Van de Voorzitter - Pinksteren

Van de voorzitter

Elk jaar omstreeks de grote feesten kunnen we het wel ergens lezen: nog zoveel procent van onze bevolking weet wat Kerstmis, Pasen en Pinksteren eigenlijk betekent. En in die reeks van drie komt Pinksteren er het slechtst van af. Wat Pinksteren eigenlijk betekent weet nagenoeg niemand meer. Mensen die van thuis uit iets hebben meegekregen, weten misschien nog enigszins dat er sprake was van vurige tongen of het taalwonder. Natuurlijk, wij mensen die morgen op de ZuidWest TV live de kerkdienst meekijken en luisteren, kunnen wel een antwoord geven op wat we met Pinksteren vieren. En ik denk dat ons antwoord in een of andere “online pubquiz” wel goed zou zijn voor de maximale punten. De gedachte alleen al dat we met Pinksteren vieren dat de Heilige Geest neerdaalt over de leerlingen en dat zij hun verlammende angst en teleurstelling overwinnen, is in deze corona tijd een mooie gedachte. Maar wat betekent dat dan in deze coronatijden, vroeg ik me af bij het nadenken over dit voorwoord.

Misschien moeten we Pinksteren vieren als het feest van het doorbreken van de grenzen. En er waren heel wat grenzen te overwinnen: gebeurtenissen die ons met een gevoel van machteloosheid vervullen. Covid-19, angst, quarantaine en alle gevolgen van dien. Vanaf het moment dat het moderamen een crisisteam vormde en moeilijke en belangrijke besluiten moest nemen, tot de vergadering van de hele kerkenraad op ZOOM afgelopen week, hebben we met heel veel menskracht, inzet, betrokkenheid en zorg het kerkzijn -pastoraal en diakonaal- invulling proberen te geven. Soms heb ik het gevoel dat nog meer mensen dan ooit zo actief zijn geweest de afgelopen tijd. We hebben oprecht binnen de beperkingen die ons opgelegd zijn, grenzen overwonnen.

Ik hou me daarom graag vast aan het Pinksterfeest: We mogen leven met de geest van de waarheid, een trooster, een helper, die ons de weg zal wijzen. Anders gezegd: niet door alsmaar kritisch afstand te bewaren, niet in onverschilligheid ligt onze kracht in onze gemeente, maar in onze bewogenheid, ons enthousiasme en onze inzet: daar is onze kracht gelegen. Door openheid, inzet en enthousiasme zullen we nieuwe mogelijkheden openen voor mensen, en grenzen overschrijden.

Ik heb van mijn oma wel 40 jaar geleden, omdat ik met Pinksteren mijn vormsel deed (ja, ja ik ben katholiek opgevoed) een tekst gekregen, geschreven op een soort ikoon. Ik moest er aan denken bij het schrijven van dit voorwoord. Het staat er als volgt: “De Geest van Pinksteren brengt ons mensen bij elkaar. De Geest werkt bij iedereen, op elke plaats, op elk moment. De Geest is er niet voor enkelingen. Dit is het wonder van Pinksteren: nieuw leven voor iedereen. Met Pinksteren wordt het oude stof weggewaaid, begint iets nieuws. Pinksteren: alles wordt nieuw, alles wordt goed. Want het is de geest die overal waait. “

Laten we erop vertrouwen dat we in deze wetenschap de komende periode, met uitbreiding van de kerkdiensten én het onder controle houden van corona, elkaar mogen ontmoeten, steunen en mogen genieten.

Ik wens u allen, namens de kerkenraad een inspirerend mooi Pinksterweekend toe.

Charlotte Verbraak – voorzitter kerkenraad