Liturgie voor zondag 11 juli 2021

LITURGIE VOOR DE VIERING VAN DE ZONDAGMORGENDIENST OP 11 JULI 2021 IN DE ONTMOETINGSKERK TE BERGEN OP ZOOM

 

 

Medewerkers

Organist: Johan Heuseveldt

Zang en piano: Leonie en Carina Wigman

Lector: Nico van den Beukel

Kosters: Ans de Laater; Ellie Groeneveld en Evelien Op Den Dries

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

DIENST VAN DE INTOCHT.

Orgelspel.

Groet:

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer

Intochtslied: Rond het licht dat leven doet. Lied 287: 1,2 en 5.

Bemoediging en drempelgebed

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A; die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed.

Over de viering.

Kyriegebed

Na de woorden: “daarom bidden en zingen wij”zingt de gemeente als acclamatie: Kyrie eleison Lied 301 de E-versie

Lofprijzing.

Loflied: Psalm 150

DIENST VAN HET WOORD.

Gebed om de Heilige Geest.

Solozang: Cover me in sunshine. Door Pink en dochter Willow

Cover Me In Sunshine

I've been dreaming of friendly faces
I've got so much time to kill
Just imagine people laughing
I know some day we will
And even if it's far away
Get me through another day

Cover me in sunshine
Shower me with good times
Tell me that the world's been spinning since the beginning
And everything will be alright
Cover me in sunshine

From a distance all these mountains
Are just some tiny hills
Wildflowers, they keep living
While they're just standing still
I've been missing yesterday
But what if there's a better place?

Cover me in sunshine
Shower me with good times
Tell me that the world's been spinning since the beginning
And everything will be alright

Cover me in sunshine…

 

Korte inleiding op de lezing

Lezing: Ester 2:1-11 (NBVvertaling)

Solozang: Kom zing. Lied 738.

Lezing: Ester 2:12-23 (NBVvertaling)

Lied: Zolang wij ademhalen Lied 657:1 en 2.

Overweging.

Solozang: True Colors. Van Phil Collins

True Colors

You with the sad eyes
Don't be discouraged
Oh I realize
It's hard to take courage
In a world full of people
You can lose sight of it all
And the darkness, inside you
Can make you feel so small

But I see your true colors
Shining through
I see your true colors
And that's why I love you
So don't be afraid to let them show
Your true colors
True colors are beautiful,
Like a rainbow

Show me a smile then,
Don't be unhappy, can't remember
When I last saw you laughing
If this world makes you crazy
And you've taken all you can bear
You call me up
Because you know I'll be there

And I'll see your true colors
Shining through
I see your true colors
And that's why I love you
So don't be afraid to let them show
Your true colors
True colors are beautiful,
Like a rainbow

So sad eyes…

 

DIENST VAN DE OFFERANDEN

Aandacht voor de overvliegers van de Basisschool naar de Middelbare School

Aandacht voor de eindexamenkandidaten.

Kort muzikaal intermezzo op orgel

Voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

DIENST VAN DE UITTOCHT

Slotlied: Ga met God. Lied 416

Zegen.

Allen: Amen, amen, amen.

Uitleidend orgelspel

 

  Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?

Dat kan via SKG-