Tweede zondag van de veertigdagen tijd - zondag 12 maart

THEMA : STA IN JE KRACHT

Op de tweede zondag van de veertigdagen tijd zijn er ontmoetingen op de berg .Mozes ontvangt de tien leefregels.
Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden.
In de schikking zien we de witte amaryllis als beeld daar van.
De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.

 

Sta in je kracht met regels te leven

en hemels licht dat er zomaar

soms even kan zijn

herinnering die blijft en vreugde geeft

sta in die kracht.