(naar) Torgau: wat een belevenis!

Veel leden van onze kerkgemeenschap kennen –veelal vanuit de verte- de traditie van het jaarlijks bezoek over en weer van leden van beide kerken. Zo ook dit jaar waar op 28 september 11 deelnemers vertrokken en maandag 1 oktober terugkeerden.

Een prachtige stad, een prachtige kerk en een grote gastvrijheid van de St. Marienkerk viel ons ten deel. Tijdens de reis leer je je medereizigers op een meer persoonlijke manier leren en ontstaat een directe band.

De bijzonderheden van de vroeg 13eeeuw kerk werden door Pastor Christiane Schmidt met liefde getoond, gevolgd door een uitgebreide stadswandeling onder stralend weer langs alle monumentale gebouwen en langs de Elbe met onze gastvrouwen/heren. Het bezoek aan een befaamde paardenfokkerij, ook niet alledaags, was indrukwekkend. In de middag werd in de kerk 14 koraal bewerkingen van Johann Sebastian Bach met verbindende teksten uitgevoerd op het fraaie orgel. Met een ‘geselliger abend’ met buffet werd de zaterdag feestelijk afgesloten.

Een bijzonder zondag omdat in de kerk het ‘Erntedankfest ’ (Dankdag voor gewas en arbeid)werd gevierd met veel zingen zoals de Lutherse traditie wil met aansluitend het traditionele buffet(‘Kaffeetafel’) in het looppad van de kerk. Heel bijzonder! In de middag werd via een wandeltocht langs de Elbe het kleine dorpje Losswig bezocht waar de traditie meebrengt dat in alle voortuinen een oogst tafereel wordt gebouwd.

Op maandagmorgen werd na het ontbijt voor enkelen de terugreis aanvaard, maar ook een bezoek aan het nabij gelegen Lutherstadt Wittenberg was mogelijk. De legende wil dat Luther zijn 95 ‘Thesen’ (stellingen) op de deur van de slotkerk bevestigde. Een fraaie stad, doortrokken met alles wat Luther is van gebak tot bier. Op de fraaie kerk staat het zo bekende ‘Ein feste Burg ist unser Gott’ hoog rondom de toren. De beroemde schilderijen van Lucas Cranach de jongerezijn zeer bijzonder en maken het bezoek extra interessant.

Een belevenis? Ja, in kerkelijk en recreatief opzicht. Een niet te missen lang weekend tussen mensen die een hartelijke ontvangst, gezellig met elkaar eten en de dagen doorbrengen. U hebt allemaal 2 jaar om na te denken of u deze bijzondere gebeurtenis wil mee maken. Doen! Vast en zeker!

Eric Goossen.

 

 

 

         

 

In het Nieuws - Aardeggeitje

 alt

Geplaatst 23 februari 2017| BN de Stem 

In het Nieuws - Passietijd breekt weer aan: kippenvel

alt

Geplaatst 14 maart 2016| BN de Stem 12 maart 2016
DOOR MONIQUE MEEUWISSE-VAN GENK


Passie is een ander woord voor hartstocht. In de kerk wordt met passie het lijdensverhaal van Jezus bedoeld, afgeleid van het Griekse woord pascho(lijden). Veel musici hebben het lijdensverhaal van Christus als uitgangspunt gekozen voor prachtige composities. Die muziekstukken zijn weer her en der te horen in de aanloop naar Pasen.

De protestantse gemeente Bergen op Zoom koos voor een oecumenische koralenpassie. Het gaat om een tweejarig muzikaal project op weg naar vijfhonderd jaar reformatie in 2017. Deze koralenpassie, te horen op Palmzondag in de Ontmoetingskerk, bestaat uit een uitvoering van koralen uit de Matthäus en Johannes Passion van Johann Sebastian Bach, samenzang en lezingen. "Deze dienst kun je vergelijken met de lessons and carols uit de kersttijd", vertelt dominee Willem Vermeulen van de Ontmoetingskerk. "Een interactieve vesperdienst met muziek en meditatieve teksten." Volgens Vermeulen is door de reformatie de van oorsprong rooms-katholieke kerkmuziek in een ander daglicht komen te staan: "Luther wilde grotendeels breken met de liturgie en muziek uit de roomse traditie. Kerkgangers moesten actiever bij de erediensten worden betrokken. Het gevolg was dat na Luther de kerkmuziek in de volkstaal werd gezongen."

Volgens theologe en dirigente Annemiek Vogels, die het speciaal voor dit project opgerichte koor Projectkoor 2017 leidt, vond de nieuwe kerkmuziektraditie haar hoogtepunt in de composities van Bach. "In zijn koralen zoals O grosze Lieb, Wer hat dich so geschlagen en O Haupt voll Blut und Wunden worden grote thema's aangeraakt, zoals liefde, schuld, vertrouwen, sterfelijkheid en opstanding." De katholieke Vogels en protestante Vermeulen zoeken met deze dienst een eigentijdse verbinding tussen Rome en reformatie. "De scheiding van vijfhonderd jaar geleden tussen protestanten en katholieken is weliswaar te betreuren maar heeft ook veel goeds opgeleverd", betuigen beiden. "In de katholieke kerk is sinds het Tweede Vaticaanse Concilie ook de volkstaal ingevoerd. En protestanten en katholieken vinden elkaar tegenwoordig steeds meer. Kerkmuziek wordt uitgewisseld, want muziek verbindt."

Het Projectkoor 2017 is hier een goed voorbeeld van. "Het koor groeide uit tot een gedreven groep van 65 zangers uit de protestantse en katholieke hoek", zegt Vogels. "Als ik zie hoe eensgezind deze groep de emoties en intenties van de passiemuziek aanvoelt en verklankt, krijg ik kippenvel."

Ook voor andere koren is de passietijd een bron van inspiratie. In Bergen op Zoom werd de passietraditie ingezet met een uitvoering van de Matthäus Passion door het Concertkoor. In Roosendaal bracht Sacra Musica de Johannes Passion. In Etten Leur heeft de Stichting Projectkoor onder de toepasselijke naam Passie voor Passie gekozen voor een bredere visie op het passiegebeuren. Uit de Matthäus Passion van Bach worden hoogtepunten gezongen in de toegankelijke vertaling van Jan Rot. Voor het openingskoor is een kinderkoor samengesteld. Maria krijgt alle aandacht in het Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi. Na de pauze wordt César Francks werk De zeven Woorden van Jezus aan het Kruis uitgevoerd.

In Breda is Palmzondag sinds 2002 een begrip door de passieconcerten van Cappella Breda onder leiding van Daan Manneke. Dit keer staat Via Crucis van Franz Liszt op het programma

Dirigente Annemiek Vogels bij de piano "muziek verbind" |  Foto Chris van Klinken/het fotoburo

 

Passieconcerten in de regio

  • 12 maart: Lambertuskerk, Markt, Etten- Leur. Aanvang 20.00 uur. Het Projectkoor o.l.v. D. Bicnese de Rhoter met werken van J.S. Bach, G.B. Pergolesi en C. Franck.
  • 13 maart: Laurentiuskerk, Duivelsbruglaan 1, Breda. Aanvang 16.00 uur: Sinfonietta Breda o.l.v. T. Wehlburg m.m.v. Projectkoor De Nieuwe Veste en solisten met Die Sieben Letzten Worte van J. Haydn.
  • 13 maart: Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, Breda. Aanvang 14.30 uur. Klarinetkoor Mo6 en Kamerkoor Cant'Amici Turnhout o.l.v. J. de Houwer met Stabat Mater van J. Rheinberger.
  • 18 maart: Antoniuskerk, St. Vincentiusstraat 113A in Oosterhout. Aanvang 20.15 uur. Koorgroep Oosterhout o.l.v. Rick Muselaers m.m.v. kinderkoor De Strijene, organist Ad Sleuven en kunstenaar Peter Nuijten met werken van F. Liszt, F. Tuma en J. Dovo.
  • 19 maart: Lambertuskerk, Torenplein 1, Wouw. Aanvang 20.00 uur Cappella Breda o.l.v. D. Manneke met werken van F. Liszt, F. Busoni en D. Manneke.
  • 20 maart: Laurentiuskerk, Ginnekenweg, Breda. Aanvang 16.30 uur. Cappella Breda o.l.v. D. Manneke met werken van F. Liszt, F. Busoni en D. Manneke.
  • 20 maart: Ontmoetingskerk, Bolwerk Zuid 134, Bergen op Zoom. Aanvang 16.30 uur. Projectkoor 2017 o.l.v. A. Vogels m.m.v. Bachfreunde en kunstenaar S. van den Boom, teksten E. Vooijs en W. Vermeulen met koralen van J.S.Bach en samenzang.
  • 30 maart: Antoniuskathedraal, St. Janstraat 8, Breda. Aanvang 17.00 uur. Gemengd Koor Cantabilé o.l.v. A. v. Unen m.m.v. strijkorkest o.l.v. J. Klapwijk en kistorgel R. Ligtmans met werken van D. Buxtehude en J.P. Sweelinck.

 

 

 

 

In het Nieuws - Leeglòòpe

alt

Geplaatst 4 februari 2016| BN de Stem 3 februari 2016

 

Kerkbalans 2016 - Kerkklokken luiden voor Kerkbalans

 

Persbericht

 

Kerkklokken luiden voor Kerkbalans

Op zaterdag 16 januari om 12.00 uur luiden de klokken van alle kerken in Bergen op Zoom. Zo wordt letterlijk de actie Kerkbalans ingeluid, de actie om binnen de kerk een financiële bijdrage op te halen.
Dankzij Kerkbalans kunnen kerkgemeenschappen functioneren en kunnen zij hun maatschappelijke functie blijven vervullen.


Kerkbalans

Kerkbalans is een landelijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk Nederland en de Oud-Katholieke Kerk. De kerk heeft een onmisbare plek in de samenleving.
Voor de een is het een plek waar je samenkomt, waar je geïnspireerd wordt of vrienden ontmoet. Voor de ander een plek waar je het leven deelt en rust vindt.  Omdat de kerk geld kost, bestaat de actie Kerkbalans. De actie loopt van 17 tot 31 januari 2016.


Klokken luiden

Door de klokken te luiden wordt de aandacht gevraagd voor de kerk in Bergen op Zoom. Tussen 11.30 en 12.00 uur worden in de Zuivelstraat ter hoogte van de ingang van de Gertrudiskerk mensen gevraagd naar het belang van de aanwezigheid van kerken in onze stad.  Zij geven de kerk een gezicht. U kunt horen hoe uw geld omgezet wordt in daden.

In heel Nederland

Kerkbalans is een landelijke actie. Op tientallen plaatsen door heel Nederland klinken tegelijk de kerkklokken om samen stil te staan bij de positie van de kerk in de maatschappij. Lees meer www.kerkbalans.nl/inluiden

 

Voor meer informatie over "kerkbalans"  van onze kerk; klik hier

In het Nieuws - Kerk is het nieuwe buurthuis

alt

Geplaatst 23 september 2015| BN de Stem 23 september 2015


Kerk is het nieuwe buurthuis
Wekelijks kerkcaféOntmoetingskerk als antwoord op vereenzaming en sluiting van buurthuizen.

DOOR AD GODDRIE

Het liep gisteren bij de eerste keer nog geen storm, het moet zijn plekkie nog vinden. Maar een kans krijgt het, het kerkcafé van de Protestantse Gemeente Bergen op Zoom.

Voortaan opent elke dinsdagmiddag de Ontmoetingskerk aan het Bolwerk-Zuid de deuren. "Een plek om elkaar te ontmoeten, samen koffie te drinken, een praatje te maken. Niet alleen voor kerkleden, maar ook voor mensen van daarbuiten, zoals buurtbewoners", zegt dominee Willem Vermeulen.
Een sociaal ontmoetingspunt in de kerk. "We beginnen ermee omdat verschillende zaken spelen", zegt Vermeulen. Hij verklaart nader: "Mensen wonen steeds langer zelfstandig. Vroeger gingen ze op hun 70e naar het bejaardentehuis, nu blijven ze tot hun 98e het liefst thuis wonen. Maar ondertussen zie je dat het aantal buurthuizen en seniorensteunpunten afneemt. En als predikanten merken we dat steeds meer mensen vereenzamen omdat ze langer op zichzelf zijn."

Daar kan een plek voor ontmoeting tegen helpen. "Je ziet dat steeds meer protestantse kerken daarvoor kiezen, met name in grote steden. Als kerken zelf het initiatief nemen, dan sluit dat mooi aan bij de participatiesamenleving."

Het kerkcafé aan het Bolwerk-Zuid is elke dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur geopend. "We gebruiken er de zaal voor waar we normaal vergaderingen houden en waar het kerkkoor oefent. Afhankelijk van wat bezoekers willen, kunnen we er ook activiteiten aan koppelen. We hebben sjoelbakken staan en misschien moeten we over enige tijd wel vaststellen dat er een biljart moet komen."

"Wie weet ontstaat er wel een fanatieke club kaarters", oppert voorzitter van de kerkenraad Rob Blesgraaf een andere mogelijkheid. Koffie en thee zijn voor rekening van de protestantse kerk. "Wie fris wil betaalt een kleine bijdrage."

Kerkcafé, iedere dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur in de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom, ingang via de Thomas de Rouckstraat.

 

In het nieuws - Kerken krijgen nul op rekest

alt

Geplaatst 07 augustus 2015| BN de Stem 31 juli 2015

 

 

In het Nieuws - Het is een hele eer

alt

Geplaatst 07 augustus 2015| BN de Stem 15 juli 2015

'Het is een hele eer'
'In Halsteren werd van alles op zondag gedaan. Mijn kinderen mochten overal aan meedoen'

door Ton Hopmans

'Ans de Laater-Van den Hul, de koster van de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom, was naar Theater De Maagd gelokt omdat een kennis van haar een koninklijke onderscheiding zou krijgen. Toen ze in de voorste rijen plaats moest nemen viel het kwartje snel. "Het is een hele eer," zegt zij over het lintje dat haar ten deel viel.

De Laater is een bekend gezicht in de Ontmoetingskerk. In 1987 werd ze hulpkoster. Na het vertrek van haar collega werd ze zelf koster en ging ze met haar man in de dienstwoning naast de kerk wonen. Na haar pensionering is ze gewoon koster gebleven en ze is voorlopig niet van plan dat baantje uit handen te geven.

De Laater: "Als ik stop moet ik uit deze woning. Dat wil ik niet, dus blijf ik voorlopig."

Ze heeft een contract van 16 uur per week, maar ze is 24 uur per dag voor de kerk beschikbaar. De Laater vertelt dat ze wekelijks tussen de 30 en 35 uur voor de kerk bezig is.

De Laater komt uit Wageningen. Haar man verongelukte op jonge leeftijd. Ze hadden toen drie kinderen. Via een advertentie in het Reformatorisch Dagblad en met de hulp van dominee Van der Stoel en dominee Adema uit Renkum leerde ze haar huidige man kennen die in Halsteren woonde.

"Ik ben daar in 1978 gaan wonen. Dat was best een grote overgang vooral omdat daar op zondag van alles gedaan werd. Maar ik heb me snel aangepast. Mijn kinderen mochten overal aan meedoen." Doordat ze in het verleden te maken had met veel tegenslagen vond ze veel steun in de kerk. Zo werd ze in 2002 voorzitter van de 'crea dames'. Dat is een clubje van zestien dames die allerlei spullen maken voor de verkoop. De opbrengst wordt besteed aan het onderhoud van de Ontmoetingskerk. Vorig jaar bracht dat 2.400 euro op.

De Laater is sinds 2000 ook mantelzorger voor een hoogbejaarde dame. Ze verzorgt haar kleding, doet de was en regelt allerlei andere zaken.

In haar Halsterse periode was ze secretaris van turnvereniging Genie en lid van de ouderraad van basisschool De Springplank. Acht jaar lang was ze secretaris van CNV Kostersbond afdeling Zuidwest-Nederland.

Sinds 2007 is De Laater bestuurslid van de Protestant Christelijke Ouderen Bond (PCOB).

Ontslaggolf

Pastors, pastoraal werkers en predikanten van de kerken in Bergen op Zoom en Halsteren hebben het schokkende nieuws over het sluiten van de fabriek van Philip Morris met elkaar besproken. Daarbij is ook gesproken over het enorme effect hiervan op andere (toeleverings-) bedrijven in de regio en over de situatie dat de laatste jaren al veel mensen zonder werk zijn komen te zitten. Waar vaak gesproken wordt over grote getallen realiseren de pastors zich dat het altijd gaat over mensen en dat elke betrokkene een eigen verhaal bij zich draagt. Dat de omstandigheden dus ook voor elke betrokkene een eigen emotie met zich mee brengt.

In deze fase willen de pastors het aanbod doen om gesprekspartner te zijn, voor diegene die dat wenst. U kunt eenvoudig naar de website van de kerk of parochie van uw keuze en daar het telefoonnummer of e-mail adres vinden van de predikant of pastor waar U mee in contact wil komen. Een afspraak is dan snel gemaakt. Dit aanbod geldt ook voor mensen die niet vast betrokken zijn bij een kerkgemeenschap.

Namens de kerken is de werkgroep DISK (dienst in de Industriële samenleving namens de kerken) ook in gesprek met / binnen de bedrijven om te bezien hoe de kerken van nut kunnen zijn.  

Naar aanleiding van de verdere ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in onze regio beraden de kerken zich over mogelijke activiteiten of het beschikbaar stellen van ruimten voor groepen die activiteiten willen ontwikkelen. Ook hierover kunt U met 1 van de kerken of pastors contact opnemen.

Van harte welkom.

 

Namens de pastores
ds. Willem Vermeulen.


Namens DISK
Pastor Henk Kampert.