Pastoraat

Het pastoraat in de Ontmoetingskerk valt onder de verantwoordelijkheid van de pastorale raad. De beide predikanten,  ouderlingen en bezoekmedewerkers vormen samen deze raad. Naast wijkouderlingen hebben enkele ouderlingen een ‘bijzondere opdracht’. Zij zijn met name betrokken bij het jeugdwerk, welkombezoek aan nieuw ingekomenen, pastoraat in Moermont, Lambertijnenhof, Vrederust en het Lievensberg Ziekenhuis.

De gemeente is verdeeld in wijken en in elke wijk is een wijkteam actief om zo onze droom,‘een gemeente die zich verbonden voelt met elkaar en het verhaal van God’, gestalte te geven. Doorgaans bestaat zo’n team uit één van de predikanten, een ouderling, een diaken en een aantal contactpersonen/bezoekmedewerkers. De activiteiten van de wijkteams en het omzien naar elkaar gebeurt door middel van een kaartje, telefoontje/mailtje, een bezoekje of een bloemetje bij vreugdevolle gebeurtenissen of op momenten dat zorgen en verdriet de boventoon voeren. Dit geldt in het bijzonder ook voor hen die door hoge leeftijd of beperkingen op de betrokkenheid en aandacht namens de kerk mogen rekenen.

Naast de individuele zorg en ontmoeting vinden in verschillende wijken regelmatig, door het jaar heen, buurtgesprekken of wijkavonden plaats. Daar kunt u anderen, buurtgenoten uit onze geloofsgemeenschap ontmoeten en samen van gedachten wisselen over onderwerpen die raken aan leven en geloof van alle dag. Voor deze bijeenkomsten wordt u meestal persoonlijke uitgenodigd, maar aankondigingen vindt u ook  in de agenda elders op deze website en in Rond de Kerken.  

Met enige regelmaat zijn er ook andere, centraal georganiseerde ontmoetingsmomenten, bijvoorbeeld in de vorm van een gezamenlijke maaltijd annex bezinningsmoment. Aankondiging staan elders op de website in de agenda.

Natuurlijk is het omzien naar elkaar niet alleen iets van de wijkteams. Het is niet altijd bekend of er behoefte is aan contact of een bezoekje. We zijn als gemeente dan ook elkaars ogen en oren. Pastoraat gaat ons allemaal aan het hart en vraagt waar mogelijk ieders inzet. Aarzelt u dan ook niet om de predikant, wijkouderling of wijkteam  te attenderen als u van iemand weet, die bemoedigende aandacht nodig heeft of dit op prijs zou stellen. Dat geldt ook als het u persoonlijk aangaat.

 

Wilt u contact,  heeft u vragen? Voor een overzicht van de wijkindeling en/of contact met de Predikanten. U kunt ook een berichtje sturen naar pastoraat@protestantsekerkbergenopzoom.nl.

Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen.
Om elkaar tot leven te brengen.
 
Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen.
Om samen te werken aan welzijn en geluk.
 
Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent.
God van liefde, God van gerechtigheid.
 
Wek dan die kracht in ons
 Doe die liefde in ons ontvlammen,
die ons omkeert naar elkaar
 
Die ons doet zorgen voor elkaar.
Dat wij U liefhebben.
Dat wij onze naaste beminnen.
Dat wij onszelf kunnen liefhebben.
 
©Marinus van den Berg

 

Inlogformulier