Startzondag 2017 "kerk een open huis" (met onze Duitse Gasten uit Torgau)

Op 17 september was er de startzondag waarin afscheid werd genomen van ouderling- kerkrentmeesters dhr en mevr. Ad en Joke Petermeijer die deze functie in duobaan deden In het ambt van ouderling kerkrentmeester werd dhr. Rindert Peerbolte bevestigd. Joke Petermeijer blijft haar ambt als ouderling voortzetten.

Herbevestigd werden Deetje de Jong als diaken en Loes Proveniers en Attie Swart als ouderling.

Voor hun jaren trouwe dienst werd dhr en mevr Petermeijer een diamenten draagspeld met oorkonde van de PKN uitgereikt door de voorzitter van de kerkenraad dhr Rob Blesgraaf , dhr Gerard Blaauwbeen kreeg een gouden draagspeld met oorkonde voor zijn 40 jarig jubileum als zanger van de cantorij.

Het nieuwe jaarthema “Kerk een open huis” kreeg al vorm bij de kindernevendienst, Een mooi poppenhuis met veel kamertjes die we dit jaar gaan vullen en we zullen kijken wat daar allemaal in gebeurt. Het eerste verhaal gaat over de tollenaar Zacheus waar Jezus naar binnen gaat en met hem aan tafel zit.

Deze startzondag viel samen met het bezoek van de gasten uit Torgau en deze gaven ook mede vorm aan de dienst.

Aan de dienst werkten mee, Voorgangers: pfarrer Christiane Schmidt en ds. Willem Vermeulen.Organist:dhr. Ekkehard Saretz. Muzikale medewerking werd verleend door de Johann Walter Kantorei uit Torgau o.l.v. Ekkehart Saretz en cantorij Rejoice o.l.v. Annemiek Vogels. Als slot van de feestelijke dienst zongen beide cantorijen gezamelijk Rejoice in the Lord always. (G. Rathbone).

Hieronder een fotoimpressie van de dienst

startzondag_01.jpgstartzondag_02.jpgstartzondag_03.jpgstartzondag_04.jpgstartzondag_05.jpgstartzondag_06.jpgstartzondag_07.jpgstartzondag_08.jpgstartzondag_09.jpg