Koor Toonkunst

Toonkunstkoor Bergen op Zoom

Op 6 juni 1946 opgericht, is het koor begonnen als Christelijke Oratorium Vereniging. Het voerde werken uit als de Johannes Passion van J.S. Bach, die Schöpfung van J. Haydn of the Messiah van G.F. Handel. In die tijd, toen het leven nog in keurige hokjes was ingedeeld, was het een protestants koor. Toen de tijden en de ideeën veranderden, veranderde ook de naam van de COV Bergen op Zoom in Toonkunstkoor Bergen op Zoom.

Ook de koorcultuur veranderde. Er kwamen musicalkoren, popkoren: een grotere keuze voor zanglustigen. Het aantal leden daalde, er waren wisselingen van dirigenten, er konden, vanwege de hoge kosten, geen grote werken meer worden uitgevoerd.

Onze vorige dirigent, Loek van Dijck, heeft ons koor weer nieuw elan gegeven. Door zijn kennis van de muziekliteratuur stelde hij aantrekkelijke liederenprogramma’s samen. Uitvoeringen trekken daardoor trouw publiek, de leden van het koor zingen met plezier. Wij rekenen erop dat dit onder leiding van onze nieuwe dirigent voortgezet zal worden.

In de persoon van Hans Timmermans stelt Toonkunstkoor Bergen op Zoom u zijn nieuwe dirigent voor.

 

 

Meer informatie over het Toonkunstkoor kunt u vinden op de website, Toonkunstkoor Bergen op Zoom

 

alt

Kerkdienst gemist (geluid) tijdens dienst live volgen

Kerkdiensten

zondag 5 december 10:00u
BOLWERK ZUID 134
Kerkdienst met voorganger ds. W. Vermeulen
zondag 12 december 10:00u
BOLWERK ZUID 134
Kerkdienst ds. W. Lolkema
donderdag 16 december 10:00u
BOLWERK ZUID 134
Advents/ Kerstviering met koffie na