Liturgie voor zondag 11 augustus 2019

OPENING VAN DE DIENST

Gezang 217,1.2.3: De dag gaat open

 Opening van de dienst en groet :

                Voorganger:       Onze hulp is in de Naam van de Heer

                Allen:                    Die hemel en aarde gemaakt heeft.

                Voorganger:       De Heer zij met u.

                Allen:                    Ook met u zij de Heer. Amen.

 

Gezang 217, vervolg: 4 en 5

 Tekst / gedicht :

Als Gij niet zijt

Als Gij niet  zijt

de grond waarop ik  sta

de bron waaruit ik put

de einder waarheen ik ga-

als Gij niet zijt

waar blijf ik dan

in tijd en eeuwigheid.

 

Muziek

 Psalm 103d: Barmhartige Heer

 Gebed

 DIENST VAN HET WOORD

Schriftlezing: Hebreeën 11,1-2;8-12

 Gezang 981: Zolang er mensen zijn op aarde 1.2.4.

 

Schriftlezing: Lucas 12,35-40

 Acclamatie: 339a

 Verkondiging

 Meditatief orgelspel

 Gezang 841: Wat zijn de goede vruchten

 DIENST VAN GEVEN EN BIDDEN

Collecte

 Gebeden met Onze Vader

 Afsluitende woorden

 Slotlied. Gezang 415: Zegen ons algoede .

 Zegen