Liturgie voor zondag 31 mei, 1e Pinksterdag

 

Liturgie voor de kerkdienst

op de Eerste Pinksterdag

zondag 31 mei 2020 - tien uur

Sint Martinuskerk Halsteren

Uitzending via Zuid-West-tv

 

Woord van welkom - Mededelingen

 

Aansteken van zeven gekleurde kaarsen

in de kleuren van de regenboog:

Bergen op Zoom, Bruinisse, Halsteren, Nieuw-Vossemeer, Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht

We luisteren naar (of zingen zacht): Psalm 68: 7.

Beginwoorden - Groet - Drempelgebed

Leonie en Ruben Wigman - zang en piano: De Steen

Smeekgebed

We luisteren naar (of zingen zacht): Lied 683 geheel.

 Moment met / voor de kinderen

We luisteren naar (of zingen zacht): Lied 680: 1,2 en 4.

 Schriftlezing: Handelingen 2: 1 t/m 13

We luisteren naar (of zingen zacht): Lied 672: 1 en

Overdenking

Meditatief orgelspel

Poëtische toelichting bij de liturgische schikking

Gesprek ‘bij de koffie’

 

Leonie en Ruben Wigman - zang en piano: Love Shine a Light

 

Gebeden en oecumenisch Onze Vader

 

Toelichting bij de collecte:
Help een stille coronaramp voorkomen!

(project van Kerk in Actie)

 

We luisteren naar (of zingen zacht): Lied 675: 1 en 2.

 

Zending en Zegen, ‘gezongen’ Amen Orgelspel

 

Aan deze dienst werd o.a. meegewerkt door

dhr. J. Heuseveldt, organist

de predikanten M.J. den Bakker, C. Biemond - Spek,

W. Lolkema en H.C van het Maalpad

Ruben en Leonie Wigman

mw. T. Moes - Kuipers

ZuidWest-tv

 

 

      Ontmoetingskerk Bergen op Zoom

Hemelvaartsdag 21 mei 2020 - 11.00 uur

 

Orgelspel

Woord van welkom

We ZINGEN: Psalm 47 geheel.

Beginwoorden en Groet

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger : Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

Allen : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : Drempelgebed

Muziek (viool en piano) door Katelijn en Eline Vooijs

Kyriegebed

We ZINGEN ons loflied: Lied 150-A geheel.

Gebed bij de opening van de Schriften

Moment voor de kinderen

Vierstemmige zang. Gezang 117-D: Laudate omnes gentes (Taizé)

Schiftlezing: Lucas 24: 49 t/m 53

We ZINGEN: Lied 666 geheel.

Verkondiging

Muziek (viool en piano) door Katelijn en Eline Vooijs

We ZINGEN: Lied 344 geheel.

Vierstemmige zang. Heilig, heilig, heilig - Franz Schubert

(‘Zum Sanctus’ uit de Deutsche Messe)

als inleiding op de gebeden

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stilte - Onze Vader

We staan stil bij de collectes.

We gaan staan en ZINGEN: Lied 663, mel. Liedboek voor de Kerken Gezang 234.

Zending en Zegen, gezongen Amen

 Orgelspel

 

 

Aan deze dienst werd o.a. meegewerkt door

dhr. J. Heuseveldt, organist

de predikanten M.J. den Bakker, C. Biemond - Spek,

W. Lolkema en H.C van het Maalpad

Ruben en Leonie Wigman

mw. T. Moes - Kuipers

ZuidWest-tv

 


 Collecte:
Omdat we zondags niets in de collectezak kunnen doen, is hier een alternatief! 

Online collecte

 

Liturgie voor zondag 24 mei, zondag exaudi

Liturgie voor zondag 24 mei, zondag exaudi. (hoor).

 

Voorganger:             ds. Willem Vermeulen.

Lector:                       Lia de Klerck.

Organist:                   Johan Heuseveldt.

m.m.v.                        Jan Verswijveren, solozang / gitaar.

                                   Kees de klerck. 

Collecte:
Omdat we zondags niets in de collectezak kunnen doen, is hier een alternatief! 

Online collecte


 

Welkom door de ouderling van dienst

 

Intochtslied gezang 666 (De Heer is opgetogen)

 

            Voorbereiding

 

Voorganger:    In de naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

gemeente:                    amen.

voorganger:     Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente:                    die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger:     Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente:                    en laat ons weer in vrede leven,

voorganger:     amen.

 

Psalm van deze zondag is ps 27 : 7 :

Hoor mij, Heer, als ik tot U roep,

Wees genadig en antwoord mij.

 

Solozang: “tijd van leven”.

 

Kyrie-gebed + zang 299.d.

 

Samenzang / gloria: gezang 661. (Ten hemel ogevaren is)

 

            verhaal voor de kinderen.

 

            Schriftlezing: Handeling 1 : 12 tm 14.

 

Solozang: (gezang 323) Hoor, maar ik kan niet horen.

 

            Schriftlezing: Johannes 17 : 1 – 13.

 

Solo en samenzang: psalm 126.a. (Als God ons thuisbrengt)   

 

Verkondiging

 

Orgelmeditatief.

 

Solozang: Jij bent de God die mij gegeven is.  

 

Aandacht voor de inzameling

 

            Slotgebed / onze vader.

 

Slotlied / credo: gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

 

            Heenzending en zegen.

Liturgie voor Hemelvaartsdag 2020

                                                                                              Ontmoetingskerk Bergen op Zoom

Hemelvaartsdag 21 mei 2020 - 11.00 uur

 

Orgelspel

Woord van welkom

We ZINGEN: Psalm 47 geheel.

Beginwoorden en Groet

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger : Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

Allen : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : Drempelgebed

Muziek (viool en piano) door Katelijn en Eline Vooijs

Kyriegebed

We ZINGEN ons loflied: Lied 150-A geheel.

Gebed bij de opening van de Schriften

Moment voor de kinderen

Vierstemmige zang. Gezang 117-D: Laudate omnes gentes (Taizé)

Schiftlezing: Lucas 24: 49 t/m 53

We ZINGEN: Lied 666 geheel.

Verkondiging

Muziek (viool en piano) door Katelijn en Eline Vooijs

We ZINGEN: Lied 344 geheel.

Vierstemmige zang. Heilig, heilig, heilig - Franz Schubert

(‘Zum Sanctus’ uit de Deutsche Messe)

als inleiding op de gebeden

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stilte - Onze Vader

We staan stil bij de collectes.

We gaan staan en ZINGEN: Lied 663, mel. Liedboek voor de Kerken Gezang 234.

Zending en Zegen, gezongen Amen

 Orgelspel

 


 Collecte:
Omdat we zondags niets in de collectezak kunnen doen, is hier een alternatief! 

Online collecte

 

Liturgie zondag 17 mei 2020

 

Liturgie voor zondag 17 mei,  zondag Rogate.

 
We vieren het Heilig Avondmaal. 

 

Voorganger:       ds. Willem Vermeulen.

Lector:         Charlotte Verbraak.

Organist:         Piet de Kam.        

Tevens werken mee Katelijn en Eline Vooijs

 


 

Welkom door de ouderling van dienst

 

Intochtslied: gezang 653 : 1, 2 + 4. (U kennen, uit en tot u leven)

 

            Groet

 

Voorganger:    In de naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

gemeente:                    amen.

voorganger:     Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente:                    die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger:     Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente:                    en laat ons weer in vrede leven,

voorganger:     amen.

 

Gebed

 

Samenzang: gezang 650 : 1, 2, 4 + 7. (De aarde is vervuld van goedertierenheid)

 

            Aandacht voor de kinderen.

 

Zang/muziek door Katelijn en Eline.

 

            Schriftlezing: psalm 34 : 12 – 23.

 

Samenzang: psalm 66 : 1 + 3. (Breek, aarde, uit in jubelzangen)

 

            Schriftlezing: Johannes 16 : 16 – 24.

 

Muziek / solozang (Inspiratie) door Katelijn en Eline.

 

Verkondiging

 

Orgelmeditatief.

 

            Aandacht voor de inzameling

 

            Voorbede.

Samenzang: responsie: gez. 367.e. (Heer, onze God)

 

Tafelviering.

 

Zang/muziek door Katelijn en Eline.

 

            Slotgebed

 

Slotlied: gez. 418 : 1 + 2. (God schenk ons de kracht)

 

            Heenzending en zegen

 

 

Liturgie zondag 10 mei 2020

Ontmoetingskerk Bergen op Zoom

10 mei 2020 - 11.00 uur

Motto: Uit de put en op pad!Wim Lolkema, voorganger
Helma van Balen, lector
dhr. Johan Heuseveldt, organist

 

Mmv:

Ruben en Leonie Wigman, zang en piano
Charlotte Verbraak, host voor ZOOM-contact

 


 

Orgelspel

Mededelingen

We ZINGEN: Psalm 98: 1 en 4.

Beginwoorden en Groet

We ZINGEN: Komt laat ons vrolijk zingen…, verzen 1 en 2.

Mel: De winter is vergangen

 

Gebed, uitlopend op:

Footprints in the Sand (Leona Lewis) door Leonie en Ruben

 

Helma leest: Johannes 14: 1 t/m 12 (uit de Bijbel in Gewone Taal)

Verbindende tekst…

We luisteren naar: Elly en Rikkert: Groter groeien.

(kort liedje, twee minuten)

 

Gesprek via Zoom 

 

Ruben, Leonie en Wim zingen en spelen: Ga je mee?

(Zitten of Opstaan van SGO, 3: 20)

 

Een paar opmerkingen voor de grote mensen…

Gebeden

De Steen (Paul de Leeuw) door Leonie en Ruben

 

Aandacht voor de collecten

 

We ZINGEN: Lied 416: 1,2 en 4.

 

Zending en Zegen, gezongen Amen

 

Orgelspel

 

 

Liturgie zondag 3 mei 2020 - dienst vanuit Kruiningen

Vanuit de Johanneskerk te Kruiningen

Kerkdienst op zondagmorgen 03 mei 2020 - 10.00 uur

 

Voorganger:              ds. Wim Lolkema

 De VOORBEREIDING

 

Orgelspel

Woord van welkom en Mededelingen

 

We ZINGEN: Psalm 66: 1 en 7.

 

Stilte - Beginwoorden - Groet

We ZINGEN het Klein Gloria.

 

We ZINGEN: Lied 212: 1,4 en 5.

 

Gebed van verootmoediging,

afgesloten met het ZINGEN van Lied 299-E (eerste zes regels)

 

Woord van vergeving

WE ZINGEN: Opwekking 281

Als een hert dat verlangt naar water,            

zo verlangt mijn ziel naar U.                           

U alleen kunt mijn hart vervullen,                  

mijn aanbidding is voor U.                              

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild,                     

aan U alleen geef ik mij geheel.                                 

U alleen kunt mijn hart vervullen,                

mijn aanbidding is voor U.                

 

Leefregel

We ZINGEN: Lied 213: 3 en 5.

 

De DIENST van het WOORD

 

Gebed bij de opening van de Schriften

Moment voor de kinderen

 

Eerste Schriftlezing: Genesis 9: 12 t/m 23

We ZINGEN: Lied 993: 1,2,4 en 7.

 

Schriftlezing: Johannes 11`: 21 t/m 27

We ZINGEN: Lied 344: 1,2 en 3.

 

Uitleg en Verkondiging

We ZINGEN: Lied 634: 1 en 2.

 

De DIENST van GEBEDEN en GAVEN

 

Gebeden:

dankgebed - voorbeden - stilte - Onze Vader

Gezongen responsie bij voorbeden: Lied 367-E

v: Zo bidden wij zingend:

ALLEN: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.

 

Moment om eventueel stil te staan bij de collecten

 

We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 654: 1 en 6.

 

Wegzending en Zegen,

beantwoord met het ZINGEN van Lied 431-C,

gevolgd door het ZINGEN van Lied 708: 1 en 6.              

 

Orgelspel

 

 

Liturgie voor donderdag 9 april - Witte Donderdag (digitale kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk)

 

Witte Donderdag

De dienst is zonder bezoekers. Voor meer informatie over deze dienst;
De dienst is beluisteren via de webradio vanaf de volgende link: kerkomroep 
Voor de kinderen is er ook een blog door de kindernevendienst; Kindernevendienst - Het verhaal van Maria - 29 maart


Voorganger: Ds. Willem Vermeulen

Organist: Dhr Rein Ros


Muzikale medewerking wordt verleend door
Hobo:                         Eric v.d. Geer.
Zang / vleugel:          Leonie en Carina

 


 

Orgelspel

 

Welkom door de ouderling van dienst

 

Intochtslied psalm 116 : 1, 2 + 3 (God heb ik lief)

 

            Votum en Groet

 

Gebed.

 

Solozang: Amazing grace.

 

            Schriftlezing: Exodus 12 : 14 – 20.

 

Samenzang: gezang 802 : 1, 2 + 3. (Door de wereld gaat een woord)

 

            Schriftlezing: Johannes 12 : 1 – 8.

 

Solozang: Honouring you.

 

Schriftlezing: Johannes 13 : 1 – 11.

 

Samenzang: gezang 569. (Toen Jezus wist, nu is gekomen)

 

            Schriftlezing: Johannes 13 : 21 – 26.

 

Solozang: I don’t know how to love him.

 

Verkondiging

 

Samenzang: projectlied: wij delen geloof.

 

            Nodiging

 

            Tafelgebed

 

Onze Vader

 

Ronddeling

 

solozang: in the palm of your hand. (Alison Krauss).

 

            Slotgebed

 

Slotlied: gezang 590 : 1, 2 + 5.

 

            Heenzending en zegen

 

Orgelspel

 

 

Liturgie voor vrijdag 10 april - Goede Vrijdag (digitale kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk) (2)

 

Goede Vrijdag

De dienst is zonder bezoekers. Voor meer informatie over deze dienst;
De dienst is beluisteren via de webradio vanaf de volgende link: kerkomroep 
Voor de kinderen is er ook een blog door de kindernevendienst; Kindernevendienst - Het verhaal van Maria - 29 maart

 

Voorganger:  ds. Willem Vermeulen.

Lector:           mevr. Lia de Klerck.

Organist:       dhr. Piet de Kam.


m.m.v.  dhr. Jan Verswijver, zang en gitaar.

 


Orgelspel voorafgaande aan de dienst.

 

Begroeting.

 

Samenzang gezang 610 : 1, 3 + 5. (Zo dor en doods)

 

Kyriegebed

 

solozang: Uit de diepte mijn roepen.

 

            Schriftlezing Hebreeen 9 : 11 – 15.

           

Samenzang: psalm 22 : 1 + 2 (Mijn God, mijn god)

           

 Schriftlezing: Johannes 18 : 12 – 27. (verraden door Petrus)

 

Solozang: wat ik gewild heb.

 

Schriftlezing: Johannes 19 : 5 – 16a. (verraden door het volk)

 

Samenzang: gezang 577. (O wereld, zie uw leven)

 

Schriftlezing: Johannes 19 : 16b – 30.

 

Solo- en samenzang: gezang 598: Als alles duister is.

            Eerst gitaar, dan solozang, dan gezamenlijk met Jan.  

 

Schriftlezing: Johannes 19 : 31 – 42.

 

De paaskaars wordt gedoofd

 

Verkondiging.

 

solozang: Gij die weet (eerste deel) H. Oosterhuis.

 

Dankgebed / Stil gebed.

 

Samenzang: gez 575 : 1 + 2. (Jezus leven van ons leven).

 

            Zending, zegen en slotwoord.       Stilte.

 

Kerkdienst

zondag 7 juni 11:00u
Ontmoetingskerk met een beperkt aantal bezoekers (aanmelden)
Kerkdienst met voorganger ds. Willem Vermeulen (klik voor meer informatie)
zondag 14 juni 11:00u
Ontmoetingskerk met een beperkt aantal bezoekers (aanmelden)
Kerkdienst met voorganger ds. Willem Vermeulen (klik voor meer informatie)

Laatste 5 uitzendingen van kerkradio via kerkomroep

  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 02-06-2020 12:53 Tijdsduur: 86 minuten
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 24-05-2020 10:57 Tijdsduur: 62 minuten
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 21-05-2020 10:56 Tijdsduur: 68 minuten
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 17-05-2020 10:57 Tijdsduur: 68 minuten
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 15-05-2020 09:55 Tijdsduur: 81 minuten