Kinderzanggroep - oefent 14 april - optreden tijdens paasdienst

Dineke op den Dries en Sophie van Sluijs hebben samen met de leiding van de kindernevendienst het initiatief genomen om te pogen een kinderzanggroepje bij elkaar te krijgen. 
Ze oefenen op 14 april en zullen van zich laten horen tijdens de paasdienst op 21 april. Schoolkinderen zijn welkom!

Oefenen op 14 april na de kerkdienst
Op 21 april tijdens de paasdienst hopen we twee liedjes te kunnen laten horen.

Kinderen die nog aan willen sluiten, kunnen zich aanmelden bij Dineke.
Ze kan dan een .mp3 muziek en de teksten toezenden, zodat ze er al naar kunnen luisteren (het is geen vereiste om te kunnen lezen)

 

 

Passie-vesper - "op de drempel van de stille week"

Op Palmzondag 14 april 2019 om 16:30 uur is de Passie-vesper in de Ontmoetingskerk.

Toegang is gratis er is wel een collecte bij de uitgang.

Boekenmarkt 6 april - opbrengst 2018

BOEKENMARKT.

Op zaterdag 6 april zal er weer de boekenmarkt in ons Kerkelijk Centrum Williamstraat zijn. U kunt er die dag tussen 11.00 en 16.00 uur terecht.

Bij de vorige boekenmarkt waren alle dozen met romans vernieuwd en het plan is dat voor de komende boekenmarkt ook de andere dozen geschoond en aangevuld zullen zijn.Een extra reden om de boekenmarkt te bezoeken.

De opbrengst van de boekenmarkt is voor het Onderhoudsfonds van de Ontmoetingskerk. Vorig jaar leverde de boekenverkoop de helft op van het daarvoor benodigde bedrag. De opbrengst van de boekenmarkt was € 2.357 en van de internet verkoop van boeken € 2.573. Bij elkaar het mooie bedrag van € 4.930. Mogelijk dankzij de inzet van veel gemeenteleden. En natuurlijk ook door de bezoekers van de boekenmarkt.   

22e Vastenavendviering - 't is Koers

In den beginne..... 

22 jaar geleden waren pastor Ignatius van Neerven en
ds. Willem Vermeulen de grondleggers voor de oecumenische kerkdienst tijdens het Vastenavondweekend.
 
Pastoor Ignatius van Neerven opende deze kerkdienst dan ook in de Peperbus met warme woorden voor Willem Vermeulen.
Leutorkest `De Leutige Krabben` waren er toen ook al bij. 
Het projectkoor en combo o.l.v. Marielle Tempelaars en de vele solisten zorgden voor een leutige dienst.
 
De vijgeboom met Zacheus speelde een grote rol in het verhaal van de verteller. 
Omdat het de 22e keer was kreeg ds.Willem Vermeulen en daarmee natuurlijk ook alle vrijwilligers van de RK parochie en Protestantse Ontmoetingskerk een vijgeboom aangeboden door pastoor Paul Verbeek , die geplant wordt bij de Peperbus.
Gebruikelijk werd de dienst afgesloten door het Bergse Volkslied en het liedje 2019.
 
Alle vrijwilligers, muzikanten, zangers, geluidsmensen, sprekers...bedankt !!
 
Hieronder een foto-impressie van de dienst.
 
IMG_4407.JPGIMG_4415.JPGIMG_4421.JPGIMG_4423.JPGIMG_4427.JPGIMG_4431.JPGIMG_4442.JPGIMG_4447.JPGIMG_4453.JPGIMG_4456.JPGIMG_4459.JPGIMG_4462.JPGIMG_4466.JPGIMG_4476.JPGIMG_4492.JPGIMG_4500.JPGIMG_4503.JPG

Uitnodiging - 22ste Editie van Vastenavend kerkdienst - 3 maart 12.00u Peperbus

Een hartelijk welkom voor de 22ste (ellef-ellef) editie van de Vastenavend kerkdienst " 't is Koers".

Zondag 3 maart openen de deuren van de Peperbus (St. Gertrudiskerk) om 11.33 uur.
De dienst start om 12.00 uur.

Speciale medewerking aan het leutorkest "De Leutige krabben" en het vastenavend projectkoor o.l.v Mariëlle Tempelaars
Voorgangers zijn: Pastor Paul Verbeek en Ds. Willem Vermeulen

Nieuwe privacywet in werking: de AVG

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Op 25 mei van dit jaar treedt een nieuwe privacywet in werking: de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze wet heeft ook gevolgen voor de kerk en onze gemeente. We zijn verplicht een privacy-beleid te ontwikkelen, te implementeren en kenbaar te maken aan de gemeenteleden. Dit beleid moet ervoor zorgen dat persoonsgegevens alleen worden gebruikt waarvoor toestemming is verleend, en moet voorkomen dat er een datalek ontstaat, dus voorkomen dat persoonsgegevens terecht komen bij personen of instanties voor wie ze niet zijn bedoeld. De kerkenraad neemt dit serieus en heeft hiervoor een commissie ingesteld: de AVG-commissie. Hierin zijn alle onderdelen van onze kerkgemeenschap (diaconie, pastoraat, College van Kerkrentmeesters, website, etc.) vertegenwoordigd.

De AVG-commissie is begonnen met het inventariseren van alle persoonsgegevens in onze gemeente en hoe die worden gedeeld. Een hele klus. Voor veel van de volgende stappen wachten we af wat landelijk het beleid zal zijn, zoals zal worden geadviseerd door het dienstencentrum van de PKN en de VKB (de landelijke kerkrentmeesters-vereniging). De kerkenraad heeft nog een andere beslissing genomen in het kader van de AVG, die U meteen al gaat merken. Om een datalek te voorkomen, is besloten om vanaf dit jaar in ons jaarboekje geen adreslijsten van gemeenteleden meer op te nemen. We willen niet dat deze gegevens bij het oud papier belanden (houdt U daar ook rekening mee wanneer U het oude jaarboekje niet meer gebruikt).

Relevante gegevens van ambtsdragers en contactpersonen zult U nog wel kunnen vinden in het jaarboekje. Voor de ambtsdragers zelf zal er een andere oplossing zijn om over de nodige adresgegevens van gemeenteleden te beschikken. Mogelijk dat U ook enige terughoudendheid zult merken t.a.v. details rondom wel-en-wee vermeldingen op de website. Ook dat heeft te maken met de AVG. De tijden veranderen en privacy en het schenden daarvan staan overal in het centrum van de aandacht. De gevolgen hiervan (zoals het voldoen aan de AVG) zijn niet altijd even prettig, maar de AVG-commissie en de kerkenraad zullen er alles aan doen om zowel aan de wet te voldoen als ook ruimte te beiden voor onze gemeente om een echte gemeenschap te zijn met persoonlijke aandacht voor elkaar.

Rindert Peerbolte