Koor The Sunday Kids

The Sunday Kids, zo heet het kinderkoor van de Ontmoetingskerk. Het bestaat uit kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar, die allemaal graag zingen. De instrumentele begeleiding wordt zoveel mogelijk verzorgd door kinderen van dezelfde leeftijd. Het koor heeft een hedendaags en eigenzinnig repertoire. 

Het koor werkt projectmatig: een keer of drie, vier per jaar wordt meegewerkt aan een dienst, o.a. de gezins-kerstnachtdienst. Voor elk optreden wordt circa vijf maal gerepeteerd. De repetitiedata worden vooraf vastgesteld. De kinderen worden voor elk project persoonlijk benaderd. Enkele ouders helpen bij de organisatie. 

Als je graag zingt of een muziekinstrument bespeelt en mee wilt doen: je bent welkom! Je kunt je opgeven bij de kindernevendienst..