Save the Dates: Afscheidsdienst ds. Willem Vermeulen en intrededienst ds. Ellen van Sluijs

SAVE THE DATES:

Afscheidsdienst ds. Willem Vermeulen op 28 februari 2021          -     Intrededienst ds. Ellen van Sluijs op 7 maart 2021

Tot onze grote vreugde heeft ds. Ellen van Sluijs het beroep naar onze gemeente aangenomen. Met ingang van 1 maart 2021 zal zij haar werkzaamheden hier beginnen. Op zondag 7 maart zal zij bevestigd worden en zal zij intrede doen. Wij wensen haar en haar man een goede overgangsperiode toe, waarin zij afscheid zullen nemen van de gemeente te Etten-Leur, waar zij bijna 10 jaar hebben gewoond en zij als predikant de gemeente heeft gediend. 

Met haar komst zal ds. Willem Vermeulen zijn werkzaamheden gaan afronden. Op zondag 28 februari zal zijn afscheidsdienst zijn. Op welke wijze het afscheid verder vorm krijgt, daarover wordt u later geïnformeerd.

Namens de kerkenraad, Eric van der Geer, scriba