Liturgie voor zondag 18 april 2021

Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Liturgie voor zondag 18 april 2021

 

Mmv

mw. Helma van Balen, lector

ds. Wim Lolkema, voorganger

dhr. Martijn Pieterman, organist

zang: Ineke & Gerard de Vries

 

Motto: De liefde van een mens voor Hem.

 

 

Orgelspel

 

Welkom en Mededelingen door de ouderling van dienst

 

Aanvangslied: Psalm 33: 1 en 2

 

Moment van stilte en Voorbereiding

Voorganger: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

ALLEN : Amen

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer

ALLEN : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: De Heer zij met u;

Gem. : ook met u zij de Heer.

Voorganger: Amen

 

Lied: Dit is de dag…(Jan van Opbergen) Mel: Lied 632

Dit is de dag van het licht

en van lente, nieuw leven,

van nieuwe adem, van geest

die ons toekomst zal geven.

Dit is het uur

dat ons doet zingen van vuur,

aan dood en duister ontheven.

 

Wij vieren God

als het licht in de mensen ontstoken,

de zon van vrede en vrijheid in ons aangebroken.

Zij gaat ons voor.

gerechtigheid is haar spoor,

tot vrede zal zijn ontloken.

 

Gebed

Moment met de kinderen

Lied± Gezang 839: 1

 

Eerste Schriftlezing: 1 Johannes 1: 1 t/m 7

Gezang 836: 1 en 4

 

Tweede Schriftlezing: Johannes 21: 15 t/m 24

Lied: In dit ene leven. Mel: Lied 415 (Zegen ons, Algoede.)

In dit ene leven,

mij te leen gegeven,

moet ik sterven zevenmaal,

ik verloren: nieuw verhaal .

 

Van dit ene leven,

mij voor kort gegeven,

mag ik zingen honderduit,

tot uw toekomst mij omsluit.

 

Op dit ene leven,

mij om niet gegeven,

rust uw zegen duizendvoud:

mensen aan mij toevertrouwd.

 

Overdenking

Lied: 637: 1 en 4

 

Aandacht voor de collecten

Slotlied: Gezang 654: 1 en 6

Wegzending en Zegen, gesproken Amen

Orgelspel

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect