Geraniummarkt gaat door!

Geraniummarkt gaat door!

We hebben besloten om de jaarlijkse geraniummarkt door te laten gaan, echter wel met een aangepaste procedure natuurlijk.

Zoals u weet organiseert Jaap van Dam jaarlijks een geraniummarkt ten bate van de kerk. We hebben allemaal het bestelformulier ontvangen. Alleen… we konden het niet in de doos in de kerk achterlaten.

Daarom: geeft u uw bestelling per email door aan Jaap., via .
Of belt u hem de bestelling door op telefoonnummer 06-200 173 22.

Uw bestelling krijgt een nummer en u krijgt een tijdstip door waarop u zaterdag 25 april de geraniums kunt ophalen in de fietsenstalling van de Ontmoetingskerk.
Op deze wijze kunnen we de benodigde afstand houden van elkaar en werken we volgens de RIVM richtlijnen.
U kunt er ook voor kiezen om de geraniums af te laten leveren. Jaap maakt dan een aparte afspraak met u.

De geraniums zijn € 1,50 per stuk. U heeft de keuze uit staande geraniums of hanggeraniums.

 

 

Thuis avondmaal meevieren

Op witte donderdag gedenken we de instelling van het Heilig Avondmaal. In de Ontmoetingskerk zullen we daar tijdens de webradio kerkdienst ook zeker aandacht aan besteden.
We vieren het avondmaal tijdens de dienst ook al is het maar met een beperkt aantal personen.

U kunt thuis meevieren. Gewoon met brood wat U in huis heeft en een beetje wijn of druivensap. In de protestantse traditie wordt het brood niet in de kerk gewijd maar is de wijding vooral te vinden in de handelingen. Het breken en delen van het brood.

Door de noodsituatie kunnen we dat niet samen doen maar we kunnen wel ons voorstellen dat we verbonden zijn met elkaar wanneer we ieder voor zich dit thuis doen.
Het afsluitende gebed vraagt altijd: “laat deze gemeenschap sterk zijn in ons”. Dat komt er nu zeker op aan. 

Piramide van nabijheid

Piramide van nabijheid

We benadrukken nog eens dat iedereen altijd welkom is om contact op te nemen met één van de predikanten. U kunt de telefoonnummers vinden op de website. Wees welkom. En we willen ook andersom met elkaar nabij zijn. Daarom brengen we de piramide van nabijheid onder de aandacht.

Onze gemeente is ingedeeld in wijken en deze wijken zijn weer opgedeeld in “straatjes”. De vrouw of man van de kerk die bij U aan de deur komt met materiaal, bloemen, uitnodigingen of vragen verzorgen zo’n straatje. Deze contactpersonen worden aangestuurd door een wijkouderling of wijk-coördinator. Zij verzorgen de wijk. Het idee is nu dat de predikanten contact hebben met de wijk-ouderlingen en dat deze weer contact hebben met de wijkcontactpersonen. Op hun beurt hebben zij contact met de gemeenteleden. En zo is er een piramide van nabijheid ontstaan.

De predikanten zullen de komende dagen proberen contact te hebben met wijkpersonen “bovenin de piramide”. Op hun beurt willen de wijkcontactpersonen met de gemeenteleden in verbinding blijven.

Pastoraat in de zorgcentra

Pastoraat in de zorgcentra

Om te beginnen willen we leden van onze gemeente die in één van de woon/zorgcentra wonen van harte groeten. Zoals u bekend is het op dit moment niet meer mogelijk om u te bezoeken. Ook uw familie en directe omstanders worden geweerd uit de huizen. Dit alles om begrijpelijke redenen, maar we realiseren ons natuurlijk wel dat dit voor u een hele moeilijke periode moet zijn.

De gezamenlijke activiteiten in de woonkamers, het restaurant of de kapel zijn ook stopgezet. Hopelijk bent u in staat om telefonisch in contact te blijven met de mensen in uw omgeving. Onze wijkcontact personen en bezoekmedewerkers mogen vanzelfsprekend ook niet op visite komen. Aan hen willen we een oproep doen om  - samen met andere gemeenteleden – toch zo veel mogelijk in contact te blijven. Met de leden van de taakgroep pastoraat bezinnen we ons nog welke mogelijkheden we hebben, mocht deze situatie langer duren dan we nu denken.

Video van de erediensten op de website en kindernevendienst via een blog

Video van de erediensten op de website en kindernevendienst via een blog.

Zoals bekend zijn er op zondag geen openbare kerkdiensten meer. Maar ons bidden, danken en lofprijzen gaat wel door! Elke zondag rond 10.00 uur zal er een korte viering zijn die te beluisteren is via de webradio. Ook later op de dag en in de week is deze dienst via de computer mee te beleven. U gaat naar www.kerkomroep.nl en kiest vervolgens voor Bergen op Zoom. Op onze eigen site vindt U hiervoor ook een “knop”. (Kerkradio)

Voor de kinderen is de kindernevendienst commissie bezig om een blog op te zetten. Hier komt dan het verhaal van de zondag te staan én ideeën om hiermee aan het werk te gaan. Ook het maken van palmpasen stokken thuis wordt – als het lukt- via deze blog begeleidt. En als de kinderen thuis dan weer een foto’tje uploaden kunnen we toch een beetje met elkaar meeleven. Via de website van onze gemeente kunt U volgen of en wanneer het gaat lukken met de kindernevendienst-blog. We bedanken nu alvast alle medewerkenden!

Stille week – activiteiten rondom de stille week

Stille week – activiteiten rondom de stille week

Op dit moment zijn we hard bezig met de invulling van de stille week en het paasweekend.
Er zijn mooie alternatieve ideeën, die nog verder worden uitgewerkt. U leest daar een volgende keer over.