Kerkrentmeesters: Jaarekening 2019 op de gemeentevergadering

Hoewel die gemeentebijeenkomst op 18 oktober onlangs een nieuwe, blijde invulling heeft gekregen, namelijk het beroepen van een nieuwe predikant, zullen we ook het oorspronkelijk geplande – en door corona vertraagde - agendapunt behandelen: de jaarcijfers van 2019.

Indien U deze cijfers van tevoren wilt inzien, dan kunt U contact opnemen met de boekhouder van de kerkrentmeesters,
Kees Bijl, , 0164-237530. 

Van de Kerkrentmeesters

Het nieuwe kerkelijke seizoen is begonnen. Het vorige seizoen zijn we, ‘door corona’, geëindigd op een onwezenlijke manier; met nauwelijks persoonlijk contact. De start waar we nu inzitten lijkt ‘meer op vroeger’. Veel doordeweekse activiteiten zijn weer begonnen in de kerk, met inachtneming van de 1,5 m. Niet alles, want het kerkelijk centrum in de Williamstraat is nog steeds niet door ons in gebruik. En hoewel het devies nog altijd is: vergaderen met videobellen als het kan, zijn er ook alweer bijeenkomsten gestart in de Ontmoetingskerk. Zelfs koor-repetities, onder strenge voorwaarden. De landelijke PKN heeft een online tool ter beschikking gesteld waarmee kan worden berekend hoeveel mensen hoe lang mogen zingen, gegeven het volume van de ruimte en goede ventilatie. Alle coronaregels voor onze gemeente staan in het Gebruiksplan, dat onlangs is geactualiseerd en goedgekeurd door de kerkenraad. U kunt het Gebruiksplan inzien op de website.

Ook mede door corona, is er meer gedoneerd (giften, collecten) aan onze gemeente via online bankieren en via de Kerkgeld app. Deze app wordt uitgegeven door het SKG, een kerkelijke bank die ook de hosting verzorgt van onze website. SKG heeft het nodig gevonden de app te vervangen door een nieuwe: Appostel geheten. U kunt deze app downloaden via de Apple App Store en de Google Play Store. Als U de Kerkgeld app gebruikt, wilt U hem dan vervangen door Appostel? U kunt uw oude inloggegevens blijven gebruiken.

Rindert Peerbolte -

Solidariteitskas - van de kerkrentmeesters

Ieder jaar wordt een beroep gedaan op onze gemeente om een bijdrage te leveren aan “De Solidariteitskas” van de Protestantse Kerk in Nederland. Met dit fonds worden eenmalige projecten gesteund van PKN-gemeenten. Zo heeft onze gemeente vorig jaar van dit fonds een flinke subsidie ontvangen voor professionele begeleiding bij het opstellen van ons nieuwe beleidsplan.

Landelijk wordt uitgegaan van 5,- € per lid per jaar; wij vragen 10,- € per lid, omdat niet ieder lid kan of wil bijdragen. Maar natuurlijk zijn wij blij met iedere gift!

U bent gewend om voor uw bijdrage aan de Solidarteitskas een acceptgiro te ontvangen. Deze ontving U ook dit jaar. We willen echter graag overstappen op digitaal betalen. Daarom kreeg eenieder van wie een email-adres bekend is, ook een digitale betalingsuitnodiging per email. U kon dan zelf kiezen hoe U wilde betalen.

Indien U voor digitaal betalen per SKG-iDEAL heeft gekozen, zult U vanaf volgend jaar (2021) geen ‘papieren’ betalingsverzoek voor de Solidarteitskas meer ontvangen. SKG-iDEAL heeft onze voorkeur omdat dan geen acceptgiro’s hoeven worden rondgebracht (nu meer dan 800 adressen) en de administratie geautomatiseerd verloopt. 

Het was de bedoeling dat de e-mails en de acceptgiro’s tegelijkertijd zouden worden verspreid. Maar er is iets misgegaan met de bestelling van de acceptgiro’s. Vandaar dat die pas een maand later zijn rondgebracht. Dat heeft bij een aantal mensen verwarring veroorzaakt. Men was inmiddels vergeten dat er in de email duidelijk was aangegeven dat iedereen van wie we een email adres hebben dit jaar zowel een AC als een email zou ontvangen.

Een ander ding is, dat normaal het betaalverzoek voor de solidariteitskas persoonlijk is, maar dit jaar was dat per pastorale eenheid (adres/gezin).

Onze verontschuldigingen voor de mogelijke verwarring. We gaan ons best doen het volgend jaar beter te doen.
Mocht U alsnog een (extra) bijdrage willen doen voor de Solidariteitskas, bijvoorbeeld namens andere gezinsleden, dan kan dat op rekeningnummer NL25 ABNA 0468 9262 40 t.n.v. Protestantse Kerkgemeenschap Bergen op Zoom o.v.v. Solidariteitskas. 

Je mail checken

Het klinkt zo simpel …. Even je mail checken!. We doen het dagelijks en vaak meerdere malen. Maar wat als je geen computer hebt en wel een mail account? Welnu, dan ga je toch gewoon naar de bibliotheek! Maar ja, daar ben je nu niet welkom achter de computer. Als kerk willen we mensen die in deze situatie zitten te hulp komen. Op dinsdagmiddag van 14 – 16 uur bent U welkom en dan staat er een laptop klaar, inclusief doekjes en desinfectiespuitbus etc. welkom.

Geraniumactie

De geraniumactie was ook dit jaar een succes. Het aantal verkochte planten was iets lager dan vorig jaar: mensen wisten niet zeker of de actie doorging en een paar bestellingen zijn niet doorgekomen.

Omdat alle planten op zaterdag aan huis zijn bezorgd (niet afhalen bij de fietsenstalling!), kon de actie doorgaan. Bij het afleveren was een brief gevoegd om de betaling per bank te voldoen.
Dank aan de vier bezorgers voor het rondbrengen!

De inkoopprijs is dit jaar hoger, want veel mensen zijn actief in hun tuin bezig, wat een grotere vraag naar tuinplanten geeft. We zijn blij dat de actie toch netto € 600,- heeft opgeleverd.

De kerkrentmeesters hebben het voorstel gedaan dit bedrag te bestemmen voor nieuwe kerstverlichting aan de buitenkant van de kerk. Het moderamen heeft dit voorstel goedgekeurd. Aan enkele jongeren zal worden gevraagd om mee te denken over het ontwerp en ophangen.

De goede kwaliteit van de planten, het mooie weer en de enthousiaste mensen maakten het een plezier om deze actie te doen.
Dank aan de vrijwilligers voor hun medewerking!

Jaap van Dam, kerkrentmeester

Van de kerkrentmeesters:  Solidariteitskas.

Ieder jaar wordt er in mei een beroep gedaan op onze gemeente om een bijdrage te leveren aan “De Solidariteitskas” van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Met dit fonds worden eenmalige projecten gesteund van PKN-gemeenten. Zo heeft onze gemeente vorig jaar van dit fonds een flinke subsidie ontvangen voor professionele begeleiding bij het opstellen van ons nieuwe beleidsplan. Landelijk wordt uitgegaan van € 5,- per lid per jaar; wij vragen € 10,- per lid, omdat niet ieder lid kan of wil bijdragen.

 U bent gewend om voor uw bijdrage aan de Solidartiteitskas in mei een acceptgiro te ontvangen. Het is de bedoeling dat U die ook dit jaar in de bus krijgt. We willen echter graag overstappen op digitaal betalen. Daarom krijgt eenieder van wie een email-adres bekend is, ook een digitale betalingsuitnodiging. U kunt dan zelf kiezen hoe U betaalt. Kiest U voor digitaal betalen per SKG-iDEAL, dan zult U vanaf volgend jaar (2021) geen acceptgiro meer ontvangen. SKG-iDEAL heeft onze voorkeur omdat dan geen acceptgiro’s hoeven te worden rondgebracht (nu meer dan 800 adressen) en de administratie geautomatiseerd verloopt. Dus warm aanbevolen! Natuurlijk zijn wij blij met iedere gift, welk bedrag dan ook, overgemaakt met welke betaalwijze dan ook!

Digitale collectezak. Over digitaal betalen gesproken: omdat we vanwege corona niet meer naar de kerk gaan, kunnen we ook niet meer met de collectezakken rondgaan. Maar als U toch iets ‘in de collectezak’ wilt doen, kunt U uw gift overmaken naar rekeningnummer NL29INGB0006921612 t.n.v. Protestantse Kerkgemeenschap Bergen op Zoom o.v.v. ‘Collecte’.


U kunt ook op het plaatje van de collectezak op onze website klikken.Dan wijst de rest zich vanzelf. 

Inmiddels is er in de periode dat we niet met zijn allen naar de kerk konden, met de digitale collectezak al bijna 1000 euro opgehaald! Daarnaast is ook nog eens € 226,- binnengekomen via de webshop voor de Moldavië-actie van de ZWO!  We vermoeden dat veel mensen wat extra’s ‘in de zak’ doen. Heel bijzonder! Allemaal heel hartelijk dank daarvoor! Giften met een nadrukkelijk aangegeven bestemming, dragen we natuurlijk daaraan over. Bijdragen waarvoor geen bestemming is aangegeven zullen op een eerlijke wijze worden verdeeld tussen de verschillende doelen, zoals pastoraat, diaconie, ZWO, gebouwen.

 

Rindert Peerbolte

Collecte maar dan anders

Collecte maar dan anders

Momenteel kunt U niet tijdens een kerkdienst iets ‘in de collectezak doen’. Maar als alternatief kunt U wel kiezen uit de volgende mogelijkheden. U kunt geld overmaken naar rekeningnummer NL29INGB0006921612 t.n.v. Protestantse Kerkgemeenschap Bergen op Zoom o.v.v. ‘Collecte’.

U kunt ook naar de webshop gaan ( https://site.skgcollect.nl/328/pagina/3984/giften.html ) en daar iets ‘in de collecte’ doen, of iets overmaken voor ‘Brabant voor Moldavië (van de ZWO).
U kunt ook kiezen voor een Algemene gift.  Al deze bijdragen kunt U ook via de Kerkgeld app doen. Voor elk wat wils.

De kerkrentmeesters wensen U allemaal het allerbeste toe in deze ‘tijden van corona’.

Rindert Peerbolte

Kerkdiensten op video

Kerkdiensten op video

Zo af en toe zal de kerkdienst ook live te zien zijn via Facebook. Dit wordt aangekondigd op deze website.

Tevens zullen we proberen van zoveel mogelijk kerkdiensten achteraf op YouTube een videoregistratie te plaatsen.
U kunt de dienst dan bekijken en beluisteren wanneer het U schikt. Houdt U de kolom “Toegevoegd / Laatst gewijzigd” op de hoofdpagina van de website in de gaten.

Op eerste paasdag wordt onze kerkdienst zelfs live uitgezonden door ZuidwestTV ( https://www.zuidwesttv.nl )

Voor meer informatie over de dienst:
Aankondiging eerste Paasdag - uitzending op ZuidwestTV

Aanvang kerkdiensten vanaf 19 april a.s. om 11 uur.

Aanvang kerkdiensten vanaf 19 april a.s. om 11 uur.

Een van de consequenties van de corona-maatregelen is, dat we zondags niet meer met zijn allen naar de kerk kunnen. Dat geldt voor heel Nederland. Dit heeft tot gevolg dat veel meer mensen dan normaal hun kerkdienst beluisteren via internet. De service die wij gebruiken voor de internetuitzending van onze kerkdiensten, www.kerkomroep.nl, kan deze enorme vraag niet aan.

Sommigen van U zullen wel gemerkt hebben, dat de eerste 15-20 minuten van de dienst al een paar keer ontbraken, zowel tijdens de live uitzending, als bij het beluisteren achteraf.
Om de drukte wat te spreiden heeft Kerkomroep nu gemeenten gevraagd om niet allemaal de kerkdiensten op zondagochtend om 10:00 uur te laten beginnen.
Wij willen daaraan gehoorgeven en derhalve zullen vanaf 19 april onze kerkdiensten aanvangen om 11:00 uur, totdat we weer zelf naar de kerk mogen

Uiteraard is de dienst ook achteraf terug te beluisteren via kerkomroep of via de website van de kerk via de pagina Kerkradio