In het Nieuws - Kerk is het nieuwe buurthuis

alt

Geplaatst 23 september 2015| BN de Stem 23 september 2015


Kerk is het nieuwe buurthuis
Wekelijks kerkcaféOntmoetingskerk als antwoord op vereenzaming en sluiting van buurthuizen.

DOOR AD GODDRIE

Het liep gisteren bij de eerste keer nog geen storm, het moet zijn plekkie nog vinden. Maar een kans krijgt het, het kerkcafé van de Protestantse Gemeente Bergen op Zoom.

Voortaan opent elke dinsdagmiddag de Ontmoetingskerk aan het Bolwerk-Zuid de deuren. "Een plek om elkaar te ontmoeten, samen koffie te drinken, een praatje te maken. Niet alleen voor kerkleden, maar ook voor mensen van daarbuiten, zoals buurtbewoners", zegt dominee Willem Vermeulen.
Een sociaal ontmoetingspunt in de kerk. "We beginnen ermee omdat verschillende zaken spelen", zegt Vermeulen. Hij verklaart nader: "Mensen wonen steeds langer zelfstandig. Vroeger gingen ze op hun 70e naar het bejaardentehuis, nu blijven ze tot hun 98e het liefst thuis wonen. Maar ondertussen zie je dat het aantal buurthuizen en seniorensteunpunten afneemt. En als predikanten merken we dat steeds meer mensen vereenzamen omdat ze langer op zichzelf zijn."

Daar kan een plek voor ontmoeting tegen helpen. "Je ziet dat steeds meer protestantse kerken daarvoor kiezen, met name in grote steden. Als kerken zelf het initiatief nemen, dan sluit dat mooi aan bij de participatiesamenleving."

Het kerkcafé aan het Bolwerk-Zuid is elke dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur geopend. "We gebruiken er de zaal voor waar we normaal vergaderingen houden en waar het kerkkoor oefent. Afhankelijk van wat bezoekers willen, kunnen we er ook activiteiten aan koppelen. We hebben sjoelbakken staan en misschien moeten we over enige tijd wel vaststellen dat er een biljart moet komen."

"Wie weet ontstaat er wel een fanatieke club kaarters", oppert voorzitter van de kerkenraad Rob Blesgraaf een andere mogelijkheid. Koffie en thee zijn voor rekening van de protestantse kerk. "Wie fris wil betaalt een kleine bijdrage."

Kerkcafé, iedere dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur in de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom, ingang via de Thomas de Rouckstraat.