Ds. Bert ten Kate

Ds. Bert ten Kate

Dr. A.A.S. ten Kate, geboren in 1952, gehuwd, twee kinderen en een kleindochter; hobby: wetenschappelijk onderzoek. Studie Theologie aan Rijksuniversiteit Leiden. In 2001 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam: proefschrift over Almacht van God (Avec dévouement total). Over ontstaan en ontwikkeling van dit begrip(populaire samenvatting: Met totale inzet, Boekencentrum 2002). Daarna verschillende publicatie over de vroege vertalingen van Oude en Nieuwe Testament en over vroege Kerkvaders. Bijdragen aan congressen van de universiteiten in Vittoria(2005), Parijs(2004 en 2007), Caïro(2008), Tbilisi(2009/2011/2013/2014/2016), Boedapest(2011), Louvain-La-Neuve(2011), Rome(2012), Genève(2013), Erevan(2014 en 2016), Hamburg en Lissabon(2015). Voor 2017 staan bijdragen op het programma aan congressen in Brussel, Oxford, Berlijn en Boston. Ze gaan over de Armeense, Koptische, Ethiopische en Syrische vertalingen van de Bijbel. Ik heb verschillende wetenschappelijke onderzoeken over de Bijbel in de vroege Kerk gepubliceerd in Leuven, Leiden, Jerusalem, Chico(Californië) en Erevan. Ik werk nu onder meer aan een wetenschappelijke uitgave van de Psalmen in de Ethiopische traditie als onderdeel van een dergelijke uitgave van het hele Oude Testament, onder auspiciën van de Universiteit van Portland(Oregon) in samenwerking met die van Minneapolis, Cambridge en Addis Abbeba.

Ik ben sterk gemotiveerd geraakt voor het werk als predikant door het leervicariaat(een soort stage) in Leiden en door een klinisch-pastorale training in pschychiatrisch ziekenhuis Schakenbosch(Leischendam).

Hervormd predikant in Dedemsvaart van januari 1979 tot mei 1985; daarna in Emmen-Oost tot december 1996. Sinds januari 1997 predikant in Bergen op Zoom. Sinds 2001 docent Nieuwe Testament en Oosterse Liturgie aan de Cursus Theologische Verdieping(CTV) te Goes.

Nadruk in mijn werk ligt op de Eredienst en het pastoraat(bezoekwerk). Ik ben in mijn loopbaan de Bijbel als steeds waardevoller inspiratiebron gaan ontdekken. De beloften en geboden zoals in de verhalen verwoord zijn heel actueel, ook al liggen ze ons van nature niet: het zijn heilzame stoorzenders, die ons op vrede en rechtvaardigheid wijzen als wegen naar de toekomst. Dit betekent dat ze maatschappij-kritisch van inhoud zijn, die vraagt om vertaling in ons dagelijks leven. Daarin is teruggaan naar de grondtekst, Hebreeuws, Aramees en Grieks een voorwaarde om te verstaan, wat er echt staat. Een zo letterlijk mogelijke vertaling kan ons ervoor hoeden om alléén maar die boodschap van de tekst te vinden, die we zo graag zouden willen horen: het zogenaamde “Praatje bij het Plaatje”. Je weet dan al wat de Bijbel je wil vertellen, omdat het aan je verwachtingspatroon beantwoordt… Zo wordt de Bijbel aangepast aan ons wereldbeeld en onze verwachtingen, zonder dat we echt luisteren naar wat God ons in de Bijbel wil zeggen.. Er is dan ook vaak veel verwarring en verlegenheid te vinden, hoe we met de boodschap van de Bijbel in praktijk kunnen brengen. Ook kunnen we dankzij de Schrift met de moeilijke kanten van het leven, zoals ziekte en dood, leren omgaan.

De toenemende ontkerkelijking brengt naast goede zaken, zoals bewuster leven, ook schaduwkanten met zich mee. Individualisering is daar een voorbeeld van: men kiest zijn netwerken van gelijkgezinden uit, men komt alléén in actie als het jou goed uitkomt, vereenzaming en oppervlakkigheid zijn daar dan ook de gevolgen van. In de Kerk proberen we daar wat tegenin te doen, door mensen bij elkaar te brengen, die elkaar niet hebben uitgekozen: ze zijn door God gekozen om elkaar te bemoedigen door te luisteren naar wat Hij ons in de verhalen van de Bijbel te zeggen heeft. Uitdaging en bemoediging zijn daarbij de grondwoorden. Een voorbeeld hiervan is het Inloophuis Williamstraat dat op zondag-middag geopend is en het kerk-café op dinsdag in de Ontmoetingskerk.

Ook is het van belang na te denken over de toekomst van de kerk, niet alléén van die in Bergen op Zoom. De landelijke kerk heeft een plan uitgegeven op weg naar 2025: Waar een Woord is, is een weg. Hoe dit concreet in te vullen, plaatselijk en regionaal is ook voor de Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom van belang: er zal meer samenwerking moeten komen in wat niet aan de plaats gebonden is. Daarover zijn we als voorgangers en kerkeraden op de Brabantse wal al aan het nadenken. Samenwerking en samen nadenken kan ons veel inspiratie geven voor het plaatselijke kerkewerk.

De zondagse Erediensten en de onderlinge ontmoetingen vormen de ruggegraat van het kerk-zijn. Voorbeelden hiervan zijn ook de vieringen in de Zorgcentra voor ouderen. Diensten waaraan gemeenteleden meewerken zijn dan ook prachtig, naast het na afloop koffiedrinken... Alle vormen van gemeente-activiteit zijn echter van belang voor de Gemeente als geheel. Kringwerk en bezoekwerk zijn daarin mijn speerpunten.

De Buurtgesprekken zijn daarom ook heel belangrijk. Een paar keer per jaar komen mensen in een bepaalde buurt bijeen om met elkaar te spreken over zaken die hen raken en met elkaar mee te leven, waar mogelijk.

Als predikant wil ik zó werken, dat de gemeente niet van mij afhankelijk wordt, noch tot een soort sympathie-gemeente verwordt, waarin mensen actief worden, omdat ze mij als dominee zo aardig vinden. Het gaat in de Bijbel immers niet om mij als voorganger, maar om de Voorganger bij uitstek: Jezus. Zijn verhaal mag mensen steeds bemoedigen en inspireren over alle grenzen, dus ook kerk-grenzen, heen. Oecumene is daarom ook van groot belang, omdat we dan iets kunnen laten zien van het geloof in de éne Heer.

Omdat de Protestantse Gemeente Bergen op Zoom zo groot is, en omdat ik niet kan ruiken, waar mensen mij nodig hebben, kunt u altijd met mij een afspraak maken. Ik probeer dagelijks van 17.30 tot 18.00u. telefonisch bereikbaar te zijn(tel. 240259), en via internet is het misschien nog makkelijker: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ik hoop van harte “tot ziens!” bij één of meer activiteiten van onze Protestantse Gemeente, waar zoveel mogelijkheden van meedoen worden aangeboden: Jeugdwerk, ouderenwerk, Diaconie, Cantorij.....

Hartelijke groeten,

Ds. Bert ten Kate.