Online kerkuitzendingen – gevraagd cameraman/vrouw

De afgelopen maanden heeft Kees de Klerck de kerkdiensten met veel plezier opgenomen. Voordat deze film op ons you-tuben kanaal verschijnt, moeten er nog wel wat actie worden ondernomen. Kees fiets als een speer naar Rindert Peerbolte om zijn bestand af te leveren. Daarmee gaat aan de slag en hij zet het geluid van de kerkomroep onder de film. Vervolgens wordt het bestand opgestuurd naar Marcel Smidt en hij zorgt ervoor dat het geheel weer op de website verschijnt.

Daarnaast is Charlotte Verbraak begonnen met de kerkdiensten live te streamen op het facebook-kanaal van de kerk. We zien dat steeds meer gemeenteleden en belangstellenden meekijken. Een probleem voor een aantal is het geluid. Sommigen luisteren mee via de kerktelefoon en kijken op facebook. We hebben geprobeerd om op verschillende manieren het geluid te verbeteren. Vooral met de extra microfoons van Gert Vonk bereikten we de kijkers en luisteraars beter.

We zijn verrast over de belangstelling. De website en ons you tube kanaal zijn heel veel bezocht en we merken dat op facebook soms over de 150 mensen de stream kijken of later alsnog kijken.

Kees is deze zomer een aantal weken op vakantie en Charlotte zal voorlopig de kerkdiensten na de verruiming niet meer bijwonen…. Dus….. we hebben een probleem met de continuïteit!

Daarom:

Wie wil de filmtaak van Kees kan overnemen en de Facebook Stream van Charlotte?

Wie heeft een videocamera of fotocamera en wil dit een aantal keren doen? Wie heeft een IPhone of IPad, zodat je kunt inloggen op de pagina van de kerk en de livestream op facebook kan maken?

Mocht je het ook leuk vinden om op deze manier een bijdrage aan de kerkdienst in coronatijd te leveren, meldt je dan bij Charlotte.