Van de ZWO - Voorjaarsactie, Vastenpot en Amnesty International

ZWO – Voorjaarsactie.

In maart hebben we de voorjaarsactie gehouden om geld in te zamelen voor ons project “Brabant voor Moldavië” Jullie hebben, bij elkaar, het geweldig bedrag van € 1.812,00 overgemaakt. Hartelijk dank hiervoor!

 

ZWO – Vastenpot.

Dit jaar liep onze Vastenactie anders dan anders. Na maar twee diensten moest de kerk haar deuren tijdelijk sluiten. Daarom kwamen ook de sobere maaltijden die we in de vastentijd hadden georganiseerd te vervallen. Toch hebben we € 65,00 opgehaald voor het Home Care project in Moldavië. Hiervoor onze dank.

 

ZWO - Amnesty International.

In de loop van het jaar vragen wij regelmatig uw aandacht voor de problemen die er wereldwijd met mensenrechten zijn. Dit doen we in de vorm van onze schrijfacties voor Amnesty International. Amnesty noemt voorbeelden van mensen in schrijnende situaties, die zou kunnen verbeteren door een uitdrukkelijk verzoek aan de verantwoordelijken. Momenteel is het niet mogelijk de handtekeningenactie in de kerk te doen en we weten nog niet wanneer het weer wel zou kunnen. Dat is jammer, maar het goede nieuws is dat het wel mogelijk is om zelf in actie te komen.

Wanneer u contact met Amnesty opneemt via en vraagt om de maandelijkse email voor schrijfacties, dan krijg je iedere maand een mail met voorbeeld brieven waaruit je kunt kiezen, ondertekenen en opsturen. Een alternatief is te vinden via amnesty.nl/kom-in-actie/acties, waar diverse petities en e-mailacties zijn te vinden. Het kost iets meer moeite dan alleen een handtekening zetten na een dienst. Maar voor de mensen om wie het gaat kan dit het verschil maken!

Namens de ZWO, Alison Jolley

Vacature Diakonie

De “Van Dale” schrijft als betekenis van diakonie “ Dienst voor sociale zorg in de Protestantse gemeente mooi dat er gemeente staat en niet kerk, want diakonie is mensenwerk dat vanuit de gemeente gebeurt en meer dan alleen een instituut is. 

Juist omdat het mensenwerk is zoeken we mensen die het diakonaat ( omzien naar elkaar) een warm hart toedragen. Één voordeel, je hoeft er niet enthousiast voor te zijn, want dat word je vanzelf als je met ons in de diakonie aan de slag gaat. Denk nou niet ambtsdrager is niets voor mij, ook binnen de diakonie hebben wij niet stil gezeten en is er meer mogelijk dan je alleen als diaken in te zetten. We willen je daar graag meer over vertellen, dus schroom niet om de telefoon te pakken of via een appje /mail meer informatie te vragen. Laat je verrassen hoe verrassend en inspirerend het werk in van de diakonie is.

Kees de Klerck,
Voorzitter diakonie.

Hartelijk dank


Het is in de vorige nieuwsbrief door anderen al genoemd maar ik wil toch vanuit de diakonie onze waardering en dank uitspreken aan al die mensen die 26 april jl spontaan hebben meegewerkt om die 100 bossen bloemen weg te brengen, u heeft bij het wegbrengen wellicht al bedankjes gehad maar dat wil ik hierbij nogmaals herhalen “Hartelijk dank” - Uw Diakonie.

Vakantietas

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter.
Dan duurt de zomervakantie erg lang. Ze kunnen niet weg, en moeten zich dus 6 weken thuis vermaken.
Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie kunnen wij kinderen in onze gemeente verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie. Deze zijn bedoeld voor kinderen van de basisschool leeftijd, dus van 4 t/m 12 jaar.

Wij, vanuit uw Diakonie, willen de tassen vullen met spullen die de kinderen kunnen gebruiken om zich te vermaken zowel binnen als buiten. Hierbij kunt u denken aan; spelletjes, stoepkrijt, springtouw, ballen, stripbladen, kleur en knutsel spulletjes, enz. Hiervoor hebben we natuurlijk geld voor nodig.

De collecten in de kerkdiensten gaan niet door, dus vragen wij u om een online bijdrage.
Maak alstublieft een collectebijdrage over naar de Diakonie, NL93INGB0005863548 t.n.v. Diakonie Prot. Gemeente Bergen op Zoom o.v.v. Vakantietas.

Alvast bedankt, namens de kinderen.
Alison, Loes en Sacha

Geraniummarkt – denkt u aan de bestelling?

We hebben besloten om de jaarlijkse geraniummarkt door te laten gaan, echter wel met een aangepaste procedure natuurlijk.

Zoals u weet organiseert Jaap van Dam jaarlijks een geraniummarkt ten bate van de kerk. We hebben allemaal het bestelformulier ontvangen. Alleen… we konden het niet in de doos in de kerk achterlaten.

Daarom: geeft u uw bestelling per email door aan Jaap., via . Of belt u hem de bestelling door op telefoonnummer 06-200 173 22.

Uw bestelling krijgt een nummer en u krijgt een tijdstip door waarop u zaterdag 25 april de geraniums kunt ophalen in de fietsenstalling van de Ontmoetingskerk. Op deze wijze kunnen we de benodigde afstand houden van elkaar en werken we volgens de RIVM richtlijnen. U kunt er ook voor kiezen om de geraniums af te laten leveren. Jaap maakt dan een aparte afspraak met u.

De geraniums zijn € 1,50 per stuk. U heeft de keuze uit staande geraniums of hanggeraniums.

Compliment

Een heel groot compliment aan die gemeenteleden die direct klaar stonden toen we vanuit de diakonie hulp vroegen bij het rondbrengen van de Paasgroet op vrijdag en op zondag bij het bezorgen van de bloemen.

Natuurlijk ook een geweldige actie van Jaap van Dam die deze bloemen ons heeft aangeboden.

Hartelijk dank, uit de vele positieve reacties die we kregen mag u weten dat u met deze hulp heel wat mensen verrast en bemoedigd hebt.

Kees de Klerck - Voorzitter Diakonie

Paasgroeten actie

Al jaren is het een goed gebruik in de Protestants kerk om met Pasen een kaart te sturen naar gedetineerden, dit wordt gecoördineerd via Kerkinactie. Dit zou dit jaar ook weer in onze gemeente gebeuren, de kaarten waren besteld en het artikel voor Rond de Kerken was geschreven, toen werden we ingehaald door de werkelijkheid van vandaag en we moesten besluiten om de actie af te blazen. Toch kregen we vanuit de gemeente diverse vragen of er toch kaarten konden worden verstuurd. Wel nu, onder het motto ”als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan” gaan we toch proberen de kaarten die nog over zijn te versturen en u kan daar enorm bij helpen.

Eerst wat over de kaarten zelf, het zijn dubbele kaarten een A en een B gedeelte, het A gedeelte is bestemd voor de gedetineerde u schrijft daar uw naam als afzender op let wel alleen uw naam geen adresgegevens en u kunt een groet of een bemoedigende tekst op de kaart schrijven. Het B gedeelte is bestemd om door de gedetineerde te versturen naar bv het thuisfront, dit jaar extra welkom nu met de corona maatregelen de bezoekprocedure enorm is geminimaliseerd. Op dit gedeelte plakt u een postzegel.

 

Hoe gaan we dit nu veilig aanpakken?

Het wordt een Hink-Stap-Sprong methode:

De Hink: U kunt één of enkel kaarten bij mij ophalen, of u belt of mailt mij en ik kom de gevraagde kaarten bij u bezorgen.

De Stap: U vult de kaart in en plakt een postzegel op kaart B ( mocht u geen postzegel in huis hebben geen probleem dan plakt de diakonie die wel voor u).

De Sprong: U stopt de kaart weer bij mij in de bus, of u belt/mailt mij en ik kom de kaart(en) weer bij op ophalen.

 

De kaarten worden verstuurd in één verzamelenvelop naar een centraal adres alwaar ze verdeeld worden over de penitentiaire inrichtingen. De aloude slogan een kaartje kleine moeite, groot plezier, dit jaar met wat meer moeite maar met zeker heel veel plezier en dankbaarheid is hier zeker van toepassing. Tot slot, we kunnen de kaarten tot 23 april opsturen, dus reageer aub snel.

Namens uw diakonie - Kees de Klerck - 06-22237815 -

Diakonale aansluiting bij #Nietalleen

 

De overheid neemt uitgebreide maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daardoor blijft iedereen in heel Nederland zoveel mogelijk thuis. Ook de kerkdiensten en activiteiten van onze gemeente gaan niet door. Juist die activiteiten boden de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Ook zonder die contacten is het belangrijk om naar elkaar om te zien en elkaar te helpen waar mogelijk. Dat gebeurt volop via allerlei initiatieven, zowel landelijk als in Bergen op Zoom. Heel mooi om te zien!

Een landelijk (kerkelijk) initiatief om die contacten te ondersteunen is #Nietalleen. Sinds deze week is ook uw diakonie bij dit initiatief aangesloten. Via de website (nietalleen.nl) of een telefoonnummer (0800-1322) kan zowel hulp als de vraag om hulp worden aangemeld. Deze vraag wordt doorgezet naar lokale organisaties, die dan samen kijken wie het beste hulp kan bieden. Het gaat bijvoorbeeld om praktische hulp zoals bij het doen van boodschappen. Dat verzoek of hulpaanbod mag ook direct aan de diakonie worden gericht ( of 06-52896887).

Mocht u ook willen helpen, dan horen we het ook graag. Zo kunnen we ook snel op het verzoek reageren en zorgen we er samen voor dat niemand zonder hulp zit! -

Namens uw diakonie, Marlies Blesgraaf

Relivisie

Het maandelijkse TV programma ‘Relivisie’ dat wordt uitgezonden via onze regionale zender Zuid West TV verschijnt de komende weken in een aangepast wekelijks format. Onder de titel “Relivisie-extra” proberen collaga pastor Fredi Hagedoorn en ondergetekende om verslag te doen van de

ontwikkelingen in de kerken en parochies. Ook zit er nu een meditatief moment in de uitzending en is er een rubriek: “ik steek een kaarsje aan voor ….” Met name voor dit laatste item kunt U suggesties mailen naar ondergetekende. De eerste Relivisie extra is op vrijdag 20 maart uitgezonden. Via de website www.Zuidwesttv/tv/gemist kunt U oude uitzendingen terugkijken.

De uitzending van 20 maart werd opgenomen in de sint Gertrudiskerk. Janno den Engelsman werkte mee. De uitzending van 27 maart werd opgenomen in de Ontmoetingskerk. Er werkte een blokfluit ensemble aan mee. De uitzending van 3 april zal d.v. worden opgenomen in de sint Josephkerk in Roosendaal. Verdere plannen moeten nog worden gemaakt en afgesproken. Welkom op de site van zuidwesttv!

Zie ook de twee artikelen op de website:

ReliVisie - uitzending 20 maart

ReliVisie - uitzending 20 maart

Actie Paasgroeten sturen naar gedetineerden

Acties ZWO in de 40dagentijd

Momenteel leven we allemaal in onzekerheid nu een nieuw en onbekend virus de wereld over gaat. Die onzekerheid zijn de meesten van ons niet gewend. Maar er zijn landen waar onzekerheid de normale dagelijks leven is. Juist aan die landen besteden we aandacht in de projecten van de ZWO. In de 40dagentijd is het thema van Kerk in Actie, zoals u al hebt kunnen lezen, “Sta Op”. Sta Op voor mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig op te kunnen staan.

Vanwege Covid-19 zijn er nu geen gewone kerkdiensten. Behalve dat we niet bij elkaar kunnen komen, betekent dat ook geen collectes en geen bijdragen in de Vastenpot. Juist in deze periode waren er meerdere collectes gepland voor projecten van Kerk in Actie, zowel in Nederland als in buitenland. Deze projecten lopen nu veel geld mis, tenzij wij opstaan en iets doen.

Daarom in deze nieuwsbrief een verzoek aan iedereen om geld over te maken naar NL48INGB0005018615 t.n.v. Werkgroep ZWO te Bergen op Zoom o.v.v. 40dagentijd projecten.
Als u een specifiek project wil steunen graag erbij melden. Anders wordt al het geld naar Kerk in Actie overgemaakt en zullen zij het geld verdelen. Meer informatie over de projecten van de 40dagentijd kunt u vinden op www.kerkinactie.nl/40dagentijd

Alvast bedankt voor het opstaan!
Namens uw ZWO, Alison Jolley en Marlies Blesgraaf

Diakonale aansluiting bij #Nietalleen

Diakonale aansluiting bij #Nietalleen

De overheid neemt uitgebreide maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daardoor blijft iedereen in heel Nederland zoveel mogelijk thuis. Ook de kerkdiensten en activiteiten van onze gemeente gaan niet door. Juist die activiteiten boden de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Ook zonder die contacten is het belangrijk om naar elkaar om te zien en elkaar te helpen waar mogelijk. Dat gebeurt volop via allerlei initiatieven, zowel landelijk als in Bergen op Zoom. Heel mooi om te zien!

Een landelijk (kerkelijk) initiatief om die contacten te ondersteunen is #Nietalleen. Sinds deze week is ook uw diakonie bij dit initiatief aangesloten. Via de website (nietalleen.nl) of een telefoonnummer (0800-1322) kan zowel hulp als de vraag om hulp worden aangemeld. Deze vraag wordt doorgezet naar lokale organisaties, die dan samen kijken wie het beste hulp kan bieden. Het gaat bijvoorbeeld om praktische hulp zoals bij het doen van boodschappen.

Dat verzoek of hulpaanbod mag ook direct aan de diakonie worden gericht (  of 06-52896887).

Mocht u ook willen helpen, dan horen we het ook graag. Zo kunnen we ook snel op het verzoek reageren en zorgen we er samen voor dat niemand zonder hulp zit!

Namens de diakonie, Marlies Blesgraaf

Vakantieweek Doorn

Vakantieweek Doorn

De vakantieweek in het Nieuwe Hydepark georganiseerd door de stichting vakantieweek West-Brabant gaat dit jaar niet door. We zouden met een groep van 50 gasten en 27 vrijwilligers uit West-Brabant, waaronder  9 gasten en 6 vrijwilligers uit onze gemeente, op 25 opril voor een week naar het Nieuwe Hydpark gaan. Gezien de situatie rondom het Coronavirus en de maatregelen van de overheid, kunnen we deze reis niet door laten gaan.

Alle gasten en vrijwilligers zijn hiervan op de hoogte gebracht, de vakantie is doorgeschoven naar week 2 van 2021. We houden u op de hoogte en informeren u zodra er weer wat meer te vermelden valt. We wensen u allen veel sterkte de komende tijd. - Kees de Klerck, 06-22 237 815.

Verlenging insturen kaarten met paasgroeten

Verlenging insturen kaarten met paasgroeten

Gezien de maatregelen vanuit de overheid i.v.m. de bestrijding van het coronavirus zijn alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen tot en met 6 april 2020 verboden. Dat geldt ook voor onze kerkdiensten. De Paasgroetenactie voor gevangenen wordt daarom verlengd. Kaarten kunnen nu worden ingestuurd tot uiterlijk 24 april a.s. 

De kaarten met paasgroeten voor gedetineerden kunnen nu tot nader bericht worden ingestuurd tot uiterlijk 24 april. Na deze datum worden de kaarten gesorteerd en doorgestuurd naar gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland en naar Nederlandse gevangenen in het buitenland. 

Deze verplaatsing doet geen afbreuk aan de actie, omdat de groeten vanuit de vieringen in het teken van Pasen staan. Een kaartje ontvangen doet altijd goed, en zo´n paasgroet heeft een extra dimensie. “Gevangenen realiseren zich juist ook in deze tijd dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie,” aldus Trinus Hoekstra die vanuit de Protestantse Kerk betrokken is bij de paasgroetenactie. 

Zie ook het artikel in de laatste Rond de Kerken hierover. De diakonie zorgt voor verzending van de kaarten, het zijn dubbele kaarten één voor de gedetineerde en daaraan vast een kaart die de gedetineerde zelf kan versturen, deze kaart gaan wij vooraf frankeren. Wij vragen u een bijdrage in deze frankeerkosten en zullen u daarover later informeren.

Hartelijke groet  - namens de diakonie, Kees de Klerck

Rouwdiensten en trouwdiensten in besloten kring en gedachtenisdienst

Uitvaarten in besloten kring en gedachtenisdienst.

Ook de Branchevereniging voor uitvaartondernemers heeft maatregelen getroffen in verband met de huidige toestand rondom het corona virus. Zo is horeca niet meer toegestaan. Dit is ook van toepassing op de cateringvoorziening van uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen en natuurlijk eveneens voor de Ontmoetingskerk. Uitvaarten mogen alleen bijgewoond worden door personen in de 1e graad bloed- en aanverwanten. Dit zijn ouders, kinderen, ouders van partner en partner van kinderen. Zij dienen tijdens het afscheid minimaal 1.5 meter van elkaar afstand te nemen.

Voor onze kerkgemeenschap betekent dit dat we niet meer “zoals we gewend waren”de uitvaartdiensten kunnen organiseren.

Wat kan wel? Predikanten kunnen meewerken aan een uitvaart in besloten kring met een beperkte ceremonie. Zowel op een begraafplaats als in het crematorium. Vervolgens kan op een later moment (wanneer de corona-restricties niet meer gelden) een gedachtenis kerkdienst worden georganiseerd waarbij dan weer iedereen welkom is. Het aanwezig zijn van een stoffelijk overzicht bij een gedachtenis dienst is namelijk geen religieuse voorwaarde. Ik heb dit al wel eerder gedaan, bijvoorbeeld bij mensen die hun lichaam ter beschikking stelden aan de wetenschap of bij een uitvaart in het buitenland waarna hier een bijeenkomst plaatsvond. Het is belangrijk dat mensen kunnen samenkomen rondom afscheid en verdriet in een liturgische setting. De Katholieke traditie zowel als Joodse en Islamitische kennen deze vormen ook: herdenkingsbijeenkomsten, jaargetijden, gedachtenisvieringen etc. Mocht U hier over van gedachten willen wisselen dan bent U welkom bij één van uw Predikanten.

Relivisie

Relivisie

Het maandelijkse TV programma ‘Relivisie’ dat wordt uitgezonden via onze regionale zender Zuid West TV verschijnt de komende weken in een aangepast wekelijks format. Onder de titel “Relivisie-extra” proberen collaga pastor Fredi Hagedoorn en ondergetekende om verslag te doen van de ontwikkelingen in de kerken en parochies. Ook zit er nu een meditatief moment in de uitzending en is er een rubriek: “ik steek een kaarsje aan voor ….” Met name voor dit laatste item kunt U suggesties mailen naar ondergetekende. De eerste Relivisie extra is op vrijdag 20 maart uitgezonden. Via de website http://www.zuidwesttv.nl/tv/relivisie kunt U oude uitzendingen terugkijken.

De uitzending van 20 maart werd opgenomen in de sint Gertrudiskerk. Janno den Engelsman werkte mee. De uitzending van 27 maart zal d.v. worden opgenomen in de Ontmoetingskerk. Er werkt dan een blokfluit ensemble aan mee. De uitzending van 3 april zal d.v. worden opgenomen in de sint Josephkerk in Roosendaal. Verdere plannen moeten nog worden gemaakt en afgesproken. Welkom op de site van zuidwesttv!

Gebed

 

Wachten op een Wonder

Ik heb gehoord dat velen van jullie zitten te wachten op een wonder,

Een wonder dat ik, jullie God, de wereld zal redden.

Hoe zal ik redden zonder jullie handen?

Hoe zal ik rechtspreken zonder jullie stem?

Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart?

Vanaf de zevende dag heb ik alles uit handen gegeven.

Heel mijn schepping en mijn wondermacht.

Niet jullie, maar ik wacht nu op het wonder.

 

Luc Gorrebeek