Liturgie voor zondag 24 januari 2021

Liturgie voor zondag 24 januari, derde zondag na epifanie.

Week van gebed voor de eenheid van de kerken.

“blijf in mijn liefde”

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector: Ellie Groeneveld.

Organist: Johan Heuseveldt.

Zang: Lia en Kees de Klerck.

 

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied: gezang 317 : 1 + 2. (Grote God, gij hebt het zwijgen)

Begroeting

Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

gemeente: amen.

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente: en laat ons weer in vrede leven,

voorganger: amen.

Samenzang: gezang 837 : 1 + 3. (Iedereen zoekt U, jong of oud)

Tekst voor deze zondag: Johannes 15 : 5 – 9.

Kyriegebed

Samenzang / gloria: psalm 146.c. : 1 + 3. (Alles wat adem heeft, love de Here).

Aandacht voor de kinderen.

Schriftlezing: 1 samuel 3 : 1 – 10.

Samenzang: psalm 63 : 1 + 2. (Mijn God, gij zijt mijn toeverlaat)

Schriftlezing: Marcus 1 : 14 – 20.

Samenzang: gez. 531 : 1 + 3. (Jezus die langs het water liep)

Verkondiging

Orgelmeditatief.

Samenzang / credo: gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

Mededelingen over de inzameling.

Slotgebed

Slotlied: gezang 840. (Lieve Heer, gij zegt “kom”en ik kom)

Heenzending en zegen.

 

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect 

 

 

Liturgie voor zondag 17 januari 2021

Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Liturgie voor zondag 17 januari 2021

Mmv het Rejoice-kwartet

mw. Marlies Blesgraaf, lector

ds Wim Lolkema, voorganger

dhr. Rein Ros, organist

 

Motto: Het beste voor het laatst!

 

 

Orgelspel

Welkom en Mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied: 516: 1,4 en 5

Moment van stilte en Voorbereiding

Voorganger: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

ALLEN : Amen

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer

ALLEN : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: De Heer zij met u;

Gem. : ook met u zij de Heer.

Voorganger: Amen

 

Gezang 514-B antifoon

Heel de aarde zal U aanbidden,

loven uw Naam.

Psalm 66: 1,3 en 7

Gezang 514-B antifoon

Heel de aarde zal U aanbidden,

loven uw Naam.

 

Gebed

Gezang 117-D, drie keer:

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Moment met de kinderen

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

Lezing van Gezang 23-E

ALLEN:

De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.

Lector:

Hij wijst mij te liggen in grazige weiden, hij voert mij naar wateren der rust.

Hij behoedt mijn ziel voor verdwalen.

Hij leidt mij in sporen van waarheid, getrouw aan zijn Naam.

Moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods,

kwaad zou ik niet vrezen.

Want naast mij gaat Gij,

uw stok en uw staf, zij doen mij getroost zijn.

ALLEN:

De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.

Lector:

Een tafel richt Gij mij aan in het aangezicht van mijn belagers

en zalft met olie mijn hoofd. Mijn beker vloeit over.

Zo zijn dan geluk en genade om mijn schreden,

al de dagen mijns levens.

Verblijven mag ik in het huis van de Heer

tot in lengte van dagen.

ALLEN:

De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.

Orgelspel: Gezang 23-B: 1

Schriftlezing: Johannes 2: 1 t/m 11

Gezang 96-A

Refrein - vers 1 - Refrein - vers 2 - Refrein - vers 3 - Refrein

Overdenking Gezang 525: 1,4 en 5

Herbevestiging van dhr. Rob Blesgraaf als ouderling

-Vaststelling van geen bewaar

-Korte onderwijzing

-Vragen voor herbevestiging

-Stil gebed

-Zegenspreuk

-Kerkgangers gaan staan.

Vraag aan de aanwezige gemeenteleden, te beantwoorden met:

Ja, dat willen wij van harte!

Nieuw zegenlied: God zal met je meegaan.

God zal met je meegaan als licht in je ogen
als lamp voor je voet als hand op je hoofd en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat.

Aandacht voor de collecten

Gebeden en Onze Vader

Slotlied: 791: 1,5 en 6

Wegzending en Zegen, gesproken Amen

Orgelspel

 


U kunt de uitzending ook op groter beeld terug kijken.
Gebruik hiervoor de knop " volledig scherm activeren"

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect 

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Liturgie voor zondag 10 januari 2021

Liturgie voor zondag 10 januari, eerste zondag na epifanie.

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector: Marlies Blesgraaf.

Organist: dhr. Bas den Hollander.

m.m.v.: Ellen Peerbolte.  Wim van Sluijs.   Helma van Balen

 

 

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied psalm 100. (Juich Gode toe, bazuin en zing)

Begroeting

Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

gemeente: amen.

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente: en laat ons weer in vrede leven,

voorganger: amen.

Samenzang: gezang 531. (Jezus die langs het water liep)

Kyriegebed

Samenzang / gloria: gezang 146.c. : 1 + 3. (Alles wat adem heeft love de Here)

Aandacht voor de kinderen.

Schriftlezing: jesaja 55 : 1 - 11

Samenzang: gezang 382. (O alle gij dorstigen)

Schriftlezing: Marcus 1 : 1 - 11

Samenzang: gezang 516. (Van ’t vroeglicht van de dageraad)

Verkondiging

Orgelmeditatief.

Samenzang: gezang 534. (Hij die de blinden weer deed zien)

Mededelingen over de inzameling

Slotgebed

Slotlied: gezang 526 : 2 + 4. (Hij daalt ootmoedig in het water)

Heenzending en zegen.


Wilt u iets in de collecte zak doen?! Klik dan op onderstaande afbeelding

 
What do you want to do ?

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Liturgie zondag 3 januari - Zoekers worden zieners

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 03 januari 2021 10.00 uur

Mmv
Helma van Balen, lector
Paulien Honkoop, jeugdwerker en lector

dhr. Piet de Kam, organist

Wim Lolkema en ds. Willem Vermeulen, voorgangers

Eline en Katelijn Vooijs, zang en muziek

Ineke & Gerard de Vries, zang

 

THEMA: Zoekers worden zieners.

 

 

Orgelspel

 

Welkom namens de kerkenraad; mededelingen

We gaan staan en zijn een moment stil voor God.

 

Aanvangslied: Psalm 122: 1

 

Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

ALLEN : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

ALLEN : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger : Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

ALLEN : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

We gaan zitten.

 

Lied 288

 

Gebed

Zang en pianospel van Eline en Katelijn: Omarm me (Bløf)

 

Presentatie van en door Paulien Honkoop, kerkelijk medewerker

-Haar eigen tekst: Als ik nu aan u en aan jou vraag…

-Masaka Kids: Africana Dancing to Jerusalema

 

Aandacht voor de kinderen thuis

Orgelspel één maal: Wij gaan voor even uit elkaar…

 

Eerste Schriftlezing: Jesaja 60: 1 t/m 6 - gelezen door HELMA

Viool- en pianospel door Katelijn en Eline: To Build a Home

 

Tweede Schriftlezing: Matthéüs 2: 1 t/m 12 – gelezen door PAULIEN

Lied 520: 1,4 en 6

 

Overdenking

Viool- en pianospel door Katelijn en Eline

Mary, Young and Fair - eigen arrangement

 

Paulien komt in onze Gemeente werken!

We vragen haar naar de geheimhouding en geven haar een zegen mee.

Lied: 415: 1 en 2

Zegen haar, Algoede, neem haar in uw hoede

En verhef uw Aangezicht over haar en geef haar licht.

 

Stort, op onze bede, in haar hart uw vrede,

en vervul haar met de kracht van uw Geest bij dag en nacht.

 

Gelukwens en welkom namens de kerkenraad

 

We staan stil bij de collecten

Gebeden en Onze Vader

 

We gaan staan.

Ons slotlied (om naar te luisteren) is: Lied 416: 1,2 en 4

 

Wegzending en Zegen, gezongen AMEN (door Gerard & Ineke)

Orgelspel


Wilt u iets in de collecte zak doen?! Klik dan op onderstaande afbeelding

Liturgie voor de middagdienst op zondag 22 november 2020

Liturgie voor zondag 22 november 2020, zondag voleinding.

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector: Lia de Klerck.

Organist / pianist: Edu de Goffau.

Fluitspel: Elsbeth Huffmeijer en Annemiek Vogels.

zang: Annemiek Vogels en Kees de Klerck.

 

Bij binnenkomst: bezoekers van de dienst krijgen gelegenheid tot het aansteken van gedachteniskaarsen tijdens vleugel- en fluitspel: J.S. Bach, Andante.

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied: gezang 463 : 1, 2, 4, 5 + 6. (Licht in onze ogen)

Votum en Groet / Gebed

Aan de vooravond van advent noemen de namen van hen die zijn overleden sinds vorige advent.

 

07-12-2019

Dhr. Alewijn (K.A.) Rehorst

79 jaar

23-12-2019

Mevr. Helena Johanna Christina van Zweden – Minderhout

79 jaar

27-12-2019

Mevr. Nellie den Boef – den Engelsman

81 jaar

01-01-2020

Mevr. Lijntje Gerdina Bezemer

87 jaar

25-01-2020

Dhr. Katharinus Erasmus Jacobus Lisapaly

83 jaar

Responsie:

 

29-01-2020

Dhr. Nicolaas Johannis van Luijk

87 jaar

30-01-2020

Mevr. Ine Fincke den Exter – van den Brink

85 jaar

31-01-2020

Dhr. Wim Blaaubeen

58 jaar

24-02-2020

Dhr. Jakob Hendrik Jeroense

87 jaar

Responsie:

05-03-2020

Mevr. Geertruida den Besten - Jansen

90 jaar

07-03-2020

Mevr. Helena Adriaantje Hage - Hoek

84 jaar

10-03-2020

Mevr. Ida Marijke Adeline Helmig -Mathijsen Gerst

93 jaar

22-03-2020

Dhr. Pieter Wagenaar

83 jaar

Responsie:

24-03-2020

Dhr. Johannes Antonius Scheepers

88 jaar

20-04-2020

Dhr. Lukas Arend Francken

85 jaar

20-04-2020

Mevr. Nelly Jacoba Verkerke

86 jaar

25-05-2020

Dhr. Daniël Charles Greiner

75 jaar

Responsie:

24-06-2020

Mw Trudy Reijndorp

66 jaar

04-07-2020

Dhr. Cor Burgers

88 jaar

16-07-2020

Mw. Bep de Wolf

79 jaar

18-07-2020

Mw, Sietje van der Ree - Westermen

95 jaar

05-05-2020

Mw. Brigitte Barto - van Nispen

50 jaar

Responsie:

11-08-2020

Dhr. Jacobus Jan Verweij

92 jaar

26-08-2020

Dhr. Cornelis Poots

89 jaar

20-09-2020

mv. Petronella Theodora Koster van Groos – Bins.

81 jaar

22-09-2020

Mw. Janny Prins - Labeur

95 jaar

29-09-2020

Mw. Johanna Nicoline Stoffelen - Krook

65 jaar

Responsie:

01-10-2020

Dhr. Nico Berkhout

82 jaar

22-10-2020

Dhr. Engelbert Lebbing

85 jaar

23-10-2020

Mv Petronella Dijkshoorn - Poot

84 jaar

23-10-2020

mv. Marie Anna Wilderom

98 jaar

30-10-2020

mv. Christien Staal - Groeneveld

82 jaar

 

 

 

Responsie:

Schriftlezing: psalm 23.

zang: gezang 730. (Heer, herinner U de namen)

Schriftlezing: Johannes 14 : 1 - 6

zang: gezang 753 : 1, 2, 5 + 6. (Er is een land van louter licht)

Verkondiging

Muzikaal meditatief: Lamento van Thomas Morley voor 2 blokfluiten.

Mededelingen over de inzameling e.d.

Slotgebed

Slotlied: ps. 146.c. : 1, 3 + 7. (Alles wat adem heeft)

Heenzending en zegen.

Muziek tijdens vertrek: Handel: Sonate in Bes, voor vleugel en blokfluit.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collecte:
Voor de mensen die thuis meeluisteren en toch ook iets in de collectezak willen doen, hier is een alternatief! 

Online collecte

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

liturgie voor zondag 8 november 2020

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 8 november 2020 10.00 uur

Lector: mw. Ellie Groeneveld

Organist: dhr. Johan Heuseveldt

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Mmv het Rejoice-kwartet olv mw. Annemiek Vogels

Motto: Vele talenten, één Heer!

 

Orgelspel

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

 

We gaan staan: Gezang 18 A

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind,

mijn schild, mijn behoud, mijn bescherming.

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen,

dan doet geen vijand mij kwaad.

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots,

verheerlijkt zij God, mijn verlosser.

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

 

Moment van stilte en Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: De Heer zij met U;

Allen : ook met U zij de Heer.

Voorganger : AMEN.

We gaan zitten.

 

Vrede voor jou - mel. Gezang 276.

Vrede voor jou, hierheen gekomen,

zoekend met ons om mens te zijn.

Jij maar alleen, jij met je vrienden,

jij met je last, verborgen pijn.

Vrede, genade, God om je heen,

vergeving, nieuwe moed,

voor jou en iedereen.

 

U die ons kent, U die ons aanvoelt,

U die de hele wereld draagt:

kom naar ons toe, leer ons te leven,

help ons te zien wat ieder vraagt,

tijd om te leven, kans om te zijn,

een plek om nu en ooit,

gezien, aanvaard te zijn.

 

 

Gebed van verootmoediging

Gezang 836: 1 en 4

O Heer, die onze Vader zijt,

vergeef ons onze schuld.

Wijs ons de weg der zaligheid,

en laat ons hart, door U geleid,

met liefde zijn vervuld,

met liefde zijn vervuld.

 

Leg Heer uw stille dauw van rust

op onze duisternis.

Neem van ons hart de vrees, de lust,

en maak ons innerlijk bewust

hoe schoon uw vrede is,

hoe schoon uw vrede is.

 

Woord van vergeving

Gezang 150-B

Alles wat adem heeft, love de Heer.

Alles wat adem heeft, love de Heer.

Loof God in zijn heilig domein,

loof Hem in zijn groots firmament,

loof Hem om zijn daden van macht,

loof Hem krachtens zijn mateloze grootheid.

Alles wat adem heeft, love de Heer.

Alles wat adem heeft, love de Heer.

Loof Hem met de stoot op de ramshoorn,

loof Hem met harp en met citer,

loof Hem met handtrom en reidans,

loof Hem met snaren en fluit.

Alles wat adem heeft, love de Heer.

Alles wat adem heeft, love de Heer.

Loof Hem met slaande cimbalen,

loof Hem met klinkend cimbels.

Alles wat adem heeft, love de Heer! Godlof!

Alles wat adem heeft, love de Heer.

Alles wat adem heeft, love de Heer.

 

Leefregel

Gezang 973: 1 en 4

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,

te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,

en op te vangen wie zijn thuis verloor, halleluja,

 

roept U ons, Christus, uw gezocht te zijn,

gerechtigheid en vrede, brood en wijn,

uw liefde, hoop, geloof - uw zonneschijn. Halleluja!

 

Gebed bij de opening van de Schriften

 

Moment met/voor de kinderen

 

Eerste Schriftlezing: Psalm 131

Gezang 568-A

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.

(Waar vriendschap is en liefde, daar is God.)

 

Tweede Schriftlezing: Matthéüs 25: 14 t/m 30

Gezang 833

Neem mij aan zoals ik ben, wek in mij wie ik zal zijn,

druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Take, o take me as I am; summon out what I shall be;

set your seal upon my heart and live in me.

 

Overdenking

 

Gezang 754:

Liefde Gods die elk beminnen, hemelhoog te boven gaat

Love Divine, all loves exceling…

Love divine, all loves excelling, joy of heaven to earth come down,

fix in us thy humble dwelling, all thy faithful mercies crown.

Jesu, thou art all compassion, pure unbounded love thou art.

Visit us with thy salvation, enter every trembling heart.

 

Come, almighty to deliver, let us all thy life receive;

suddenly return, and never, never more thy temples leave.

Thee we would be always blessing, serve thee as thy hosts above,

pray and praise thee without ceasing, glory in thy perfect love.

 

Finish then thy new creation, pure and spotless let us be;

let us see thy great salvation, perfectly restored in thee,

changed from glory into glory, till in heaven we take our place,

till we cast our crowns before thee, lost in wonder, love, and praise.

 

 

We staan stil bij de Collecten

 

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

 

We gaan staan.

Slotlied: Gezang 912: 1,3,5 en 6

Neem mijn leven, laat het Heer,

toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd

tot uw lof en dienst bereid.

 

Neem mijn stem, opdat mijn lied

U, mijn koning, hulde biedt.

Maak, o Heer, mijn lippen rein,

dat zij uw getuigen zijn.

 

Neem mijn wil en maak hem vrij,

dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot uwe troon,

dat uw heilge Geest er woon’.

 

Neem ook mijn liefde, Heer,

k leg voor U haar schatten neer.

Neem mijzelf en voor altijd

ben ik aan U toegewijd.

 

Wegzending en Zegen, gesproken AMEN

Orgelspel

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collecte:
Voor de mensen die thuis meeluisteren en toch ook iets in de collectezak willen doen, hier is een alternatief! 

Online collecte

 ------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Liturgie voor zondag 25 oktober 2020

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 25 oktober 2020 10.30 uur

Voorganger: ds. W. Lolkema

Organist: dhr. Piet de Kam

Mmv Gerard & Ineke de Vries, zang

Motto: Op weg naar bevrijding!

 

Orgelspel

 Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

 Gezang 280: 1,2 en 3

De vreugde voert ons naar dit huis

waar ’t Woord aan ons geschiedt.

God roept zijn Naam over ons uit

en wekt in ons het lied.

 

Dit huis van hout en steen, dat lang

de stormen heeft doorstaan,

waar nog de wolk gebeden hangt

van wie zijn voorgegaan,

 

dit huis, dat alle sporen draagt

van wie maar mensen zijn,

de pijler die het alles schraagt,

wilt Gij die voor ons zijn?

 

Moment van stilte en Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

Allen : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

 

Gezang 280: 4,5 en 7

Zal dit een huis, een plaats zijn waar

de hemel open gaat,

waar Gij ons met uw eng’len troost,

waar Gij U vinden laat?

 

Onthul ons dan uw Aangezicht,

uw Naam, die mèt ons gaat

en heilig ons hier met uw licht,

uw voorbedachte raad.

 

Dit huis slijt mèt ons aan de tijd,

maar blijven zal de kracht

die wie hier schuilen verder leidt

tot alles is volbracht.

 

Gebed

Gezang 412: 1

 

Moment met/voor de kinderen

 

Eerste Schriftlezing: Exodus 22: 20 t/m 26

Gezang 418: 1 en 3

 

Tweede Schriftlezing: Matthéüs 22: 34 t/m 40

Gezang 339-A

 

Uitleg en Verkondiging

Meditatief orgelspel

 

We staan stil bij de Collecten

 

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

 

We gaan staan.

Slotlied: Gezang 416: 1,3 en 4

Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn,

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn Naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Wegzending en Zegen, gesproken AMEN

Orgelspel

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collecte:
Voor de mensen die thuis meeluisteren en toch ook iets in de collectezak willen doen, hier is een alternatief! 

Online collecte

 ------------------------------

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Kerkdiensten

zondag 24 januari 10:00u
BOLWERK ZUID 134
Kerkdienst ds. W. Vermeulen
zondag 31 januari 10:00u
BOLWERK ZUID 134
Kerkdienst

Laatste 5 uitzendingen van kerkradio via kerkomroep

  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 17-01-2021 09:52 Tijdsduur: 75 minuten
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 10-01-2021 09:52 Tijdsduur: 71 minuten
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 03-01-2021 09:50 Tijdsduur: 86 minuten
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 25-12-2020 09:43 Tijdsduur: 85 minuten
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 22-12-2020 13:00 Tijdsduur: 88 minuten