Derde zondag van de veertigdagen tijd - zondag 19 maart

Thema : Sta in je kracht

Op de derde zondag horen we over een Samaritaanse vrouw

Bij de Jacobsbron. In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water .In de schikking zien we water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt.
De kronkelende takken vertellen over leven dat niet recht verloopt. De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft .Nieuw leven dat vrucht geeft.

 

Sta in je kracht neem van het levende water

Dat geboden wordt

Levenskracht gegeven uit liefde die opricht

Om te staan in je kracht