Besluit online Kerkdiensten n.a.v. nieuwe lockdown ivm corona

 

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte op 14 december jl. en de door de Rijksoverheid getroffen maatregelen, heeft de kerkenraad woensdagavond jl. besloten om met onmiddellijke ingang de voorkeur te geven aan uitsluitend online kerkvieringen. Kerkdiensten kunnen daarom tot en met 19 januari 2021 niet bezocht worden.

De kerkenraad heeft het besluit als een zeer, zeer ingrijpende beslissing ervaren. Ondanks onze corona-maatregelen en protocollen, die het mogelijk maken om zo veilig mogelijk met 30 mensen een kerkdienst te houden, heeft de kerkenraad meegewogen dat wij als kerkgemeenschap onderdeel zijn van de samenleving. Wij willen met dit besluit ook een signaal naar de maatschappij geven en solidair zijn. Met pijn in ons hart is het besluit genomen.

De lockdown heeft een enorme impact op onze samenleving en voor het kerkelijk leven in onze gemeente. We voelen allemaal de gevolgen ervan in ons dagelijkse leven. De komende weken zien er heel anders uit dan we hadden gehoopt, we betreuren dat ten zeerste. We begrijpen dat we als kerk juist in tijden van nood er voor onze mensen willen zijn. We kunnen echter niet om de realiteit van de huidige situatie heen.

Het tweemaal in één jaar sluiten van een kerk voor een langere periode is een verregaande noodmaatregel, die zelden in de geschiedenis is voorgekomen. Het is onze roeping als kerkgemeenschap om aandacht te hebben voor elkaar. We zullen er alles aan doen om niemand in de steek te laten, er voor elkaar te zijn, om te zien naar elkaar en elkaar te steunen. Tegelijkertijd moeten we dat op een afgewogen manier doen en verstandig omgaan met ieders gezondheid. Daarom hebben we ook goed nagedacht over wat wij als gemeente tijdens deze lockdown kunnen betekenen voor mensen die de kerkgang missen, mensen die eenzaam zijn of hulp nodig hebben.

In deze nieuwsbrief krijgt u een overzicht van de gevolgen voor de kerkdiensten en activiteiten de komende weken t/m 31 december a.s. We wensen een ieder sterkte en wijsheid toe voor de komende weken.

Voor vragen of meer informatie over deze maatregelen en de gevolgen voor onze gemeente neemt u bij voorkeur contact op met ondergetekende, voorzitter van de kerkenraad, telefoon 06-48178992 of Eric van der Geer, onze scriba, telefoon 06- 25097721. Daarnaast staan onze predikanten volledig tot uw beschikking. Zowel ds. W. Vermeulen (06-22 218 521) als ds. W. Lolkema (06-17 246 410) zijn bereikbaar ook voor pastorale zorg en ondersteuning.

Langs deze weg wens ik u, ondanks alles, een gezegend kerstfeest toe en een goede jaarwisseling.

Namens de kerkenraad,

Charlotte Verbraak -voorzitter

Van de voorzitter - Samen leven doe je niet alleen!

Samen leven doe je niet alleen! Dat is het het thema van de landelijke diaconale dag, die vandaag plaatsvindt. En omdat de diakenen dit jaar niet kunnen samenstromen in Utrecht voor een mooi evenement en workshops vanwege corona, is er een online evenement gemaakt. Het is de 125e landelijke diaconale dag, dus het had een feestje moeten worden. Als lid van de diaconie vond ik het wel passend om in mijn voorwoord hier speciale aandacht aan te geven. Toch heeft ieder nadeel weer een voordeel, want aan dit online evenement kan iedereen meedoen! Er zijn allerlei sprekers en webinars en ook muzikale optredens van o.a. Sela. Misschien vindt u het ook leuk om eens een kijkje te nemen? Voor het programma en de sprekers zie onderstaande video.

Wilt u de live-stream volgen? Klik dan op deze link.

Verder krijgt u in deze nieuwsbrief een update over het beroepingswerk. De datum van het afscheid van ds. Willem Vermeulen is bepaald en ook de intrededienst van ds. Ellen van Sluijs is bekend geworden. Ook informeren wij u over de activiteiten en acties die door de verschillende taakgroepen zijn uitgezet. De ZWO commissie kondigt twee leuke acties aan en ook de engelenpost van de diaconie willen we graag onder de aandacht brengen!

Samen leven doen we inderdaad niet alleen. Het thema van de landelijke diaconale dag is misschien een cliché, maar tegelijkertijd o zo waar. Zeker in deze coronatijd met alle beperkingen en alle voorzichtigheid. Daar zijn ook alle activiteiten van onze gemeente op gericht. Met zoveel vrijwilligers wordt zo veel gedaan aan het gevoel van samen. Op deze manier hopen we zo veel mogelijk mensen te bereiken, juist in deze coronatijd.

Namens de kerkenraad wens ik u een fijne zondag en een goede nieuwe week.
Charlotte Verbraak 

Van de voorzitter

Gisterenmiddag zijn onze scriba Eric van der Geer en Kees de Klerck, in de auto gesprongen met een beroepsbrief in hun tas. Op weg naar Etten-Leur, naar dominee Ellen van Sluijs. Daar aangekomen hebben zij persoonlijk namens de kerkenraad, en namens de gehele gemeente een beroep uitgebracht op ds. Ellen van Sluijs. Een bijzondere rit, het was al weer meer dan 20 jaar geleden immers, dat dominee Ten Kate werd beroepen. Zo vaak maak je dat niet mee. 

In de gemeentevergadering van afgelopen zondag 18 oktober heeft de gemeente ingestemd met het voorgenomen besluit van de kerkenraad om Ellen te beroepen. De gemeente gehoord hebbende én nadat deze week verder niemand bezwaar heeft ingediend tegen de gevolgde beroepingsprocedureprocedure, kon de kerkenraad vervolgstappen nemen. Dominee Van Sluijs neemt het beroep in beraad en laat uiterlijk volgende week vrijdag aan mij weten of zij dit zal aanvaarden.  

Verder leest u in deze nieuwsbrief over de herdenking van de slag om de Schelde in de Gertrudiskerk en vanwege corona een extra dienst in de Ontmoetingskerk. Beide diensten zijn live op de facebook pagina van onze kerk te volgend!

U krijgt het verslag van de gemeentevergadering en de najaarsacties van de ZWO en de diakonie. Veel leesplezier! Een fijne zondag gewenst enne... denkt u eraan om de klok op wintertijd te zetten?

Charlotte Verbraak 

Van de voorzitter

Alweer een nieuwsbrief. Het wordt al bijna een gezellige gewoonte, om op zaterdagmiddag bij de thee te lezen over de actualiteiten én activiteiten van onze gemeente. Zo zou het moeten zijn. Een nieuwsbrief die ons enthousiast maakt over onze gemeente. Deze nieuwsbrief brengt echter niet alleen maar gezellig nieuws helaas. Hoe kan het ook anders, we leven in coronatijd… Dat baart zorgen en aan de andere kant vergt het ook een crisis-management van het bestuur van de kerk. Het houdt ons immers allemaal bezig.

Zoals u heeft gelezen is er een grote toename van het aantal corona-besmettingen in Nederland. Ter voorkoming van verdere besmettingen is ook aan de kerken gevraagd om hun verantwoordelijkheid te nemen. Het kerkbestuur voelt zich meer dan verantwoordelijk om in onze gemeente zo veilig mogelijk en beschermd mogelijk samen te kunnen zijn. Alle maatregelen zijn uitgebreid afgewogen en staan altijd in het kader van ons aller gezondheid. Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van de dringende adviezen, nemen wij de richtlijnen van de overheid en het RIVM ter harte.

De commotie rondom de kerkgang in Staphorst en de maatregelen die maandag zijn afgekondigd door minister van justitie Ferd Grapperhaus, noodzaakt ons om onze gemeente nog meer beperkingen op te leggen. We hebben het extra overleg dat de minister gisteren met vertegenwoordigers van kerken had even afgewacht. Daarom ontvangt u vandaag deze nieuwsbrief. 

Toch zijn er ook nog zaken te lezen waar we wel enthousiast over mogen zijn. Waar we ons op mogen verheugen! De kerkenraad heeft zich voorgenomen een beroep op een nieuwe dominee uit te brengen! En daar worden we blij van, enthousiast over. Natuurlijk willen ook u als gemeente daarover horen. Daarom is een gemeentevergadering belegd op 18 oktober. 

Graag wil ik u, namens de kerkenraad, bedanken. Bedanken voor uw groot verantwoordelijkheidsgevoel. We merken dat een ieder die onze kerk bezoekt zijn eigen verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van de beperkingen. Een ieder houdt zich nauwkeurig en goed aan de maatregelen. Dat vraagt veel van ons. Daar zijn we enorm blij mee, want alleen op deze manier kunnen we samen zijn. En dat is weer een reden om enthousiast te zijn. Daarover hoeven we ons in ieder geval geen zorgen te maken. 

Tenslotte krijgen we positieve reacties terug van de online diensten op de facebookpagina van onze kerk. We proberen zoveel mogelijk met elkaar verbonden te blijven. Ook al missen we elkaar, de zondagse gewoonte en gezelligheid en de kerkelijke activiteiten. Laten we steeds zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen of we iets kunnen betekenen voor de mensen die we op onze weg tegen komen. En laten we vooral ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat uiteindelijk niet om de veelheid aan activiteiten in onze kerk, maar om betekenisvolle relaties die we als gemeente ervaren. 

Een fijne zondag gewenst, 

Charlotte Verbraak 

Van de voorzitter - jaarthema “Het goede leven - Bloeien in Gods licht”

We leven in een vreemde tijd. Nu de tweede coronagolf een feit is, houden we ons hart vast. Nieuwe beperkende maatregelen zullen niet uitblijven, we volgen het nieuws met belangstelling nieuwe berichten van het Kabinet en het RIVM. Tegelijkertijd starten we dit weekend het nieuwe kerkelijke seizoen op en ondanks dat we leven met onzekerheden, willen we hoop houden en goede moed.

Het jaarthema van de kerk dit jaar is “Het goede leven - Bloeien in Gods licht”. De foto die u ziet illustreert het thema. Gerdien van Delft (Studio Rebel) maakte deze afbeelding bij het thema. Je kunt er vlammen in zien, een kandelaar en twee handen die elkaar gedeeltelijk overlappen en de duif die de handen samenbindt. De quote 'in die ander komt iets van God naar je toe’ is hiervoor inspiratie geweest. De paarse vlam vormt met het rode gedeelte een kaars is symbool dat uit dit ’samen' iets nieuws voortkomt.

Hoe beperkt we dan ook zijn, we willen zó graag met elkaar kerk zijn en gemeente vormen. En toch voelen we dat door de coronacrisis het kerkelijk seizoen onder druk staat. We willen het komend seizoen graag geïnspireerd blijven, samen komen, zorgzaam zijn voor de groep kwetsbare gemeenteleden, elkaar niet uit het oog verliezen. Dat betekent omdenken. Dat is een creatief proces, waarbij we steeds kijken naar wat wel mogelijk is. Op deze manier proberen we het goede leven met elkaar te voelen, uitgedaagd door het jaarthema.

In deze nieuwsbrief krijgt u een update en informeren wij u over de activiteiten die weer worden opgestart en leest u op welke manier wij de uitdaging aan kunnen gaan om met elkaar er een mooi en goed kerkelijk jaar van te maken. En last but not least: Wij informeren u over de aankomende gemeentevergadering en het beroepen van een nieuwe predikant voor onze gemeente.

 

Een goed nieuw seizoen gewenst!

 

Charlotte Verbraak - Voorzitter kerkenraad

Van de voorzitter

Van de voorzitter
Vanaf 1 juli zijn we in onze gemeente begonnen met kerkdiensten in het "nieuwe normaal". Maximaal 80 mensen in de kerkdiensten en een protocol over aankomst en vertrek, afstand houden en voorzichtigheid. We hebben gehoord en gemerkt hoe fijn het is om weer met elkaar gemeente te kunnen zijn. We krijgen ook steeds vaker te horen dat mensen het zingen in de kerk zo missen. Daarom hebben we met het moderamen een extra vergadering ingelast om dit te bespreken en samen met de kerkenraad een besluit te nemen. U leest dit in deze nieuwsbrief. 

Daarnaast willen we in deze nieuwsbrief gelijk gebruik maken van de gelegenheid om ook een aantal andere zaken rondom corona nog eens onder de aandacht brengen, een update dus. Tenslotte is er nog een mededeling van de kerkrentmeesters opgenomen.

Mochten er vragen of gedachten zijn bij u, naar aanleiding van deze nieuwsbrief en corona, schroom niet om mij -of een van de andere kerkenraadsleden- te bellen of te mailen. We zijn altijd bereid met u in gesprek te zijn en van gedachten te wisselen.
 
Tenslotte wens ik u ondanks de hittegolf, een goede en gezellige voortzetting van de zomer.

Met vriendelijke groet,

Charlotte Verbraak
 

Van de voorzitter

Nu we de zomer voelen en na de persconferentie van afgelopen woensdagavond – de laatste hopelijk voor deze zomer – breekt de zomer en de vakantietijd aan. Dit zal ook even de laatste nieuwsbrief zijn, eind augustus starten we een nieuw seizoen op. Het nieuwe seizoen krijgt als jaarthema mee “Het goede leven – bloeien in Gods licht”, passender kan het niet in deze tijden. Op de website van de PKN Nederland staat het omschreven als: "Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven - met alle vreugde en verdriet - wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven." Voor belangstellenden: Je kunt hier het interview met ds. René de Reuver nalezen, waarin hij het thema toelicht.

Alles wat wij bij een goed leven voorstellen, kan door een crisis verstoord worden. Soms lijkt het dat het goede leven ophoudt, wanneer we erge dingen meemaken. En de coronacrisis, met het “social distancing”, leven in een nieuw normaal zoals wordt gezegd, een 1,5 meter maatschappij, heeft voor velen het goede leven van voor de crisis behoorlijk op zijn kop gezet.

Toch mogen we ons verheugen op de vrijheden die de overheid heeft afgekondigd afgelopen woensdag. Het kwam als een verrassing, om de zomer mee inluiden. Bewegingsruimte komt terug en we mogen elkaar weer meer ontmoeten. Daarbij komt dat vanaf volgende week de kerkdiensten in onze kerk zijn ingericht voor 80 personen. We kunnen elkaar weer ontmoeten en echt voelen dat we gemeente zijn en met elkaar verbonden zijn in de kerk. Dat hebben we zo gemist. Natuurlijk blijven we voorzichtig en houden we ons aan de protocollen en de richtlijnen van het RIVM. Toch mag dankbaarheid heersen, we kunnen in een soort rust en met ruimte de zomer in.

Aankomende woensdag vergadert het moderamen voor de laatste keer voor de zomer. Dan gaan ook wij even met zomerreces. We hopen op een of andere wijze het kerkelijk jaar met de kerkenraad en vrijwilligers af te kunnen sluiten, de plannen worden gesmeed.

Langs deze weg mag ik u een goede zomer toewensen, mede namens de kerkenraad. Ik wens u toe dat de bloei van de natuur, het prachtige weer en de ons gegeven vrijheden in deze coronatijden ook voor u mogen leiden tot een gevoel van dankbaarheid, het opdoen van nieuwe energie en moed en vertrouwen. We mogen óók deze zomer vertrouwen op de kracht en steun van Gods Geest, het goede leven dat wij mogen leiden uit Zijn genade. Ik sluit af met de woorden van ds. De Reuver, hierboven in de inleiding genoemd: Het licht van God, het licht van vergeving, moge het vallen over jouw leven.

Charlotte Verbraak
Voorzitter kerkenraad

PS: de foto in de nieuwsbrief is mijn balkon, met de prachtige zomerbloei van de geraniums van onze geraniummarkt, geleverd door Jaap van Dam.

van de Voorzitter

We naderen het einde van het seizoen. Komende week is de laatste vergadering van de kerkenraad voor het zomerreces. We denken stiekem na of we dan toch op vakantie gaan, of juist niet. We willen kennelijk heel graag genieten en er tussenuit, mensen ontmoeten en de omgeving verkennen. De zomer is in aantocht, alles groeit en bloeit en je wilt weer terug naar hoe het altijd gaat. Wanneer ik buiten in de natuur wandel met onze hond, lijkt het soms net alsof er niets aan de hand is. De vogels fluiten er vrolijk op los en onze hond speelt in het hoge gras. En toch… de realiteit is zo anders.

Terugkijkend op het afgelopen kwartaal staat heel ons leven op zijn kop. Alles…. Onze basis normen en -waarden om met elkaar een fijn leven te hebben lijken niet vervuld. Gevoelens van onrust lijken de overhand te nemen in onze hoofden en harten. Angst om ziek te worden, angst om je baan te verliezen, angst voor de aankomende recessie, angst voor discriminatie. Burgerlijke ongehoorzaamheid, protesten en ontevredenheid nemen de overhand. Ik merk het verschil zelfs in onze mediationpraktijk: conflicten zijn hoger opgelopen, partijen aan tafel hebben kortere lontjes.

En terwijl ik dit constateer denk ik aan wat we als kerkgemeenschap de afgelopen maanden hebben gedaan en bereikt. Hoe we sinds de kerksluiting hebben geprobeerd om juist te kijken naar wat allemaal wél kan, creatieve oplossingen hebben verzonnen, acties gemaakt. En hoe mooi is het te constateren dat er zoveel gebeurt in onze kerk. Zowel in het moderamen als in de kerkenraad hebben we elkaar steeds gevonden en bereid gevonden om in beweging te blijven en vooruit te kijken. De vergaderingen via ZOOM verlopen goed en zelfs gezellig!

Daarnaast is er veel gebeurd, denk aan de kaarten en bloemenacties, de nieuwsbrief die ontstaan is, de ontwikkeling van online en live kerkdiensten, de samenwerking met ZuidWest TV, de piramide van nabijheid werkt goed. We hebben een nieuwe scriba, archivaris én een notulist voor de kerkenraad bereid gevonden, de jeugdraad is in volle actie op zoek naar een jongerenwerker en ook daar zijn we met nieuwe mensen aan de slag. De taakgroep communicatie staat op punt om geïnstalleerd te worden, ook met nieuwe aanwas. Er is een gebruiksplan geschreven, de muzikale Bergse fruitmand is ontstaan, de kindernevendienst heeft online blogs en de diakonie is druk met de vakantietas voor de kinderen.

Het maakt me trots. Trots op ons, PG Bergen op Zoom! Natuurlijk blijft het verdrietig dat er een heleboel activiteiten nog steeds niet kunnen, dat we teleurgesteld zijn in dingen die niet door gaan of er even niet zijn, dat we weten dat er mensen in eenzaamheid wegkwijnen, dat we niet iedereen kunnen bereiken zoals we zouden willen. Laten we dat verdriet en die machteloosheid niet bagatelliseren. Toch mogen we hoop en moed putten uit onze sterke kerkgemeenschap, en met gepaste trots en blijdschap terugkijken. Daarbij mogen we mijns inziens met dezelfde hoop en blijdschap  óók vooruit kijken en moed houden. Gemeente zijn we met zijn allen en met de getoonde veerkracht het afgelopen half jaar mogen we ook vertrouwen om een fantastische kerk van de toekomst te zijn!

 

Charlotte Verbraak
Voorzitter kerkenraad

Van de Voorzitter - Pinksteren

Van de voorzitter

Elk jaar omstreeks de grote feesten kunnen we het wel ergens lezen: nog zoveel procent van onze bevolking weet wat Kerstmis, Pasen en Pinksteren eigenlijk betekent. En in die reeks van drie komt Pinksteren er het slechtst van af. Wat Pinksteren eigenlijk betekent weet nagenoeg niemand meer. Mensen die van thuis uit iets hebben meegekregen, weten misschien nog enigszins dat er sprake was van vurige tongen of het taalwonder. Natuurlijk, wij mensen die morgen op de ZuidWest TV live de kerkdienst meekijken en luisteren, kunnen wel een antwoord geven op wat we met Pinksteren vieren. En ik denk dat ons antwoord in een of andere “online pubquiz” wel goed zou zijn voor de maximale punten. De gedachte alleen al dat we met Pinksteren vieren dat de Heilige Geest neerdaalt over de leerlingen en dat zij hun verlammende angst en teleurstelling overwinnen, is in deze corona tijd een mooie gedachte. Maar wat betekent dat dan in deze coronatijden, vroeg ik me af bij het nadenken over dit voorwoord.

Misschien moeten we Pinksteren vieren als het feest van het doorbreken van de grenzen. En er waren heel wat grenzen te overwinnen: gebeurtenissen die ons met een gevoel van machteloosheid vervullen. Covid-19, angst, quarantaine en alle gevolgen van dien. Vanaf het moment dat het moderamen een crisisteam vormde en moeilijke en belangrijke besluiten moest nemen, tot de vergadering van de hele kerkenraad op ZOOM afgelopen week, hebben we met heel veel menskracht, inzet, betrokkenheid en zorg het kerkzijn -pastoraal en diakonaal- invulling proberen te geven. Soms heb ik het gevoel dat nog meer mensen dan ooit zo actief zijn geweest de afgelopen tijd. We hebben oprecht binnen de beperkingen die ons opgelegd zijn, grenzen overwonnen.

Ik hou me daarom graag vast aan het Pinksterfeest: We mogen leven met de geest van de waarheid, een trooster, een helper, die ons de weg zal wijzen. Anders gezegd: niet door alsmaar kritisch afstand te bewaren, niet in onverschilligheid ligt onze kracht in onze gemeente, maar in onze bewogenheid, ons enthousiasme en onze inzet: daar is onze kracht gelegen. Door openheid, inzet en enthousiasme zullen we nieuwe mogelijkheden openen voor mensen, en grenzen overschrijden.

Ik heb van mijn oma wel 40 jaar geleden, omdat ik met Pinksteren mijn vormsel deed (ja, ja ik ben katholiek opgevoed) een tekst gekregen, geschreven op een soort ikoon. Ik moest er aan denken bij het schrijven van dit voorwoord. Het staat er als volgt: “De Geest van Pinksteren brengt ons mensen bij elkaar. De Geest werkt bij iedereen, op elke plaats, op elk moment. De Geest is er niet voor enkelingen. Dit is het wonder van Pinksteren: nieuw leven voor iedereen. Met Pinksteren wordt het oude stof weggewaaid, begint iets nieuws. Pinksteren: alles wordt nieuw, alles wordt goed. Want het is de geest die overal waait. “

Laten we erop vertrouwen dat we in deze wetenschap de komende periode, met uitbreiding van de kerkdiensten én het onder controle houden van corona, elkaar mogen ontmoeten, steunen en mogen genieten.

Ik wens u allen, namens de kerkenraad een inspirerend mooi Pinksterweekend toe.

Charlotte Verbraak – voorzitter kerkenraad

Van de voorzitter - Regelingen

RIVM, Rutte en Regelingen vanaf 1 juni 2020

De R is weer in de maand (zie titel)… vroeger kregen we van onze moeder in de maanden met een R extra vitaminen en levertraandruppels. Met het gebrek aan verse producten in de winkel, mochten we immers niet ziek worden en sterk blijven. De R-ren in deze titel gaan misschien óók wel over de voorwaarde dat we niet ziek mogen worden en sterk moeten blijven. In geestelijke zin dan en in gevoelszin. En het lijkt erop dat we door de nieuw regelingen en nieuwe protocollen ook weer vitaminen krijgen toegediend! De vitaminen van elkaar weer meer mogen ontmoeten, het uitzicht op hervatting van kerkdiensten, en meer naar buiten kunnen. Want inmiddels heb ik van veel mensen begrepen dat ze er goed de balen van hadden, van de intelligente lockdown. Maar…. het betekent niet dat corona ons niet meer kan vatten, het betekent niet dat we geen risico’s meer lopen, het betekent dat we met volle verstand voorzichtig met elkaar om moeten blijven gaan. Geen risico’s lopen die niet nodig zijn.

Het moderamen heeft afgelopen woensdag vergaderd en besloten om de richtlijnen van de overheid aan te houden en het landelijk protocol van de Protestantse Kerk te volgen.


Wat betekent dat?

Vanaf 1 juni zullen we – naast het “online” vieren - samenkomen met maximaal 30 mensen in de kerk. Daarvoor hebben we procedures nodig en een “streng” beleid. We hebben een Corona- werkgroep gevormd die zich daarover gaat buigen. Het betekent bijvoorbeeld een vaste routing in de kerk, ingang en uitgang, vaste plaatsen in de kerkbank op 1,5 meter afstand, hygiënische maatregelen, bijvoorbeeld desinfecterende gel in de gangen, en reserveren van je plaats. Natuurlijk gaan ook wij bij de ingang vragen of u goed gezond bent en geen klachten heeft en hebben we beleid voor het gebruik van microfoons en zingen.

We gaan de juni maand gebruiken om dit te testen, zodat we goed voorbereid de juli maand in kunnen, want wellicht kunnen we dan weer met maximaal 100 mensen samenkomen. Uiteraard blijven de adviezen van de overheid te allen tijde leidend. Mochten deze wijzigen, dan kan dit advies komen te vervallen.


Opmars

De komende twee weken gaan we aan de slag en de uitdaging graag aan. Er komen veel regels om rekening mee te houden. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de kerkdiensten. Het blijft bij alles wat we doen belangrijk om je te houden aan de basisregels: vermijd drukte, houdt anderhalve meter afstand, let op hygiëne en dergelijke. Toch zijn we blij met deze R in de maand: we zijn blij over het feit dat we weer samen kunnen komen! De broodnodige vitaminen en mineralen, een multi-complex en daarmee een “geestelijke” krachtpatser, waar we zo naar verlangen. We houden jullie op de hoogte.

 

Een hartelijke groet, Charlotte Verbraak- Voorzitter

 

Van de voorzitter

We leven in een bijzondere tijd. We leven “Op afstand”. We wachten met smart op de tijd dat er snel weer gewone diensten plaatsvinden, zodat we elkaar ook weer op zondag kunnen ontmoeten. De kerk is immers een plaats van gebed, een plaats om te leren en een plaats om samen te komen. We bevinden ons deze week bovendien in een week die speciaal is. We herdenken en vieren 75 jaar bevrijding. We herdenken eerst, en dat doen we zodat de generaties die de oorlog niet hebben meegemaakt (waar ik ook deel van uit maak), zich blijvend realiseren wat er toen is gebeurd.

Het is belangrijk dat we ook de betekenis van 4 mei goed blijven begrijpen. Mijns inziens gaat het om twee zaken namelijk: Op de eerste plaats herdenken wij iedereen die is omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Op de tweede plaats gaat het om het herdenken van het heldendom. Laten we ook kijken naar de moed van zovelen, van hele dappere mensen, die levens hebben gered met gevaar voor eigen leven. Vaak jonge mensen die hun leven hebben gegeven, helden.

Dit keer staan koning en koningin alleen op een lege Dam en we kunnen allemaal op afstand meekijken, luisteren naar de 2 minuten stilte, het Wilhelmus. We herinneren ons al die mensen, slachtoffers van het Nazi en oorlogsgeweld, die hun leven hebben gegeven , zodat wij vandaag in een democratische samenleving kunnen leven en de volgende generaties daarin groot kunnen brengen. We herdenken het verzet, de militairen en al diegenen die vermoord werden, alleen omdat ze Joods, Roma, Sinti of homoseksueel waren.

De dag erna vieren we Bevrijdingsdag, de vlag gaat weer in top. We gaan van herdenken naar vieren, want onze blik mag nooit alleen op het verleden gericht zijn, maar altijd op de toekomst, op het leven. Kijk vooruit, waardeer dat we vrij zijn, dat we leven, en probeer niet in de herinnering te blijven hangen. Kijk vooruit, blijf nooit stilstaan, ook als het bloed van je naaste op een of andere manier heeft gevloeid, maar pak je leven weer op en leef.

In deze bizarre tijd, krijgen dodenherdenking en Bevrijdingsdag voor mij een extra lading. Ik kom er niet omheen om ook te denken aan de vele slachtoffers die COVID-19 maakt, het verdriet bij de familie én ook de helden die alle zieken verzorgen, soms ten koste van hun eigen leven. De mensen die zich opgesloten voelen thuis of in een woon-zorgcomplex. Machteloosheid. Geen gevoel van vrijheid. Angst en verdriet regeren en we moeten ons best zien om te kunnen genieten van alles wat er wél is.

Het zijn bizarre tijden, alleen samen kunnen we corona onder de duim krijgen. Daarom hoop ik dat we ook een beetje kunnen “vieren”. Laten we proberen elkaar juist op te zoeken, virtueel, op gepaste afstand, met een telefoontje, een appje, een mailtje. Laten we er voor elkaar proberen te zijn. Hopelijk kunnen we dan met elkaar, ook ná corona, blijven bouwen aan een toekomstig vredige samenleving. Elkaar steunen én genieten, daar waar het even kan. Ik wens u een goede week toe.

Een hartelijke groet,
Charlotte Verbraak- Voorzitter

 

 

Gezocht voor het nieuwe seizoen: notulist

Vanaf september wil de kerkenraad graag gaan werken met een aparte notulist die verslag doet van de kerkenraadsvergaderingen. We zoeken iemand die dat op zich wil nemen.

Het gaat om 10 (woensdag)avonden per jaar en natuurlijk de uitwerking van de notulen.
U hoeft hier geen ambtsdrager voor te worden maar wel al het gesprokenen vertrouwelijk te houden.
Wanneer u deze taak op zich wilt nemen neem dan contact op met de voorzitter van de kerkenraad (Charlotte Verbraak) of met één van de Predikanten.

Vast reuze bedankt!

Van de voorzitter

Van de voorzitter

We mogen terugkijken op een mooie paasweek, waarbij vele initiatieven zijn ontplooid, niet alleen in onze gemeente, ook in de andere gemeenten op de Brabantse Wal. We proberen op verschillende manieren om u te bereiken, we missen u en we missen elkaar in de wekelijkse diensten en bijeenkomsten. We hebben lieve, ontroerende en hartverwarmende reacties van velen van u teruggekregen. Dank u wel. Fijn om terug te krijgen dat we u bereikt hebben en dat het u beviel. In deze nieuwsbrief krijgt u wederom een overzicht van de activiteiten die we als gemeente hebben opgezet, om tóch samen kerk te zijn en te blijven.

Aanstaande woensdag vergadert de kerkenraad weer gezamenlijk, maar dan via video-bellen. Fijn om weer met alle ambtsdragers – als is het via de video – met elkaar te zijn. We verheugen ons erop.

We zijn tenslotte in afwachting van de nieuwe persconferentie aanstaande dinsdag, de richtlijnen van het RIVM en wat het voor ons kerkzijn zal betekenen. We vertrouwen er daarbij op dat u onze gemeenschap - via de kerkomroep, de video’s op de website van de kerk, de uitzendingen van ReliVisie op ZuidWest TV én de livestream op Facebook - mag blijven ervaren. Daarbij mogen we nog steeds van elkaar weten dat we via de digitale weg elkaar in geloof, hoop en liefde nabij kunnen zijn. En zodra er nieuwe feiten zijn en daarmee nieuwe besluiten, dan laten we het u natuurlijk zo spoedig mogelijk weten.

Namens het moderamen van de kerkenraad,

een hartelijke groet,

Charlotte Verbraak
voorzitter Kerkenraad PG Bergen op Zoom

 

Van de voorzitter

Van de voorzitter

We staan aan de vooravond van de Stille of Goede Week. Het zijn de laatste zeven dagen van de Veertigdagentijd, met uitzicht op het Paasfeest, het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. We herdenken alle gebeurtenissen die de kern van het christelijk geloof uitmaken, met name het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus. Het is pijnlijk dat de huidige maatregelen, die in verband met het coronavirus nodig zijn, het vieren van deze week als gemeente in de kerk niet mogelijk maakt.

Zoals eerder met u is gedeeld, staan we als moderamen nauw in contact met de andere ambtsdragers. We horen en ervaren aan de ene kant dat er ontzettend veel gebeurt in de gemeente, een ieder probeert op zijn eigen manier in contact te zijn met de ander, met elkaar. Dat is fijn, het lijkt wel dat we als gemeente dichter bij elkaar zijn als ooit. Het is aan de andere kant ook een vreemde tijd om mee te maken…. De onrust over corona blijft bestaan, we zijn meer op onszelf aangewezen en leven in isolatie, kunnen onze dierbaren niet bezoeken… We horen verdrietige verhalen van mensen die ziek zijn geworden, of zelfs van mensen die een dierbare verliezen door corona…. Het komt soms heel dichtbij allemaal. En dan hebben we elkaar meer dan ooit nodig en ervaren we de afstand des te meer.

In deze nieuwsbrief krijgt u een overzicht van alle initiatieven die we als gemeente hebben genomen, om tóch samen gemeente te zijn de komende week. Tevens krijgt u een overzicht van de erediensten. We vertrouwen erop dat u via de kerkomroep, de video’s op de website van de kerk, de uitzendingen van ReliVisie op ZuidWest TV én de livestream op Facebook toch het licht van Pasen mag ervaren, wetende dat we via de digitale weg elkaar in geloof, hoop en liefde nabij mogen zijn.

Namens het moderamen en de kerkenraad wens ik u veel sterkte, gezondheid en hoop toe. Pasen is immers het feest van de wederopstanding, daar mogen we ons op richten en mogen we op vertrouwen.

Een gezegend Pasen gewenst!
 

Namens het moderamen van de kerkenraad,

een hartelijke groet,

Charlotte Verbraak
voorzitter Kerkenraad PG Bergen op Zoom

Van de Voorzitter

Van de voorzitter

We zijn inmiddels twee weken verder. Voor u ligt de tweede nieuwsbrief in coronatijd. Deze nieuwsbrief heeft 8 nieuws-items voor de komende periode.

De situatie rondom het coronavirus is doorgedrongen en de gevolgen voor de manier waarop wij kerk zijn de komende periode ook. We sluiten aan bij de maatregelen van de regering en het RIVM. We zullen daarom voorlopig tot 1 juni 2020 op de huidige wijze doorgaan met kerk zijn. Dit betekent dat tot en met 1e Pinksterdag 31 mei alle kerkdiensten zijn verboden. Ook alle andere kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen kunnen niet doorgaan. Alleen zo kunnen kerken waar mogelijk de mobiliteit verminderen en de fysieke ontmoeting vermijden, nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor uitvaarten en huwelijken, hierover hebben we al eerder bericht.

We ervaren dat moeilijke tijden ook weer leiden tot het aansporen van creativiteit, vooral in het zoeken van vormen van elkaar bereiken en eredienst vieren. Mooie acties komen tot stand. Zo gaan we morgen via onze facebookpagina voor het eerst een livestream doen van de kerkdienst. Dus als je live wilt meekijken en luisteren, check dan hier in!

Daarnaast zal er ook een video worden geplaatst op de website van de kerk. Dus heb je geen facebook, dan kun je toch terugkijken. Daar zit natuurlijk wel een vertraging op, we doen ons best dit zo snel mogelijk zondag online te hebben.

We krijgen veel positieve reacties op alternatieven die we zoeken en de manier van communiceren en in contact blijven. De digitale nieuwsbrief is goed ontvangen. De piramide van nabijheid wordt door veel gemeenteleden als fijn ervaren. Gelukkig. Bedankt voor de terugkoppeling, dat waarderen we zeer. Heb je nog goede ideeën, of een vraag of opmerking over het “kerk zijn” in deze tijden, laat het ons dan alstublieft weten via de bekende telefoonnummers of email-adressen.

Namens het moderamen van de kerkenraad wens ik u gezondheid toe en ondanks de isolatie een fijne week.

Een hartelijke groet, Charlotte Verbraak

Voorzitter - Procedures in crisistijd

Van de voorzitter

Een kerk besturen in crisistijd, dat is een hele uitdaging. We moeten als dagelijks bestuur in het moderamen moeilijke besluiten nemen. Het coronavirus is een serieuze zaak. Er wordt van ons allen veel gevergd, dat hoef ik u niet te vertellen. Ik wil u langs deze weg graag meenemen in ons besluitvormingsproces. Nu we niet meer met elkaar kunnen vergaderen in één ruimte en als gemeente elkaar op alternatieve manieren moeten vinden, is er een noodprocedure in werking getreden.

 

Hoe werkt de procedure in de kerk momenteel?

Het moderamen maakt als dagelijks bestuur met elkaar besluiten en deelt deze met de kerkenraad. Wij vergaderen voorlopig iedere week op woensdagavond via video-bellen. Alle ambtsdragers zijn op afstand actief. Ieder vaak voor zijn eigen taakgroep: pastoraat, diakonaat, kerkrentmeesters. En via de notulen van het moderamen, worden besluiten aangekondigd en verantwoord aan de kerkenraad en door de kerkenraad goedgekeurd. 


Hoe informeren wij de gemeente?

Wij informeren ook graag u allen over in de besluiten en in de acties en ideeën die daarna vervolgens gaan leven. We willen met u in verbinding blijven. We willen als kerk juist ook in tijden van nood, angst en onzekerheid een baken van hoop, rust, meditatie en overweging zijn. Daarom komen we vanaf nu wekelijks met een update van nieuws, dat op onze website wordt geplaatst. We zullen u via wekelijkse nieuwsbrieven informeren en bereiken. We delen alle updates ook via de sociale media kanalen Facebook en Instagram.

We proberen op deze wijze zo veel mogelijk mensen bereiken. U kunt ons daarbij echter wel enorm helpen. U kunt bijvoorbeeld deze nieuwsbrief doorsturen naar anderen, bijvoorbeeld uw kinderen. Daarnaast kan iedere belangstellende zich inschrijven via de website van de kerk, via het invulformulier. De nieuwsbrief is ook te printen. Kent u iemand die geen internet heeft? Brengt u dan een print van de nieuwsbrief naar deze personen?

Natuurlijk zullen we u ook informeren via de kerkbode Rond de Kerken, waarin u ook het nieuws van andere gemeenten op de Brabantse Wal terugvindt. We zullen de komende maanden als gemeente moeten opstaan, elkaar zoeken in verbinding en in geloof. We kunnen dit ook met elkaar, daar heb ik het volste vertrouwen in. We zijn een hechte gemeenschap, met veel creativiteit en inventiviteit. Laten we open staan voor goede ideeën, alternatieven en initiatieven. Breng het gerust onder onze aandacht, we nemen ieder bericht heel serieus!

Tenslotte: Graag wil ik u bedanken voor het vertrouwen dat u ons geeft ten aanzien van de besluiten en opmars en over hoe we in onze kerken willen omgaan met de maatregelen waarmee de regering de verspreiding van het coronavirus wil vertragen.

Namens het moderamen van de kerkenraad,
een hartelijke groet, Charlotte Verbraak