Liturgie voor zondag 1 november 2020

Liturgie voor zondag 1 november 2020.

Kinderen in de kring / reformatie zondag.

 

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector: Marlies Blesgraaf.

Organist: Wim van Kempen.

Muzikale medewerking: Eric v.d. Geer (hobo)

Voorzang: Lia en Kees de Klerck / Helma van Balen.

 

Orgel/hobospel voor aanvang van de dienst.

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied: Gezang 706 : 1, 3 + 4. (Dans mee met vader, zoon en geest)

Votum en Groet

Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

gemeente: amen.

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente: en laat ons weer in vrede leven,

voorganger: amen.

 

Zang (nog staande): klein gloria: gez. 195. (Ere zij de Vader en de Zoon)

Kring van kinderen / kaarsjes aansteken.

Gebed.

Zang: Laat de kind’ren tot mij komen. (alles wordt nieuw I nr 20).

Verhaal door Mirjam: …………..

Zang: gezang 670 : 1, 3, 4 + 6. (Kom schepper God)(Lutherlied)

Schriftlezing: Jesaja 6 : 1 – 4 en Lucas 15 : 20 - 22.

Zang: gezang 370 : (Vader, die woont in ’t hemels licht)(lutherlied).

Verkondiging

Orgel en hobo: muzikaal meditatief.

Zang: gezang 898 : 1, 2 + 4. (Een vaste burcht)(Lutherlied)

Mededelingen over de inzameling

Slotgebed

Zang: gezang 414. (Geef ons genadig, goede God)(Lutherlied)

Heenzending en zegen.

Slotlied: gezang 725. (Gij boden rond Gods troon)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collecte:
Voor de mensen die thuis meeluisteren en toch ook iets in de collectezak willen doen, hier is een alternatief! 

Online collecte

 ------------------------------

 

 
What do you want to do ?
New mail

Liturgie voor zondag 25 oktober 2020

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 25 oktober 2020 10.30 uur

Voorganger: ds. W. Lolkema

Organist: dhr. Piet de Kam

Mmv Gerard & Ineke de Vries, zang

Motto: Op weg naar bevrijding!

 

Orgelspel

 Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

 Gezang 280: 1,2 en 3

De vreugde voert ons naar dit huis

waar ’t Woord aan ons geschiedt.

God roept zijn Naam over ons uit

en wekt in ons het lied.

 

Dit huis van hout en steen, dat lang

de stormen heeft doorstaan,

waar nog de wolk gebeden hangt

van wie zijn voorgegaan,

 

dit huis, dat alle sporen draagt

van wie maar mensen zijn,

de pijler die het alles schraagt,

wilt Gij die voor ons zijn?

 

Moment van stilte en Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

Allen : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

 

Gezang 280: 4,5 en 7

Zal dit een huis, een plaats zijn waar

de hemel open gaat,

waar Gij ons met uw eng’len troost,

waar Gij U vinden laat?

 

Onthul ons dan uw Aangezicht,

uw Naam, die mèt ons gaat

en heilig ons hier met uw licht,

uw voorbedachte raad.

 

Dit huis slijt mèt ons aan de tijd,

maar blijven zal de kracht

die wie hier schuilen verder leidt

tot alles is volbracht.

 

Gebed

Gezang 412: 1

 

Moment met/voor de kinderen

 

Eerste Schriftlezing: Exodus 22: 20 t/m 26

Gezang 418: 1 en 3

 

Tweede Schriftlezing: Matthéüs 22: 34 t/m 40

Gezang 339-A

 

Uitleg en Verkondiging

Meditatief orgelspel

 

We staan stil bij de Collecten

 

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

 

We gaan staan.

Slotlied: Gezang 416: 1,3 en 4

Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn,

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn Naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Wegzending en Zegen, gesproken AMEN

Orgelspel

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collecte:
Voor de mensen die thuis meeluisteren en toch ook iets in de collectezak willen doen, hier is een alternatief! 

Online collecte

 ------------------------------

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Liturgie voor zondag 18 oktober 2020

Liturgie voor zondag 18 oktober, zondag van het werelddiakonaat.

 

Project: kerken in Moldavië geven kinderen toekomst.

 

 

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector: Helma van Balen.

Organist: Wim van Kempen.

Muzikale medewerking wordt verleend door Dineke op den Dries.

Voorzangers: Helma van balen en Ellen Peerbolte.

 

 

 

Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied gezang 970 : 1, 3 + 5. (Vlammen zijn er vele)

Voorbereiding

Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

gemeente: amen.

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente: en laat ons weer in vrede leven,

voorganger: amen.

 Gebed

 Solozang door Dineke

  Gesprekje met de kinderen en aanvang kindernevendienst

  Schriftlezing: Romeinen 13 : 1 – 10.

 Samenzang: gezang 969. (In Christus is noch west noch oost)

  Schriftlezing: Mattheus 22 : 15 tm 22.

 Solozang door Dineke:

 Verkondiging

 Orgelmeditatief.

 Mededelingen over de inzameling door Marlies Blesgraaf.

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 Solozang door Dineke.

  Voorbede vanuit de ZWO commissie door Alison Jolley.

Slotlied: gezang 992. (Wat vraagt de Heer nog meer van ons)

Heenzending en zegen.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collecte:
Voor de mensen die thuis meeluisteren en toch ook iets in de collectezak willen doen, hier is een alternatief! 

Online collecte

 ------------------------------

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Kerkdiensten

zondag 1 november 10:00u
BOLWERK ZUID 134
Kerkdienst ds. W. Vermeulen
zondag 8 november 10:00u
BOLWERK ZUID 134
Kerkdienst ds. W. Lolkema

Laatste 5 uitzendingen van kerkradio via kerkomroep

  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 25-10-2020 10:22 Tijdsduur: 62 minuten
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 18-10-2020 09:49 Tijdsduur: 76 minuten
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 11-10-2020 09:50 Tijdsduur: 70 minuten
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 04-10-2020 09:50 Tijdsduur: 90 minuten
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 27-09-2020 09:52 Tijdsduur: 102 minuten