Kerkmuziek en weekendje Torgau door enkele gemeenteleden

“Ik ben niet van mening dat door het evangelie alles wat kunstzinnig is afgeschaft en vergeten moet worden, zoals veel gelovigen menen. In tegendeel, ik wil graag alle kunsten, en in het bijzonder de muziek, in dienst stellen van Hem die deze gegeven en geschapen heeft”

Bovenstaande zin schrijft Martin Luther in 1524 in zijn inleiding op het evangelische gezangboek dat in dat jaar verschijnt. Zijn goede vriend Johann Walter heeft veel Bijbelse thema’s in gezangen samengevat en op muziek gezet om de Protestantse liturgie ook muzikaal te kunnen vieren. Naast de Bijbels psalmen ontstond zo een stuwmeer aan religieuse lieder of gezangen. De teksten waren vaak van Maarten Luther en de muziek van Johann Walter. Zij deden dit werk niet om zichzelf een naam te maken maar “soli deo gloria”; alleen tot eer van God.

In de meer Calvinistische stromingen van het Protestantisme is de kerkmuziek en zeker het gebruik van de “vrijere” gezangen lange tijd een ondergeschoven kindje gebleven. Calvijn was aanvankelijk zelfs pleitbezorger voor het verwijderen van orgels uit de kerken. De psalmen dienden met een voorzanger gezongen te worden of geciteerd in wisselspraak. In de huidige coronatijd zouden we met deze traditie goed uit de voeten kunnen.

Maar het liep anders. In de Calvinistische streken bleven de orgels meestal gespaard. Voor en na de erediensten was er soms een orgelbespeling en al snel werd de samenzang weer met orgelmuziek “in goede banen geleid”. De gehechtheid aan de psalmen bleef hier echter groot. Pas in de 19-de eeuw zien we dat er ook in de Calvinistische wereld vrijere liederen ontstaan; de voorlopers van de latere gezangen. Aanvankelijk waren deze geestelijke liederen nog voor “door de week en thuis”. Denk hierbij aan de bekende bundels van Johannes de Heer. Voor de eredienst nam de Hervormde kerk pas in 1937 een bundel in gebruik met gezangen terwijl de Gereformeerde kerken tot in de 60-er jaren het deden met “psalmen en ENIGE gezangen”. Die enige gezangen waren dan de Bijbelse liederen: de lofliederen van Hanna, Maria en Simeon bijvoorbeeld. 

In het Lutherse en Anglicaanse deel van het protestantisme kreeg de kerkmuziek al snel een heel belangrijke plek. De traditionele liturgie werd niet alleen gesproken maar ook gezongen zoals dat in het gregoriaans in de Rooms Katholieke liturgie ook gebruikelijk was. De gezangteksten die ontstonden kon men ervaren als verkondiging én loflied in één. In die traditie begon Johann Walter maar we mogen ook denken aan latere componisten als Dietrich Buxtehude en Johan Sebastiaan Bach. Liturgie, lofzang, het wordt gedragen door dec samenzang, koorzang, de Anglicaanse Evensong, de Americaanse gospels, community singing, noem het maar op. In ons religieus “bedrijf” is het niet weg te denken.

Dat één van de maatregelen in de bestrijding van het corona virus juist het verbod op zingen is doet velen van ons pijn. Dat er tegelijkertijd veel mensen zijn die muziek willen maken in de eredienst stemt ons tot grote vreugde. Geloof gaat niet alleen met woorden. Dat is te veel ratio. De emotie, het gevoel, heeft ook aandacht nodig en dat wordt het best gevoed door zang en muziek.

In het weekend van 5 juli a.s. zullen enkele mensen uit Bergen op Zoom naar onze gastgemeente Torgau afreizen. Op zondag 5 juli neemt “Kantor und Kirche musiker” Ekkehard Saretz na bijna 40 jaren afscheid van deze gemeente. Ook zijn vrouw en tevens musicus Hildegard beeindigt haar werkzaamheden in Torgau. Binnen de beperkingen van de Duitse RIVM-maatregelen wensen we de delegatie een goede reis en Hilde en Ekkie een feestelijk afscheid. Ze waren geregeld in Bergen op Zoom en we hopen dat dat in de toekomst ook nog wel eens zal zijn.

Maar iets anders: eerlijk gezegd ben ik altijd een beetje jaloers op de Duitse situatie waar in de kerk het ambt van kerk-muzikaal medewerker niet alleen hoog gewaardeerd wordt maar waar er ook fondsen zijn om professionele medewerkers in dienst te nemen. Natuurlijk; als het gaat on het begeleiden van de samenzang dan mogen we ons in Bergen op Zoom gelukkig prijzen met organisten die zich hier voor in willen zetten. Ook mogen we over de inzet van onze cantrix / dirigent en de inzet van Rejoice niet klagen. De kerkmuzikale projecten van de laatste jaren vervullen mij met vreugde.

Tegelijkertijd is het verdrietig om te zien dat kerkmuziek als vak op de Nederlandse conservatoria bijna is verdwenen. Bezuinigingen treffen de kunsten vaak als eerste. We hoeven er alleen de kranten maar op na te slaan om hierover meer te lezen. Cultuur is blijkbaar al snel een ondergeschoven kindje. In kerk én samenleving. Dat brengt ons weer terug bij het begin van dit artikeltje. Het citaat van Maarten Luther: “Ik ben niet van mening dat door het evangelie alles wat kunstzinnig is afgeschaft en vergeten moet worden, zoals veel gelovigen menen. In tegendeel, ik wil graag alle kunsten, en in het bijzonder de muziek, in dienst stellen van Hem die deze gegeven en geschapen heeft” Iets om het nog maar eens over te hebben.

Ds. Willem Vermeulen.

DE MACHT EN KRACHT VAN DE TAAL

Begin november 2017. Minister-president Rutte spreekt de regeringsverklaring uit van zijn derde kabinet. Ik zie tijdens mijn koffiepauze een stukje van het debat daarover op tv. Dhr. Geert Wilders voert als eerste het woord. Ik hoor hem spreken over onze samenleving waarin (volgens hem) gewelddadige moslims de dienst uitmaken. Ik hoor verontwaardiging en islamofobie in zijn woorden. Coalitiepartijen en anderen worden neergezet als naïef. En tussen twee slokken koffie door vraag ik me af: is dit nu het land waar ik woon? Nee, dit is (was) vooral het wereldbeeld van dhr. Wilders. Of ben ik misschien óók naïef? Dit is zijn taal, zijn woordkeus. En met die taal schetst hij een wereld. En hij probeert daarmee ons beeld van de samenleving te beïnvloeden. Dat is de macht van de taal èn van degene die de taal gebruikt. Bijv. voor politieke doeleinden. Het gaat hier ook om het frame (het kader) waarin je je gedachten plaatst. In het geval van Wilders is dat duidelijk het frame van de angst. En de keuze van zo’n kader is óók in deze crisistijd van groot belang.

Een voorbeeld. In ons land koos men als one-liner voor de coronatijd: Alleen samen krijgen we corona onder contrôle. Er is helemaal niets mis met deze uitspraak, integendeel. Samen staan we sterk! Prachtig. De Italiaanse premier zei bijna hetzelfde, maar dan anders: Een deur, een balkon, een weg kan tussen ons in staan. Maar als het gaat om ons hart - dan kan niets en niemand tussen ons in staan. Dus: juist nu zijn we met elkaar verbonden. En samen sterk.

Nu zijn Italië en Nederland qua temperament geheel verschillende landen. En je voelt het verschil in woordkeus en frame. Een ander voorbeeld. Ik las in Trouw een interessant artikel over het taalgebruik in deze crisistijd. Er kwam oorlogstaal voor in de berichtgeving mbt corona: de WHO schreef over een wereldwijde bedreiging die gevaarlijker is dan terrorisme. En de Franse president had het over een gezondheidsoorlog met een gevaarlijke vijand. En president Trump haalde zelfs een oude oorlogswet tevoorschijn in de strijd tegen het virus. Dat is óók een frame; de metafoor van de oorlog. Gedurende een aantal weken keken we ’s avonds op tv naar FRONTberichten: buitengewoon bijzondere en aangrijpende televisie!! Maar met het woord front kom je wel in een heel specifiek taalveld. Inderdaad, zo ernstig was het! Er werd keihard oorlog gevoerd tegen het virus. Maar in genoemd artikel wordt ook gesteld dat we voorzichtig moeten zijn met die ‘militaire’ metafoor. Het gebruik daarvan kan nl. de suggestie wekken dat alle offers geoorloofd zijn. Zèlfs het offer van onze privacy. Oppassen, dus. Mijn ouders moesten mij en mijn zus vroeger weleens ‘een beetje’ opvoeden. Hé joh, let een beetje op je woorden. (Ja mam…, hoor ik mezelf in plm. 1970 nog verveeld zeggen.) Letten op je woorden, op je taal is altijd belangrijk. Zeker als er goed naar je wordt geluisterd. Want met je woordkeus, met je taal schep je een wereld. En een wereldbeeld.

God is in de hemel en jij bent op aarde, dus moet je spaarzaam met je woorden zijn. Dat zegt Prediker. Het gaat over de hoeveelheid woorden die je gebruikt. Jacobus, intussen, roept ons in zijn Brief (hoofdstuk 3) op om verstandig te zijn met onze tong als spraakorgaan: Zij is de wereld der ongerechtigheid! Jacobus schrijft: Dit moet, mijn broeders (en zusters), niet zo zijn! (Jacobus 3: 10b)

Dus is het juist in deze ingewikkelde tijd van belang goed op onze woorden te letten. Laten we woorden spreken (en daarmee een frame kiezen) dat mensen verder helpt. Dat is de enorme kracht en macht van zorgvuldig gekozen taalgebruik. En zó zijn wij dienstbaar aan het werk van de Heilige Geest.

Ds. W. Lolkema.

Relivisie – extra, de komende weken

De wekelijkse afleveringen van ReliVisie-extra worden in ieder geval tot aan de zomervakantie voortgezet. De uitzending van vrijdag 12 juni werd opgenomen in de RK kerk aan de Kade in Roosendaal. De utizending van 19 juni wordt opgenomen in de prot. kerk van Ossendrecht. U bent welkom op (de site van) zuidwesttv!

KROON en GEEST

We kunnen elkaar best iets vertellen over sommige positieve gevolgen van de corona-crisis. Bijvoorbeeld meer aandacht voor allerlei zaken waar we vaak achteloos aan voorbijgaan. We gaan bewust leven.  En het milieu is een poos goed-af geweest met deze crisis, want er werd weken lang (door het thuis werken) veel minder auto gereden dan anders. Om van het stilgevallen vliegverkeer nog maar te zwijgen. Ik denk aan een filmpje van een poosje geleden over de wateren van Venetië. In andere tijden was dat water super-smerig vanwege al het toeristisch verkeer. Nu is het kraakhelder. En deze crisis maakt ook nieuwe creativiteit in ons wakker. Corona betekent letterlijk kroon. Het is de lichtkrans rondom de zon tijdens een zonsverduistering.  En kortgeleden zag ik bij de Jumbo een heel aantal kratten Corona-bier op elkaar gestapeld staan. Ongetwijfeld verfrissend op een warme dag. 

Maar verder? Corona zaait dood en verderf. Minimaal ruim zesduizend maal één keer in ons land. En het virus maakt dat wij (soms) naar onze medemens kijken met de gedachte: blijf op afstand! Je kunt wel besmet zijn. En als iemand besmet is, dan kan hij/zij de ziekte overbrengen. Het virus brengt dus ijskoud scheiding. Het schept afstand. Minimaal anderhalve meter!!  Als het daar dan maar bij blijft… De aanwezigheid van het virus brengt verschillende bedrijven aan de rand van de afgrond. Corona is voor de gemiddelde Nederlander onzichtbaar. Maar het DOET van alles.  

Het tegenovergestelde van corona is voor mij de Geest die levend maakt! En die uitgaat van de Vader en de Zoon. De PINKSTER-Geest. Paulus noemt in zijn geheel eigen context de vrucht van de Geest. Die vrucht is één geheel, te onderscheiden in negen delen:  liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat zijn mooie dingen voor de mensen! De Geest, de Heilige Geest, maakt géén scheiding maar zorgt juist voor verbinding. Vooral in de gedaante waarin Johannes in zijn Evangelie de Geest uittekent: de Trooster. 

De Geest wordt wel de Pontifex genoemd. Letterlijk de Bruggenbouwer. Een nog vrij recent boek van Dr. Jan Veenhof over de Geest als Relatiestichter heet: De kracht die hemel en aarde verbindt.  En daarnaast verbindt diezelfde Geest ook mensen met elkaar. En Zij brengt hen samen, in elk geval op de zondagmorgen. Afstand scheppen, scheiding brengen dat past niet bij haar. De Heilige Geest is voor de gemiddelde Nederlander onzichtbaar. Maar Zij DOET van alles. Vaak nog meer dan wij door hebben. Zó komt er leven! Met DIE Geest wil ík wel besmet worden. Geen enkel probleem, integendeel. Want deze besmetting maakt de wereld beter.

Het is mijn vaste overtuiging dat uiteindelijk de Geest het ‘kroon-virus’ zal overwinnen. Want de Geest werkt op allerlei manieren, ook door mensen heen die nu hard werken aan een vaccin tegen corona. Gespecialiseerde medische kennis is er immers niet zomaar. Ook dat komt ergens vandaan!

In Openbaring 2: 10 komt alles samen:
Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.

ds. W. Lolkema

Een pinkstergroet van ds. Willem Vermeulen

Mijn tong jubelt van vreugde.

Wat is het grootste verschil tussen een pessimist en een optimist? Het grootste verschil zit hem in de lijstjes die ze voor zichzelf bijhouden. U mag ook denken aan het glas dat ze voor zich zien. Half vol of half leeg?

Van de pessimisten hoor ik: we mogen niet zingen en we mogen niet allemaal samen naar de kerk, je moet je nota bene aanmelden! En we kunnen niet op vakantie zoals we willen en naar het terras of restaurant moet je dagen van te voren plannen; kortom: het is allemaal niks.

Van de optimisten hoor ik: wat fijn dat we – al is het in een kleine groepjes- weer mogen beginnen met samen te komen en elkaar te zien, naar mooie muziek luisteren, met iemand samen naar een terras kunnen of zelfs een restaurant. Wie weet kunnen we binnenkort een paar dagen op stap! Kortom: dat geeft de burger moed!

Als er iets is wat mij in de afgelopen 32 jaar in het pastoraat telkens weer heeft verbaast dan is dat wel het grote verschil tussen de pessimist en de optimist. Dat halfvolle glas is voor elk gelijk. Het wordt niet voller van pessimistisch zijn en het wordt niet leger van optimistisch zijn, maar wat een verschil! En wat ik ook heb geleerd is dat er haast niet tegenop te praten is. Wanneer iemand echt alleen maar dat half lege glas wil zien is het een heidens karwei om die gemoedstoestand ter sprake te brengen. Soms lijkt het wel of mensen er genoegen in scheppen hun pessimisme vol te houden.

Pinksteren is het feest van de optimist! Op dekaart die al de Bergse gemeenteleden kregen rond Pinksteren schreven we het zo: “Pinksteren is leven met de geest van enthousiasme”. Vorige week herdachten we de Hemelvaart van Jezus Christus. Dat kan nog een beetje een leeg gevoel met zich mee brengen. De mannen en vrouwen “van het eerste uur” zullen zeker een periode doorgemaakt hebben van twijfel en zich hebben afgevraagd “hoe verder”. Met Pinksteren worden ze enthousiast en Petrus gaat preken. Hij citeert dan psalm 16 met de woorden “mijn tong jubelt van vreugde”. Hij heeft zich geschaard in het rijtje van de optimisten en stelt zijn lijstje samen met de zaken die zijn glas half vol maken. Ik houd de Heer voor ogen, ik wankel niet, hij voelt als aan mijn zijde.

Wat is Uw lijstje? Dat van de pessimist die zegt: hoe lang moet dit duren en wat zal er allemaal nog mis gaan? Of dat van de optimist die zegt; tel je zegeningen: we hebben allemaal telefoon en televisie en we kunnen beeldbellen met ons geliefden in Australie net zoals met die in Halsteren!

Bestaat voor de optimist dat stukje lege glas niet? Natuurlijk wel, met het bepaalt niet het leven. Dat wordt bepaalt door het volle gedeelte. Daartoe kún je je bepalen. Pinksteren is sleutelen aan de knoppen van je eigen gemoedstoestand, je eigen instelling. Ik wens U toe dat U er niet over uitgepraat raakt …. Dat uw tong jubelt van vreugde.


Fijne Pinksterdagen gewenst,
Ds. Willem Vermeulen.

 

Driehonderd dorpelingen en een burgemeester

Het corona-virus heeft onnoemelijk veel leed veroorzaakt. Het bolletje met die levensgevaarlijke naar buiten stekende puntjes is ons helaas meer dan vertrouwd geworden.  Had u het voor (zeg) februari van dit jaar ooit gezien? Ik niet. Maar nu komt het dagelijks langs als een ongenode gast, op de televisie, in de kranten en op allerlei websites.

Ik denk aan de mevrouw uit één van mijn vorige standplaatsen die eindelijk, na zo’n acht weken, haar (inmiddels aan corona overleden) man weer ziet… Om van te rillen! Dus liever geen grootse verhalen over de positieve kanten van deze pandemie. 

Maar sommige dingen vallen wel op. Bijvoorbeeld in de NOS-app, waar journalist Frank Renout vertelt over het Franse dorp waar hij met zijn gezin woont: driehonderd inwoners en een burgemeester van tachtig jaar. Direct komen er beelden in mijn gedachten van een oude ietwat vervallen kerk op het dorpsplein ´waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan´(Lied 280). Een épicerie, een café en een charcuterie. En natuurlijk het niet-te-missen bankje waar heren van een zekere leeftijd elkaar hun iets te sterke verhalen vertellen. 

Maar nu die burgemeester. Hij stuurt alle inwoners van zijn dorp een brief. Bij de brief aan de fam. Renout zijn acht mondkapjes gevoegd. En de tekst: Voor u en de kinderen. Zorg goed voor uzelf. En Frank Renout schrijft: Dat getuigt van een politieke zorgzaamheid die je niet vaak meer ziet.  Helemaal mee eens. Chapeau!

Acht weken lang was het muisstil in dit en vele andere dorpen. Een zekere beleving van het ‘Verloren Paradijs’ begon de Fransen te beheersen, als neveneffect van dit verschrikkelijke virus-drama.

Het Verloren Paradijs - Paradise Lost - is allereerst de titel van een enorm episch gedicht van de Engelse dichter John Milton (17e eeuw). Maar het heeft vooral te maken met de situatie in de eerste bladzijden van de Bijbel vóór de zondeval waarin God dag-aan-dag zag dat het goed, ja zeer goed, was. Het eerste ‘echtpaar’ kuiert rond in Adamskostuum. De boom des levens en de boom der kennis van goed en kwaad bloeien ongestoord. Wie zou daar zo nu en dan niet naar terugverlangen, juist wanneer er zo veel gruwelijks gebeurt?

Stilte in dorp en stad. Mensen die er voor elkaar zijn. En ook in 2020: het ongestoord ontluiken van het voorjaar, midden in de crisis, helaas wel met te weinig neerslag. Verrassende medemenselijkheid. Iemand vertelde mij: Doordat we nu niet ver weg kunnen, ontdekken we dat geluk héél dichtbij te vinden is. Het ´Paradijs´ vlak om de hoek! - ondanks alles.

Nu ook in Frankrijk de maatregelen enigszins zijn versoepeld, is het misschien niet zó stil meer in dat Franse dorp. De heren zitten weer op hun bankje, op veilige afstand van elkaar.

En nog stééds sterven er mensen aan het virus. Het vaccin laat nog op zich wachten.

Maar mag het goede wat we in de afgelopen maanden zo hier en daar óók hebben ontdekt vooral blijven. Onderweg naar het uiteindelijke doel: een aarde bedekt met vrede. Een teruggevonden Paradijs.  

(W. Lolkema, 14 mei 2020)

Klokken van Troost en Hoop

Zeven keer hebben ze op de woensdagavond geluid, de klokken van Troost en Hoop. Een aantal keren gevolgd door een kort Avondgebed vanuit de Ontmoetingskerk. De Nederlandse Raad van Kerken is er nu mee gestopt. En wij in Bergen op Zoom volgen de Raad daarin. We hopen dat u HOOP hebt geput uit het geluid van de klokken!

En we gaan nu op vrijdagmorgen 15 mei verder met ‘De Bergse Fruitmand, een (muzikaal) Experiment’, van tien tot twaalf uur. U kunt meeluisteren via www.kerkomroep.nl en inbellen via tel.nr. 0164 – 236165. Zie verder Rond de Kerken van 7 mei, pagina 3.

“Bergse fruitmand, een experiment” 15 mei, 10.00 uur

Vrijdagochtend 15 mei zijn beide predikanten in de Ontmoetingskerk en kunt U hen bellen. De web-radio staat aan dus kunt U ook meeluisteren. Gemeenteleden kunnen via de webradio elkaar de groeten doen en ondertussen kunnen we muziek laten horen. Zowel CD als live uitgevoerd! Een heel experiment.

Hoe werkt het:

  1. U zet op uw vertrouwde manier de “kerktelefoon”of webradio aan. Per computer kunt U inloggen via www.kerkomroep.nl en dan kiezen voor Bergen op Zoom, de Ontmoetingskerk. De lijn is vanaf 5 voor 10 “open”. U hoort dan ofwel muziek ofwel één van beide predikanten aan het woord.
  2. U kunt tussen 10 en 12 uur bellen met het tel. nr van de Ontmoetingskerk: 0164-236165. In de uitzending wordt U dan te woord gestaan en uw bericht doorgegeven aan andere luisteraars.
  3. Tijdens de uitzending kunnen CD’s worden gespeeld, maar dan willen we graag vooraf weten wat uw verzoeknummers zijn. Ook kunnen de predikanten zelf muziek maken op resp. vleugel of orgel. Maar ze moeten wel even oefenen natuurlijk. Dus ……. 

We horen graag vooraf uw verzoeknummer via het mailadres van één van uw predikanten. of  En nu maar hopen dat alles werkt. Graag tot aan de telefoon en tot in de uitzending.

Relivisie – extra, de komende weken

De wekelijkse afleveringen van ReliVisie-extra worden goed bekeken. We krijgen veel positieve reacties hierop. Geweldig bedankt.
De uitzending van vrijdag 8 mei werd opgenomen in de protestantse Martinuskerk in Halsteren. Link naar de uitzending:  ReliVisie - uitzending van vrijdag 8 mei 2020

Op 15 mei komt de uitzending uit Hoogerheide. U bent welkom op (de site van) ZuidWest TV!

Gezamenlijke Pinksterviering uit de Halsterse sint Martinus via ZuidWest TV!

De protestantse gemeenten van de Brabantse wal inclusief Roosendaal verzorgen samen de televisie kerkdienst op Pinksterzondag.
Deze kunt U om 10.00 uur bekijken via het kanaal van ZuidWest TV.

Ook later is de dienst te vinden op de website van deze zender. (www.zuidwesttv.nl)
Voorgangers in de dienst zijn ds. Corry Biemond (Steenbergen), ds. Marjo den Bakker (Roosendaal), ds. Wim Lolkema (Bergen op Zoom en Woensdrecht) en ds. Henk v.h. Maalpad (Halsteren en Nieuw Vossemeer). 

Kerkdienst moederdag: zondag 10 mei

 

Aanstaande zondagmorgen is de kerkdienst in de Ontmoetingskerk kindvriendelijk.
Maar ook leuk voor ‘grote’ mensen! We beginnen om ELF uur. En het onderwerp is: Uit de put en op pad!

Er is al een hele poos geen ‘gewone’ kindernevendienst geweest. (Wèl gelukkig een knd-blog van Ruben.) En daarom houden we a.s. zondag een kindergesprek via ZOOM. Via de computer, dus! Hier gaan een paar gezinnen / kinderen aan meedoen. En als je nog graag wilt meedoen, meld je dan aan bij dominee Lolkema (), met je E-mail-adres of het adres van je ouders. Je krijgt dan een link toegestuurd en komt - als je wilt - live in de kerkdienst. Dit is niet heel veel anders dan wanneer we in de kerk een kindergesprek doen, alleen nu zit je lekker thuis!

En als je mee gaat doen kun je van tevoren misschien vast nadenken over het volgende:

Ben je weleens ongerust geweest of bang? En wat kun je dan het beste doen?

Groetjes van ds. Lolkema, tel. 31 44 66.

“Verspreid het Woord, maar niet het virus”


Met deze zin sloot minister Hugo de Jonge woensdag 6 mei j.l. de persconferentie af waarin over de maatregelen werd gesproken rondom het corona virus. Even dacht ik dat de minister zich in waarschuwende zin uitsprak over de politieke samenwerking die sinds kort in Noord-Brabant gaande is maar het ging over iets anders: de kerkdiensten.

Vanaf juni gaan we weer een beetje oefenen met het houden van kerkdiensten. Nog met maximaal 30 personen inclusief koster, musici en ambtsdragers én nadat U zich vooraf hebt aangemeld. 30 is het maximum en natuurlijk geldt ook nu: houdt afstand! Inmiddels wordt nagedacht over hoe we dat gaan organiseren in onze kerkgebouwen en binnenkort hoort U er meer over. De aandacht in de uitspraak van de minister ging overigens vooral uit naar het hardop meezingen. Is dat niet te gevaarlijk? Ervan uitgaande dat de mensen die ziek zijn niet in de kerk zijn valt dat wel mee, maar inderdaad, misschien moet de afstand niet 1,5 maar wellicht 3 meter zijn! Anders zouden we het virus verspreiden terwijl we vooral het Woord willen (be)dienen. 

Toch blijven mijn gedachten nog een beetje over deze “one-liner” rondgaan. Want dat zingen, dat komt ergens vandaan. Het is niet om de “gaten in de liturgie” te vullen. Het Woord verspreiden vraagt namelijk om antwoord! De schriftlezing en de preek zijn nooit bedoeld geweest om via eenrichting verkeer de ether in te slingeren, hoe dankbaar we ook mogen zijn voor alle moderne technische hulpmiddelen die ons door deze tijd heen helpen. Het Woord lezen, horen en uitleggen vraagt altijd om antwoord. Ook om voorbereiding! En het meest betrokken hierbij zijn wij als gemeenteleden wanneer we zingen. Al in het oude testament wordt er verteld over de pelgrims die zingend op weg zijn en de tempel binnengaan. Zo zingen wij in aanvang van de kerkdienst altijd het lied van de intocht. Ook in de verdere orde van dienst speelt de afwisseling tussen Woord en (gezongen) antwoord een belangrijke rol.

Wanneer ik mensen spreek over de huidige vorm van digitale kerkdiensten hoor ik het meest dat vooral het samen zingen wordt gemist. Dus zullen we zeker gaan zingen over enkele weken! Maar dan wel met de waarschuwingen van het RIVM voortdurend in gedachten: wanneer u ziek bent, al is het maar een beetje, dan blijft U thuis! En binnen de kerk houden we ons aan de anderhalve meter regel. We denken na over een eenrichting systeem en wie het eerst komt die zit op de plek het verst van de deur zodat we elkaar niet hoeven te passeren. O ja, ook al is dat niet uw vaste plekje …..! want we willen graag het Woord verspreiden, maar niet het virus. 

Geduld, goede moed en houd vol!

  ds. Willem Vermeulen

Relivisie – extra, de komende weken

De wekelijkse afleveringen van ReliVisie-extra worden goed bekeken. We krijgen veel positieve reacties hierop. Geweldig bedankt.

De uitzending van 24 april werd opgenomen in de protestantse Kruiskerk van Roosendaal (ReliVisie - uitzending van 24 april 2020) en die van 1 mei in de Antoniuskerk van Lepelstraat (ReliVisie - uitzending van vrijdag 1 mei 2020).

Op vrijdag 8 mei zijn we te gast in de protestantse Martinuskerk in Halsteren.
U bent welkom op (de site van) ZuidWestTV!

Pinkstervieringen ook via ZuidWest TV!

Op dit moment worden er plannen gemaakt om ook tijdens het Pinksterweekend weer TV kerkdiensten te verzorgen via ZuidWestTV.

Op zaterdagavond een eucharistieviering uit één van de kerken van de Bron parochie of de parochie van Wouw en op zondagochtend een viering vanuit één van de protestantse kerken van de Brabantse Wal inclusief de Protestantse gemeente Roosendaal.

Deze dienst zal dan op zondag 31 mei a.s. worden uitgezonden om 10.00 uur. U hoort / leest er meer over.

“Bergse fruitmand, een experiment” 15 mei, 10.00 uur.

Vrijdagochtend 15 mei zijn beide predikanten in de Ontmoetingskerk en kunt U hen bellen. De web-radio staat aan dus kunt U ook meeluisteren. Gemeenteleden kunnen via de webradio elkaar de groeten doen en ondertussen kunnen we muziek laten horen. Zowel CD als live uitgevoerd! Een heel experiment.

Hoe werkt het:

  1. U zet op uw vertrouwde manier de “kerktelefoon”of webradio aan. Per computer kunt U inloggen via www.kerkomroep.nl en dan kiezen voor Bergen op Zoom, de Ontmoetingskerk. De lijn is vanaf 5 voor 10 “open”. U hoort dan ofwel muziek ofwel één van beide predikanten aan het woord.
  2. U kunt tussen 10 en 12 uur bellen met het tel. nr van de Ontmoetingskerk: 0164-236165. In de uitzending wordt U dan te woord gestaan en uw bericht doorgegeven aan andere luisteraars.
  3. Tijdens de uitzending kunnen CD’s worden gespeeld, maar dan willen we graag vooraf weten wat uw verzoeknummers zijn. Ook kunnen de predikanten zelf muziek maken op resp. vleugel of orgel. Maar ze moeten wel even oefenen natuurlijk. Dus ……. 

We horen graag vooraf uw verzoeknummer via het mailadres van één van uw predikanten. of  En nu maar hopen dat alles werkt. Graag tot aan de telefoon en tot in de uitzending.

Kerkdienst 3 mei 2020

Aankomende zondag 3 mei komt de kerkdienst o.l.v. ds. Lolkema vanuit Kruiningen, via www.kerkomroep.nl, Provincie Zeeland, Protestantse Gemeente Kruiningen.
Aanvang 10 uur!  Weergave met geluid en beeld. - In onze kerk is er dan geen dienst. 

Klik HIER voor het agenda en meer informatie over de dienst.
Voor de liturgie klik op:  Liturgie zondag 3 mei 2020 - dienst vanuit Kruiningen