard gewerkt, maar momenteel, in tijden van corona, gaat alle aandacht nog meer dan anders uit naar de kern: omzien naar elkaar.  Dit pastorale en diaconale werk doen we onder leiding van Ds. Wim Lolkema en onze nieuwe predikante Ds. Ellen van Sluijs. 

 

 

Kerk-zijn brengt flink wat kosten met zich mee: voor ons zo’n twee ton. De grootste post is het Pastoraat. Daar valt de afdracht aan de landelijke kerk onder, naar rato van het aantal predikantsplaatsen.

De belangrijkste inkomsten zijn uw bijdragen.

Uw financiële bijdrage is belangrijk!

U kunt uw (extra) bijdrage meteen overmaken via deze link:
https://site.skgcollect.nl/328/gift/8f630ebd50c288f2aa59aa7043f70890

 

U kunt ook deze QR-code scannen met de algemene QR-code scanner van uw smartphone (niet die van uw bank-app).

Hartelijk dank!  

 

Onze zustergemeente in Torgau
Evangelische Kirchengemeinde Torgau
Torgau