Engelenpost: Wees een engel en doe volledig coronaproof mee!

Dit jaar is er meer dan ooit behoefte aan verbinding, saamhorigheid en zorg voor elkaar. Een engelenproject voorziet in die behoefte. Daarom heeft de diaconie besloten om in de adventsperiode een engelenpostproject te organiseren. Doet u mee?

Wat is de bedoeling?
U geeft zich op om anonieme kerstengel te zijn voor iemand anders. In de vier adventsweken voorafgaande aan het kerstfeest stuurt u een kaart aan iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken of die iets bijzonders heeft gedaan het afgelopen jaar.  Dit gebeurt anomiem, u ondertekent met "Een engel". De engel gaat op (of rond) de vier Adventszondagen langs op een adres om daar ‘een stukje hemel op aarde te brengen’. Uiteraard ongezien om anoniem te blijven. Wel maakt de engel duidelijk dat het vanuit dit project georganiseerd is vanuit onze kerk! Natuurlijk kunt u ook voor meerdere mensen/adressen een engel zijn en kaartjes sturen!

Aan wie stuur ik de kaart?
Er wordt door de predikanten een lijst gemaakt van mensen die voor engelenpost in aanmerking komen. In verband met de privacywetgeving krijgt u persoonlijk een of meerdere adressen toegewezen.

Doel
Vanuit bijvoorbeeld de gemeente Steenbergen hebben we persoonlijk vernomen dat de ontvangers blij verrast zijn met extra aandacht in de donkere dagen aan het einde van het jaar. De landelijke kerk heeft alle ervaringen samengevoegd op een website: www.engelenproject.nl. Leest u daarover meer door op de link te klikken.
 
Daarom een oproep: Wij zoeken engelen!
Wilt u in de Adventsperiode voor iemand “een engel” zijn? Geeft u zich dan zo spoedig mogelijk ( graag voor 15 november) op bij Marlies Blesgraaf, via mail of mobiele telefoon <> of 06-22237815.
U krijgt dan op tijd verdere informatie en de adres(sen). U medewerking hoeft zich niet te beperken tot één adres, Het zou heel fijn zijn als u voor meerdere personen een “engel” zou willen zijn zodat we niemand hoeven over te slaan. Heeft u nog vragen over het project? Dan kunt u die aan Marlies zeker ook stellen!