Liturgie voor zondag 22 juli 2018

Orde van de dienst op zondag 22 juli 2018 om 10.00u. in de Ontmoetingskerk

 

Organist: heer R. Ros

Lectrix: mevrouw E. Groeneveld

 

Er is geen Kindernevendienst, maar er liggen vakantieboeken klaar om te gebruiken.

 

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Ps 8: 1+2

Groet Votum en aanvangstekst

Ps 8: 3+4

Gebed

Ps 8: 5+6

Inleiding op de Schriftlezing: AWN 1,19

Schriftlezing: Marcus 6, 30-44

L 836: 1+3

Schriftlezing: Efeziërs 1, 15-23

L 836: 4+5

Verkondiging

L 383

Geloofsbelijdenis: L 340b

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, besloten met het samen bidden van het Onze Vader

Inzameling van gaven

L 823: 1+4+5

Zegen

 

 

Liturgie voor zondag 15 juli 2018

Orde van de dienst op zondag 15 juli 2018 in de Ontmoetingskerk

Organist: heer J. Heuseveldt

Lector: dhr. Wim van Sluijs.

 

Er is geen kindernevendienst, maar er liggen kleurplaten vóór in de kerk.

 

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Ps 85: 1+2

Groet Votum en aanvangstekst

Ps 85: 3+4

Gebed

Kinderlied: AWN 2,15

Schriftlezing: Marcus 6, 6b-13

L 838: 1+2

Schriftlezing: Efeziërs 1,1-14

L 838: 3+4

Verkondiging

L 941: 1+2+3

Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel(staande aangehoord)

L 941: 4

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, besloten met het samen bidden van het Onze Vader Inzameling van gaven

L 835: 1-4

Zegen

 

Liturgie voor zondag 8 juli 2018

Liturgie voor zondag 8 juli 2018.

 Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Lia de Klerck.

Organist:       Wim van Kempen.

Muzikale medewerking wordt verleend door: Thijs Broere en Sanne de Hond.

 

 

Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied psalm 84 : 1, 3 + 6. (Hoe lieflijk, hoe goed ..)

             Votum en Groet

 Samenzang: gezang 700. (Als de wind die waait met vlagen)

 Kyrie gebed

 Samenzang: psalm 146.c. : 1, 3 + 7. (Alles wat adem heeft love de Here)

             Gebed bij de opening van het woord.

 Samenzang: gezang 314. (Here Jezus, om uw woord)

             Schriftlezing: Micha 5 : 1 tm 4.a.

 Samenzang: gezang 837 (Iedereen zoekt U, jong of oud)

             Schriftlezing: Marcus 6 : 1 – 6.

 Samenzang: gezang 391 : 1, 2 + 4. (Hij ging van stad tot stad)

 Verkondiging

 Muzikaal meditatief.

 Samenzang / vredo: gezang 342, (In God de vader op zijn troon)

             Dienst der gebeden

 Samenzang: gezang 370 (Vader die woont in hemels licht)

 Inzameling

 Slotlied: gezang 725. (Gij boden rond Gods troon)

             Heenzending en zegen

Liturgie voor zondag 1 juli 2018

Liturgie voor zondag 1 juli 2018.     “Met de kinderen in de kring”.

 Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Lia de Klerck

Organist:       Piet de Kam.

Vertelling:     Mirjam Wakkee

 

 Welkom door de ouderling van dienst

 samenzang: gezang 288. (goede morgen, welkom allemaal)

 Votum, Groet en gebed

 Samenzang: gezang 304 (Zing van de Vader die in den beginne)

 Kringgesprek / aansteken van kaarsjes

 Samenzang: gezang 287 : 1 + 2. (Rond het licht dat leven doet)

 Vervolg kringgesprek / verhaal : “geluk zoeken”.

 Samenzang: AWN I, 20. Laat de kind’ren tot mij komen.

 Laat de kind’ren tot mij komen,

Alle, alle kind’ren.

Laat de kind’ren tot mij komen,

Niemand mag ze hind’ren.

Want de poorten van mijn rijk

staan voor kind’ren open.

Laat ze allen groot en klein

Bij Mij binnen lopen.

 

Laat de mensen tot mij komen,

Over alle wegen

En Martha mag hier komen,

Houdt haar toch niet tegen!

Want de poorten van mijn rijk

gaan ook voor haar open.

Laat haar aan een kind gelijk

Bij Mij binnen lopen.

             Aanvang kindernevendienst. (hier ook aandacht voor de 12 jarigen)

             Schriftlezing: Marcus 5 : 22-43.

 Samenzang: psalm 100. (Juich Gode toe, bazuin en zing)

 Verkondiging

 Samenzang / credo: gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

 Inzameling

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

             Slotgebed

 Samenzang: gezang 415 : 1 + 2 (zegen ons algoede)

             Heenzending en zegen

 Antwoord: gezang 415 : 3. (Amen, amen, amen).

 

Liturgie voor zondag 24 juni 2018

Liturgie voor zondag 24 juni 2018.

 Kerkdienst met pop-songs

 Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Annemiek Beukman.

Organist:       Louis Sauter.

 Muzikale medewerking wordt verleend door: Dineke, Eline, Katelijn, Annemijn, Stephan, Leonie, Ruben en Carina.

  

Muziek vooraf: "Use somebody."

 I've been roaming around Always looking down at all I see Painted faces, fill the places I can't reach

You know that I could use somebody You know that I could use somebody

Someone like you, and all you know, and how you speak Countless lovers under cover of the street

You know that I could use somebody You know that I could use somebody Someone like you

Off in the night, while you live it up, I'm off to sleep Waging wars to shape the poet and the beat I hope it's gonna make you notice I hope…

 Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied gezang 791 : 1, 2 + 3. (Liefde eenmaal uitgesproken).

             Votum en Groet

 Muzikaal moment: "Imagine all the people."

 Imagine there's no heaven, It's easy if you try No hell below us, above us only sky Imagine all the people living for today... Imagine there's no countries, it isn't hard to do Nothing to kill or die for, no religion too Imagine all the people, living live in peace... You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be as one Imagine no possessions, I wonder if you can No need for greed or hunger, a brotherhood of man Imagine all the people sharing all the world... You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will live as one

             Gebed (uit wereldwijd brevier)

O God, bescherm de volkeren tegen hun leiders.

Maak ze bescheiden, open hun ogen,

Opdat ze zullen zien dat materiële vooruitgang

niet gelijkstaat met geestelijke vooruitgang.

Open de ogen van de leiders opdat ze zullen waarderen

de muziek van de drums

en de poëzie van de moeders.

Samenzang: gezang 915 (Nobody knows the trouble I’ve seen).

             Gesprekje met de kinderen

 Samenzang: Laat de kind’ren tot mij komen

 Laat de kind’ren tot mij komen,

Alle, alle kind’ren.

Laat de kind’ren tot mij komen,

Niemand mag ze hind’ren.

Want de poorten van mijn rijk

staan voor kind’ren open.

Laat ze allen groot en klein

Bij Mij binnen lopen.

 

Laat de mensen tot mij komen,

Over alle wegen

En ook Eva mag hier komen,

Houdt haar toch niet tegen!

Want de poorten van mijn rijk

gaan ook voor haar open.

Laat haar aan een kind gelijk

Bij Mij binnen lopen.

 aanvang kindernevendienst

 Muzikaal moment: "Lego house".

 I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house When things go wrong we can knock it down

 My three words have two meanings There's one thing on my mind, it's all for you

 And it's dark in a cold December, but I've got ya to keep me warm And if you're broken I'll mend ya And keep you sheltered from the storm that's raging on now

 I'm out of touch, I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I think I love you better now

 I'm out of sight, I'm out of mind I'll do it all for you in time And out of all these things I've done I think I love you better now

I'm gonna paint you by numbers and color you in If things go right we can frame it, and put you on a wall

             Schriftlezing: psalm 107 : 21 tm 32.

 Samenzang: gezang 672 : 1 + 6.

             Schriftlezing: Marcus 4 : 35 -41.

 Muzikaal moment: "inspiration."

 Hoe komt een idee ooit tot stand Kan zo'n gedachte ontstaan Waar komt dat helder ogenblik Dat inzicht toch vandaan Dat komt door ons, zin voor zin Gaven wij die woorden in Die fluisterden wij toe Hoe kreeg jij ooit een idee Vroeg jij je dat nooit eens af Het was de stem van een van ons Die jou het inzicht gaf De stem van iemand als wij Onzichtbaar aan je zij Zo luisterde jij toe Je noemde het inspiratie Adem van de geest Inspiratie Maar wij zijn het steeds geweest Zo krijgt het kind een idee Zo vindt de man wat hij zoekt Zo wordt de sterveling een held  Zo wordt vooruitgang geboekt Dat komt door iemand van hier de mens bereikt op die manier Het hogere niveau Ooh noemde het inspiratie Adem van de geest Inspiratie Maar wij zijn het steeds geweest Noem het inspiratie Zo noemt men het meest En dat is het ook De ingeblazen adem Van de geest

 Verkondiging

 Samenzang: gezang 675. (Geest van hierboven).

 Inzameling

 Muzikaal moment tijdens de inzameling: "earthsong".

What about sunrise, What about rain What about all the things that you said We were to gain What about killing fields, iIs there a time What about all the things That you said were yours and mine

Did you ever stop to notice All the blood we've shed before Did you ever stop to notice This crying Earth, these weeping shores

 

What have we done to the world, look what we've done What about all the peace that you pledge your only son

What about flowering fields, is there a time What about all the dreams that you said was yours and mine

Did you ever stop to notice all the children dead from war Did you ever stop to notice this crying earth, these weeping shores

 I used to dream I used to glance beyond the stars Now I don't know where we are
 

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

             Slotgebed

 Slotlied: psalm 150.a. (Geprezen zij God)

             Heenzending en zegen

 Muzikaal moment: "Make you feel my love"

 When the rain is blowing in your face And the whole world is on your case I could offer you a warm embrace To make you feel my love

When the evening shadows and the stars appear And there is no one there to dry your tears Oh, I hold you for a million years To make you feel my love

 I know you haven't made your mind up yet But I will never do you wrong I've known it from the moment that we met No doubt in my mind where you belong

I'd go hungry; I'd go black and blue And I'd go crawling down the avenue No, there's nothing that I wouldn't do To make you feel my love

The storms are raging on the rolling sea