Liturgie voor zondag 19 januari 2020

Liturgie voor zondag 19 januari 2020, tweede zondag na epifanie.

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector: Charlotte Verbraak.

Organist: Piet de Kam.

m.m.v. Rejoice onder leiding van Annemiek Vogels.

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied gezang 526 : 1, 3 + 4. (Juich voor de koning van de joden)

Voorbereiding

Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

gemeente: amen.

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente: en laat ons weer in vrede leven,

voorganger: amen.

Wisselzang: gezang 516 : 1, 2, 4 + 5 (Van’t vroeglicht van de dageraad) (k.a.k.a.)

Kyrie-gebed

Wisselzang / gloria: psalm 96.a. (Zing een nieuw lied) (Refrein allen)

Gesprekje met de kinderen en aanvang kindernevendienst

Samenzang: Wij gaan voor even uitelkaar

Schriftlezing: Jesaja 62 : 1 – 5.

Wisselzang: gezang 176 : 1, 2, 3 + 6. (Om Sions wil zwijg ik niet stil) (k.a.k.a.)

Schriftlezing: Johannes 1 : 51 tm 2 : 11

Samenzang: gezang 525 (Wij willen de bruiloftsgasten zijn)

Verkondiging

Koorzang: ave verum van Mozart.

Samenzang / credo gezang 342. (In God de vader op zijn troon).

Inzameling

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Slotgebed

Slotlied / wisselzang: gezang 791. (Liefde eenmaal uitgesproken) (k.a.k.a.k.a.)

Heenzending en zegen