Liturgie voor zondag 25 juli 2021

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 25 juli 2021 10.00 uur

Lector: mw. Charlotte Verbraak

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Organist: dhr. Rein Ros

Zang: wij allemaal en… Ineke & Gerard de Vries

MOTTO: De liefde…, da’s pas spannend!!

 

 

Orgelspel

Welkom en Mededelingen

We ZINGEN ingetogen: Psalm 116: 1 en 8

Stilte - Beginwoorden - Groet

v: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen.

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: De Heer zij met u;

A: ook met u zij de Heer.

We ZINGEN Lied 212

Gerard en Ineke: vers 1

Allen: vers 4

Gebed

Moment met / voor de kinderen

Eerste Schriftlezing: Jeremia 31: 1 t/m 6

Gerard en Ineke zingen: Psalm 124: 1 en 4

Tweede Schriftlezing: 1 Corinthiërs 13

Wij ZINGEN: Lied 793: 1 en 2

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Ineke en Gerard zingen Lied 791:1,4 en 6

Gebeden en Onze Vader

Aandacht voor de collecten Extra aandacht: de diaconale collecte is vandaag bestemd voor Giro 777, voor de velen die in de afgelopen weken zijn getroffen door de overstromingen in Limburg.

We gaan staan. We ZINGEN, opnieuw ingetogen: Lied 423 geheel

Wegzending en Zegen, door ons allen gezongen AMEN.

Orgelspel.

 

  Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?

Dat kan via SKG-