COVID Protocol en Gebruiksplan

 

 

Vanaf maart 2021 zijn er hele lichte versoepelingen van kracht.

 

De kerkdiensten kunnen tot een max. aantal van 30 bezoekers gehouden worden.
Kwetsbaren en risicogroepen worden geadviseerd de dienst online te (blijven) volgen

Via het formulier hieronder kunt u zich aanmelden. Aanmelden is noodzakelijk, pas na bevestiging bent u van harte welkom de dienst bij te wonen

Via het FACEBOOK kanaal (beeld en geluid) een directe link is: Facebook-pagina - Ontmoetingskerk
Tevens zal de dienst rechtstreeks online te beluisteren zijn via kerkdienstgemist een directe link is: kerkdienstgemist.nl

Wanneer de dienst is afgelopen kunt u (ook achteraf) de dienst via de link kerkdienstgemist luisteren.

 

Hieronder een korte samenvatting en aanmeld mogelijkheid.
Klik HIER om ons actuele en gehele gebruikersplan in te zien.

 

Mondkapjes; Bij bewegen door het kerkgebouw dienen mondkapjes te worden gedragen. Deze mogen alleen worden afgedaan wanneer men zit
U dient het mondkapje te dragen zodra u in de rij staat en/of het kerkgebouw betreedt.

 

Het is verplicht dat kerkgangers zich van tevoren aanmelden.
Dat kan bij de koster, Ans de Laater - dit kan op twee manieren:

1. Via het onderstaande aanmeld-formulier
Pas na terugkoppeling hoort u of er voldoende plaats is en of u welkom bent.


Vanaf maart 2021 zijn er versoepelingen van kracht.

De kerkdiensten kunnen gehouden worden tot een maximum van 30 bezoekers, dit kan slechts alleen na aanmelding én goedkeuring.
De diensten zijn uiteraard ook via kerkomroep (geluid) en Facebook (beeld en geluid) te beluisteren en zien.

    
JANEE
Heeft u (of uw familieleden uit het gezin/huishouden) recent of momenteel klachten die corona-gerelateerd kunnen zijn, zoals hoesten, keelpijn, smaak- reukverlies, koorts?
Bent u (of uw familieleden uit het gezin/huishouden) de afgelopen 7 dagen in contact geweest met iemand die positief is getest voor corona?
Wacht u (of uw familieleden uit het gezin/huishouden) op de uitslag van een coronatest?

 

2. Via de telefoon op telefoonnummer 06 30194696, in de week voor de kerkdienst van ‘s maandags 10 uur tot vrijdags 17 uur. Als het maximum is bereikt, worden bellers – indien gewenst – bovenaan de lijst van de week erna geplaatst.

Bij het telefoongesprek wordt u gevraagd de volgende vragen beantwoorden:
- Heeft u recent of momenteel klachten die corona-gerelateerd kunnen zijn, zoals hoesten, keelpijn, smaak- reukverlies, koorts?
- Bent u de afgelopen 7 dagen in contact geweest met iemand die positief is getest voor corona?

Indien een van deze vragen (of beide) met ja wordt beantwoord, mag u niet worden geregistreerd.
Deze vragen zullen opnieuw gesteld worden bij betreding van de kerk voor de kerkdienst.

U wordt op het hart gedrukt zondags tijdig te verschijnen, gezien het feit dat u door de toelatingsprocedure zult moeten wachten voor u de kerk in kunt.
Vóór de kerk wacht u in een rij, op anderhalve meter afstand. Bij verwachte neerslag, wordt aangeraden een paraplu mee te nemen.

U betreedt een voor een het halletje (huisgenoten tegelijk) en wordt daar gecheckt op registratie en op uw actuele gezondheidssituatie. Als dat allebei in orde wordt bevonden, wordt u naar uw plaats in de kerkruimte begeleid. De leen-liedboeken worden niet gebruikt. De garderobe ook niet, evenmin als de toiletten, tenzij het niet anders kan. In de kerk geldt een strikt eenrichtingsverkeer: ingang Bolwerk, uitgang Thomas de Rouckstraat. Heen door de kerkzaal, terug door de gang.

Ook bij de zitplaatsen wordt anderhalve meter afstand aangehouden (behalve voor huisgenoten). De plekken worden gemarkeerd door liturgieën.

Vanaf oktober is er tijdens de kerkdienst GEEN gemeentezang.

We handhaven nog wel dat er geen collectezakken rondgaan.

Bovenstaande is een sterk verkorte samenvatting van het verplichte Gebruiksplan, dat is goedgekeurd door de kerkenraad. Het hele document zal worden gepubliceerd op de website. Deze is HIER terug te vinden.


Bij dit alles houden we ons strikt aan de regels die de rijksoverheid stelt. Die kunnen veranderen en dan passen we ons aan. Dat doen we óók, als uit de praktijk blijkt dat dat nodig is. Het is de verantwoordelijkheid van de kerkgangers zich goed te informeren over de overheidsregels en adviezen.

Al met al blijven we zitten met een dubbel gevoel. Aan de ene kant blijdschap dat we weer gezamenlijk naar de kerk mogen. Aan de andere kant voelt het vreemd dat dat gepaard moet gaan met zoveel restricties. Laten we er samen het beste van maken, met de grootst mogelijke zorg voor de gezondheid van onszelf en onze naasten.

Rindert Peerbolte

 

 

PS: Het gehele gebruiksplan en protocol is na te lezen op onze website.
Klik HIER om ons gebruiksplan in te zien


Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Gebruiksregels1.pngGebruiksregels2.png