Aanmelden activiteiten - Torgau Jeugduitwisseling

Van 27 februari tot en met 3 maart zal er een groep van 13 jongeren en 3 begeleiders te gast zijn in Bergen op Zoom.
Het betreft de jeugduitwisseling vanuit Torgau.

We zijn nog dringend op zoek naar gastgezinnen welke onderdak willen bieden voor deze jeugd en begeleiders.
Aanmelden kan via de volgende link:  Dringend op zoek naar .... Gastgezinnen - Torgau Jeugduitwisseling 27 feb - 3 maart

Om deze mensen te ontmoeten nodigen we jou/u/jullie ook van harte uit om deel te nemen aan de diverse activiteiten...
Speciaal voor de mensen van onze kerk wordt er op zaterdagavond 2 maart een Duitse avond georganiseerd, onze Duitse gasten zullen voor ons koken.
U bent van harte hiervoor uitgenodigd.

Om een goede inschatting van deelnemers/eters door te geven vragen we u vriendelijk om onderstaand formulier in te vullen.
U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.

Vragen en/of opmerkingen omtrent deze uitwisseling en activiteiten; kunt u zich richten tot Ds. Willem Vermeulen (0164-241712 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)


    

Frietjesavond op 15 februari 2019- 18.30 uur Ontmoetingskerk

Ter voorbereiding op de Torgau jeugduitwisseling van 27 februari tot en met 3 maart, organiseren we voor de jeugd weer een gezellige Frietjesavond.
We zullen ook een leuke activiteit organiseren ...

Wanneer?!  Vrijdag 15 februari
Tijd: 18.30 uur
Waar!? - Ontmoetingskerk
Voor: iedereen in de leeftijd van 12 tot en met 22 jaar

 

    

Uitnodiging Kinderkerstfeest - 23 december 11.00-13.00 uur


Voorgaande jaren vierden we met de kinderen elk jaar op 24 december het kinderkerstfeest, met aansluitend een kinderkerstviering om 19.00 uur.
Dit jaar gaan we het anders doen. Na de viering op zondag 23 december organiseren we van 11.00 tot 13.00 uur, voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar een gezellige bijeenkomst in de kerk.

Hier gaan we iets creatiefs maken/doen en voor een lunch wordt gezorgd.

 

Muzikale 3e Adventszondag - 16 December

 

Kerstoratorium " Als appelbloesem in de winter" 

Torgau 2018: wat een belevenis!

Veel leden van onze kerkgemeenschap kennen –veelal vanuit de verte- de traditie van het jaarlijks bezoek over en weer van leden van beide kerken. Zo ook dit jaar waar op 28 september 11 deelnemers vertrokken en maandag 1 oktober terugkeerden.

Een prachtige stad, een prachtige kerk en een grote gastvrijheid van de St. Marienkerk viel ons ten deel. Tijdens de reis leer je je medereizigers op een meer persoonlijke manier leren en ontstaat een directe band.

De bijzonderheden van de vroeg 13eeeuw kerk werden door Pastor Christiane Schmidt met liefde getoond, gevolgd door een uitgebreide stadswandeling onder stralend weer langs alle monumentale gebouwen en langs de Elbe met onze gastvrouwen/heren. Het bezoek aan een befaamde paardenfokkerij, ook niet alledaags, was indrukwekkend. In de middag werd in de kerk 14 koraal bewerkingen van Johann Sebastian Bach met verbindende teksten uitgevoerd op het fraaie orgel. Met een ‘geselliger abend’ met buffet werd de zaterdag feestelijk afgesloten.

Een bijzonder zondag omdat in de kerk het ‘Erntedankfest ’ (Dankdag voor gewas en arbeid)werd gevierd met veel zingen zoals de Lutherse traditie wil met aansluitend het traditionele buffet(‘Kaffeetafel’) in het looppad van de kerk. Heel bijzonder! In de middag werd via een wandeltocht langs de Elbe het kleine dorpje Losswig bezocht waar de traditie meebrengt dat in alle voortuinen een oogst tafereel wordt gebouwd.

Op maandagmorgen werd na het ontbijt voor enkelen de terugreis aanvaard, maar ook een bezoek aan het nabij gelegen Lutherstadt Wittenberg was mogelijk. De legende wil dat Luther zijn 95 ‘Thesen’ (stellingen) op de deur van de slotkerk bevestigde. Een fraaie stad, doortrokken met alles wat Luther is van gebak tot bier. Op de fraaie kerk staat het zo bekende ‘Ein feste Burg ist unser Gott’ hoog rondom de toren. De beroemde schilderijen van Lucas Cranach de jongerezijn zeer bijzonder en maken het bezoek extra interessant.

Een belevenis? Ja, in kerkelijk en recreatief opzicht. Een niet te missen lang weekend tussen mensen die een hartelijke ontvangst, gezellig met elkaar eten en de dagen doorbrengen. U hebt allemaal 2 jaar om na te denken of u deze bijzondere gebeurtenis wil mee maken. Doen! Vast en zeker!

Eric Goossen.

 

 

Dankdienst Ds. A.A.S ten Kate op zondag 9 september

 

Op zondag 9 september jongstleden heeft Ds. ten Kate eeft Ds. Bert ten Kate officieel afscheid genomen van de Protestantse gemeente Bergen op Zoom i.v.m. emeritaat op 3 oktober 2018.

Hieronder de steekwoorden van deze dienst bijhorende foto's zijn in deze volgorde terug te vinden.
Bedankt voor alle jaren hier binnen onze gemeente!

 • In een volle kerk leidt Ds. Bert ten Kate de dankdienst.
 • Op de preekstoel tijdens de preek
 • Rob Blesgraaf voorzitter van de Kerkenraad toont het cadeau van de gemeente -een houtenkoffertje van de Diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente met de opbrengst van de geldelijke bijdragen.
 • Hr. Erik van de Geer heeft nog een bijzonder cadeau – verzamelde reacties uit binnen- en buitenland
 • Hr. Rob Blesgraaf helpt bij dit bijzondere cadeau
 • Nadat Ds. Willem Vermeulen de losmaking “emeritaat” van de gemeente heeft uitgesproken heeft hij een typisch Bergs Cadeau de “3 AAA’s” Asperges – Aardbeien – Ansjovis. Tevens een abdijbier van de Abdij van Egmond “Sancti Adelberti”
 • De overhandiging en de dank voor  de samenwerking
 • Ds. Bert mag meelezen het danklied dat Rejoice ten gehore brengt.
 • Rejoice met het danklied (kijk maar of deze gepubliceerd mag worden)
 • Hr. v.d. Gaag brengt de groeten over vanuit Emmen Eén van de gemeenten waar Ds. Bert ten Kate predikant is geweest.
 • Ds. Hans v.d. Sterre namens de Werkgemeenschap (de naam van de vergadering van de predikanten) hierna de overhandiging van het cadeau namens de Werkgemeenschap.
 • Het houten koffertje van de diaconie
 • De cadeau’s ontvangen tijdens de receptie
 • Tijdens de receptie kunnen de wachtende kijken naar een presentatie uit het leven van Bert. Op de foto is te zien 22 augustus 1977 behalen doctoraal examen van Bert.
 • 25 april 2001 promotie Bert tot Doctor in de Godgeleerdheid
 • Het danklied gezongen door de gemeente
 • De liturgie van de dankdienst
 • Het “SYMBOOL” van Ds. Bert

 

foto01.JPGfoto02.JPGfoto03.JPGfoto04.JPGfoto05.JPGfoto06.jpgfoto07.jpgfoto08.jpgfoto09.JPGfoto10.jpgfoto11.jpgfoto12.JPGfoto13.JPGfoto14.JPGfoto15.JPGfoto16.jpgfoto17.jpgfoto18.jpg

Uitreiking van twee draaginsignes - kerkblad Rond de Kerken

In de dienst van zondag 26 augustus zijn er een tweetal draaginsignes uitgereikt.

 • Een in goud aan mevrouw Yvonne Koerselman-Verhage
  voor 32 jaar administratie van het regionaal kerkblad Rond de Kerken
 • Een in zilver aan Piet Wagenaar voor 22 jaar redacteurschap van het regionaal kerkblad Rond de Kerken

De uitreiking is geschied door Ad Petermeijer.
Bij Piet wordt de onderscheiding opgespeld door zijn echtgenote.
Bij Yvonne wordt de onderscheiding opgespeld door haar kleindochter, terwijl de andere kleindochter goedkeurend toekijkt.

 

Hieronder een fotoimpressie:

foto1.jpgfoto2.jpgfoto3.jpgfoto4.jpgfoto5.jpgfoto6.jpg

Hightea 2018

Op 19 juli jl was er weer de jaarlijkse high tea, deze keer wat aangepast naar de weersomstandigheden, we waren naar buiten gegaan en dat bleek een goede keuze.

Onder het genot van heerlijke gerechten was het een heel genoeglijk samenzijn.
Er werd nog een quiz met plaatsnamen gedaan waar alleen maar winnaars uit kwamen.

Heel fijn dat u er was. Heel,heel hartelijk dank aan de vrijwilligers die heel wat werk verricht hebben zonder hun inzet zou de diaconie u dit niet kunnen aanbieden.
De pot voor de diaconie bracht ook nog een mooi bedrag van ruim 150 euro op, los van nog enkele toezeggingen.

Namens de diaconie
Kees de Klerck

Hieronder een kleine fotoreportage

HT1.jpgHT2.jpgHT3.jpgHT4.jpgHT5.jpgHT6.jpgHT7.jpg

Bijstand in het Pastoraat gezocht (m/v)

Vanwege emeritaat van één van onze predikanten zoeken wij, de Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom per 1 oktober 2018 een predikant voor bijstand in het pastoraat voor 16u per week (+/_  0,4 fte).

 

Wie zijn wij?

Wij zijn een kerkgemeenschap met een oecumenische inslag die open staat voor nieuwe ideeën en die bereid is mee te zoeken naar nieuwe vormen van geloofsbeleving, met behoud van onze protestants-christelijke kernwaarden. Net als elders in Nederland is de gemiddelde leeftijd van de kerkleden in Bergen op Zoom langzaam toegenomen.

 

Wie zoeken wij?

ln de overgangsfase tussen het emeritaat van de beide predikanten, zoeken wij eenpredikant voor bijstand in het pastoraat gedurende tenminste 15 maanden, 16u per week, die naast de aanwezige predikant in enkele vacante wijken een deel van de werkzaamheden op zich neemt.

 

Wat zijn de taken?

- 1 maal per 4 weken voorgaan in de dienst op zondagmorgen
- pastoraat in 4 woonzorgcentra inclusief oecumenische vieringen
- pastoraal werk in enkele van de 6 pastorale wijken
- gedeeltelijke vervanging van de collega in vakantieperiodes.

 

Voor inlichtingen kunt u terecht bij:
dhr. C. Gideonse, T. 0164-265247, E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sollicitaties gelieve u te sturen naar:
dhr. J. Voorsluijs, scriba
p/a Bolwerk Zuid 134,
4611 DX Bergen op Zoom
Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij ontvangen uw reactie met een kort cv graag uiterlijk 1 augustus a.s

 

Klik hier voor de advertentie

Nieuwe privacywet in werking: de AVG

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Op 25 mei van dit jaar treedt een nieuwe privacywet in werking: de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze wet heeft ook gevolgen voor de kerk en onze gemeente. We zijn verplicht een privacy-beleid te ontwikkelen, te implementeren en kenbaar te maken aan de gemeenteleden. Dit beleid moet ervoor zorgen dat persoonsgegevens alleen worden gebruikt waarvoor toestemming is verleend, en moet voorkomen dat er een datalek ontstaat, dus voorkomen dat persoonsgegevens terecht komen bij personen of instanties voor wie ze niet zijn bedoeld. De kerkenraad neemt dit serieus en heeft hiervoor een commissie ingesteld: de AVG-commissie. Hierin zijn alle onderdelen van onze kerkgemeenschap (diaconie, pastoraat, College van Kerkrentmeesters, website, etc.) vertegenwoordigd.

De AVG-commissie is begonnen met het inventariseren van alle persoonsgegevens in onze gemeente en hoe die worden gedeeld. Een hele klus. Voor veel van de volgende stappen wachten we af wat landelijk het beleid zal zijn, zoals zal worden geadviseerd door het dienstencentrum van de PKN en de VKB (de landelijke kerkrentmeesters-vereniging). De kerkenraad heeft nog een andere beslissing genomen in het kader van de AVG, die U meteen al gaat merken. Om een datalek te voorkomen, is besloten om vanaf dit jaar in ons jaarboekje geen adreslijsten van gemeenteleden meer op te nemen. We willen niet dat deze gegevens bij het oud papier belanden (houdt U daar ook rekening mee wanneer U het oude jaarboekje niet meer gebruikt).

Relevante gegevens van ambtsdragers en contactpersonen zult U nog wel kunnen vinden in het jaarboekje. Voor de ambtsdragers zelf zal er een andere oplossing zijn om over de nodige adresgegevens van gemeenteleden te beschikken. Mogelijk dat U ook enige terughoudendheid zult merken t.a.v. details rondom wel-en-wee vermeldingen op de website. Ook dat heeft te maken met de AVG. De tijden veranderen en privacy en het schenden daarvan staan overal in het centrum van de aandacht. De gevolgen hiervan (zoals het voldoen aan de AVG) zijn niet altijd even prettig, maar de AVG-commissie en de kerkenraad zullen er alles aan doen om zowel aan de wet te voldoen als ook ruimte te beiden voor onze gemeente om een echte gemeenschap te zijn met persoonlijke aandacht voor elkaar.

Rindert Peerbolte