Ontslaggolf

Pastors, pastoraal werkers en predikanten van de kerken in Bergen op Zoom en Halsteren hebben het schokkende nieuws over het sluiten van de fabriek van Philip Morris met elkaar besproken. Daarbij is ook gesproken over het enorme effect hiervan op andere (toeleverings-) bedrijven in de regio en over de situatie dat de laatste jaren al veel mensen zonder werk zijn komen te zitten. Waar vaak gesproken wordt over grote getallen realiseren de pastors zich dat het altijd gaat over mensen en dat elke betrokkene een eigen verhaal bij zich draagt. Dat de omstandigheden dus ook voor elke betrokkene een eigen emotie met zich mee brengt.

In deze fase willen de pastors het aanbod doen om gesprekspartner te zijn, voor diegene die dat wenst. U kunt eenvoudig naar de website van de kerk of parochie van uw keuze en daar het telefoonnummer of e-mail adres vinden van de predikant of pastor waar U mee in contact wil komen. Een afspraak is dan snel gemaakt. Dit aanbod geldt ook voor mensen die niet vast betrokken zijn bij een kerkgemeenschap.

Namens de kerken is de werkgroep DISK (dienst in de Industriële samenleving namens de kerken) ook in gesprek met / binnen de bedrijven om te bezien hoe de kerken van nut kunnen zijn.  

Naar aanleiding van de verdere ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in onze regio beraden de kerken zich over mogelijke activiteiten of het beschikbaar stellen van ruimten voor groepen die activiteiten willen ontwikkelen. Ook hierover kunt U met 1 van de kerken of pastors contact opnemen.

Van harte welkom.

 

Namens de pastores
ds. Willem Vermeulen.


Namens DISK
Pastor Henk Kampert.