Liturgie voor zondag 16 augustus 2020

Liturgie zondag 16 augustus 2020 Ontmoetingskerk Bergen op Zoom

ORGELSPEL

MEDEDELINGEN

ZINGEN: Lied 213: 1, 2 en 4

STIL GEBED

 BEMOEDIGING EN GROET.

Blokfluittrio: G.Fr. Handel, Fughette nr 1

GEBED OM ONTFERMING / Verootmoediging

 ZINGEN: Psalm 107: 1 en 4

GEBED OM DE HEILIGE GEEST

 1E LEZING: Psalm 8

ZINGEN: Psalm 8b :1, 3, 4 en 5

2E LEZING: 2 Kor. 1: 1 en 2; 4: 1-15

ZINGEN: Lied 405:1, 3 en 4

VERKONDIGING

Blokfluittrio : A. Willaert Trio Re

Slotzang: Lied 723

Dankgebed- Voorbeden- Stil gebed - Onze Vader

Blokfluittrio: J.Barret, Rigaudon (St Catharine)

ZINGEN: Lied 412: 1,3,6

ZEGEN

 ---------------------

Collecte:
Voor de mensen die thuis meeluisteren en toch ook iets in de collectezak willen doen, hier is een alternatief! 

Online collecte

 

 
 

Liturgie voor zondag 9 augustus 2020

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 9 augustus 2020 10.00 uur

Voorganger: ds. W. Lolkema

Organist: dhr. J. Heuseveldt

Lector: mw. Helma van Balen

Motto: Ik ben het, zegt Gij dan!

Orgelspel

Woord van welkom en Mededelingen door de ouderling van dienst

We ZINGEN Psalm 107: 1.

Gods goedheid houdt ons staande

zolang de wereld staat!

Houd dan de lofzang gaande

voor God die leven laat.

Al wie door Hem bevrijd

uit ongastvrije streken,

naar huis wordt heengeleid,

zal van zijn liefde spreken.

 

De voorganger leest Psalm 107: 4.

Laat ons nu voor de Here

zijn goedertierenheid

toezingen en vereren

de God die ons bevrijdt.

Want wie zijn hulp verlangt,

Hem aanroept in gebeden,

verlost Hij uit de angst

en leidt Hij tot de vrede.

 

We ZINGEN: Psalm 107: 20.

Wie wijs is, zal de Here

zijn goedertierenheid

toezingen en vereren

de God die ons bevrijdt.

Want wie zijn hulp verlangt,

Hem aanroept in gebeden,

verlost Hij uit de angst

en leidt Hij tot de vrede.

 

Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

Allen : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

 

We luisteren naar en ZINGEN Gezang 216.

Orgelspel: vers 1

Dit is een morgen als ooit de eerste,

zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,

beide ontspringen nieuw aan het woord.

 

De voorganger leest vers 2.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,

vochtige gaarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen,

al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

 

We ZINGEN vers 3.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,

licht dat ooit speelde waar Eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,

dank opgetogen Gods nieuwe dag.

 

Gebed

We ZINGEN Gezang 304: 1.

Here Jezus, om uw woord

zijn wij hier bijeengekomen.

Laat in ’t hart dat naar U hoort

uw genade binnenstromen.

Heilig ons, dat wij U geven

hart en ziel en heel ons leven.

 

Moment voor de kinderen

 

Eerste Schriftlezing: Jona 2: 7 t/m 11,

een deel van het gebed van Jona vanuit de buik van de vis.

Meditatief orgelspel

 

Tweede Schriftlezing: Matthéüs 14: 22 t/m 33

We ZINGEN Gezang 339A.

U komt de lof toe, U het gezang,

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest,

in alle eeuwen der eeuwen.

 

Uitleg en Verkondiging

Meditatief orgelspel

 

We luisteren naar en ZINGEN Gezang 917.

We ZINGEN vers 1.

Ga in het schip, zegt Gij, steek van het strand.

Vaar tegen wind en tij, vaar naar de overkant,

wacht daar op Mij.

 

De voorganger leest vers 2.

Geeft Gij ons nu een steen, Meester, voor brood?

Laat Gij ons nu alleen? Laat Gij ons in de nood?

Zendt Gij ons heen?

 

We ZINGEN vers 3.

Wij zien alleen nog maar water en wind.

Zegt Gij dan: wacht Mij daar? Wij, nu de nacht begint,

weten niet waar.

 

De voorganger leest de verzen 4 en 5.

Wandelt Gij als een schim over het meer?

Werd Gij een verre glimp? Heer, zijt Gij onze Heer,

kom van de kim!

 

Kom met uw scheppingswoord in onze ziel!

Spreek dat de wind het hoort! Kom, dat het water knielt,

bij ons aan boord!

 

We ZINGEN vers 6.

Ik ben het, zegt Gij dan. Kom maar met Mij

mee naar de overkant. Wees maar niet bang, zegt Gij,

hier is mijn hand.

 

We staan stil bij de Collecten

 

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

 

We gaan staan.

We luisteren naar en ZINGEN Gezang 913: 1 en 4.

De voorganger leest vers 1.

Wat de toekomst brengen moge,

mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;

Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen

met een rustig, kalme moed!

 

We ZINGEN vers 4.

Waar de weg mij brengen moge,

aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen

naar het onbekende land.

Wegzending en Zegen, gezongen AMEN - Orgelspel

 

Collecte:
Voor de mensen die thuis meeluisteren en toch ook iets in de collectezak willen doen, hier is een alternatief! 

Online collecte

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Liturgie voor zondag 2 augustus 2020

Bergen op Zoom, 2 augustus 2020 om 10.00 uur.

Zondag XXXI = zevende zondag van de zomer

 

Welkom door de ouderling

Intochtspsalm: Ld 65: 1 en 2 = Ps 65: 1 en 2; staan

Klein gloria: Ld 195 staan

Stil gebed staan

Bemoediging staan

Groet staan

Ld 65: 5 = Ps 65: 5

Lezing van de wet: Ex. 20: 1-17

Ld 119: 65

Gebed

Schriftlezingen:

OT.: Neh. 9: 15-20 door de lector

Ld 383: 1 en 2

Brieven: Rom. 8: 31-39 door de lector

Ld 383: 3, 4 en 5

Evangelie: Mat. 14: 13-21 door de predicator

Lofprijzing: Ld 339a

Preek

   tekst: Mat. 14: 16

   scopus: Mee-verantwoordelijk

Orgelspel

Geloofsbelijdenis 

Ld 975: 2 en 3 

Gebeden:

dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader”

Inzameling van de gaven

Slotlied: Ld 823: 1, 4 en 5 staan

Zegen staan

Amen” zeggen; staan

----------------------------------------------------------------------

COLLECTE: De deurcollecte van vandaag wordt verdeeld over: diakonie, onderhoud gebouwen en pastoraat

 

Collecte:
Voor de mensen die thuis meeluisteren en toch ook iets in de collectezak willen doen, hier is een alternatief! 

Online collecte

 

 
 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Liturgie voor zondag 26 juli 2020

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 26 juli 2020 10.00 uur

Voorganger: ds. W. Lolkema

Organist: dhr. J. Heuseveldt

Mmv Gerard & Ineke de Vries, zang

Motto: Een hart met oren!

 

 

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

We luisteren naar orgelspel: Psalm 63: 1 en 3.

Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

Allen : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

We luisteren naar het ZINGEN van: Gezang 281: 1,2,3,4,9 en 10.

Gebed

We luisteren naar het ZINGEN van: Gezang 304.

Moment voor de kinderen

Eerste Schriftlezing: 1 Koningen 3: 5 t/m 15A

We luisteren naar het ZINGEN van: Gezang 834 geheel.

Tweede Schriftlezing: Matthéüs 13: 44 t/m 46 en 51-52

We luisteren naar orgelspel: Gezang 339A - U komt de lof toe.

Uitleg en Verkondiging

Meditatief orgelspel

We luisteren naar het ZINGEN van: Lied 975: 1 en 2.

We staan stil bij de Collecten

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

We gaan staan.

We luisteren naar orgelspel: Gezang 885: 1.

We luisteren naar het ZINGEN van: Gezang 885: 2.

Wegzending en Zegen, gesproken AMEN

Orgelspel

----------------------------------------------------------------------

Collecte:
Voor de mensen die thuis meeluisteren en toch ook iets in de collectezak willen doen, hier is een alternatief! 

Online collecte

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Kerkdiensten

zondag 16 augustus 10:00u
BOLWERK ZUID 134
Kerkdienst
zondag 23 augustus 10:00u
BOLWERK ZUID 134
Kerkdienst ds. W. Vermeulen

Laatste 5 uitzendingen van kerkradio via kerkomroep

  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 09-08-2020 09:50 Tijdsduur: 72 minuten
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 02-08-2020 09:50 Tijdsduur: 71 minuten
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 26-07-2020 09:50 Tijdsduur: 77 minuten
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 19-07-2020 09:50 Tijdsduur: 57 minuten
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 12-07-2020 09:50 Tijdsduur: 76 minuten