Op zoek naar ... Gastgezinnen Torgau Jeugduitwisseling

 

 

Van woensdag 17 t/m zondag 21 oktober 2018 wordt Bergen op Zoom bezocht door een delegatie jeugd uit Torgau, onze zustergemeente in Duitsland. Dit valt dit jaar in onze herfstvakantie.

Voor deze periode zijn wij op zoek naar mensen die zouden willen optreden als gastgezin.
De gasten komen op woensdag aan het eind van de middag/tegen de avond tussen 16:00 en 18:00 uur aan. Ze worden opgevangen in de Ontmoetingskerk. Na een eerste kennismaking worden zij ondergebracht bij de gastgezinnen, die hopelijk bij de ontvangst aanwezig kunnen zijn. De jeugd zal in de leeftijd vanaf 12 – 20 jaar vallen.

 

Tijdens het bezoek is er een programma waar de Duitse gasten en evt. u en uw kinderen aan deel kunnen nemen. Er zijn plannen om naar Rotterdam te gaan, een sportieve activiteit te organiseren en we willen ook dit jaar weer proberen voor alle gezinnen te koken en samen een gezellig avond te beleven op zaterdag de 20-ste. Genoeg vertier en vermaak ….
Omdat de schoolvakanties in Duitsland en in Nederland dit jaar gelijk lopen hopen we op een leuke enthousiaste groep Nederlandse jongeren die samen met onze Duiste gasten een leuke tijd samen willen doorbrengen.
Wij zorgen voor een leuk gevarieerd programma.


Zoals hierboven vermeld zijn we op zoek naar gastgezinnen die bereid zijn om één of meerdere gasten onderdak te bieden in de aangegeven periode. Wij als voorbereidingscommissie gaan er vanuit dat de jongeren die vorig jaar (of eerder) in Torgau gast zijn geweest nog zo enthousiast zijn dat ze hun kamer en/of huis beschikbaar willen stellen! Wie mogen wij noteren? Bij de opgave kunt u een voorkeur opgeven (of beperking!) zoals keuze jongen/meisje, bereidheid om eventueel een tweede gast onderdak te bieden etc.

U kunt zich opgeven door onderstaand formulier in te vullen  Na aanmelding ontvangt u te zijner tijd meer informatie omtrent het bezoek, zoals programma, de indeling etc..