Geloven 2.0

Ook dit seizoen zijn er verschillende bijeenkomsten/gespreksavonden gepland voor (jonge) ouders. De opzet is vooral laagdrempelig. De bedoeling is dat men met handreikingen, thema's, elkaars ervaring kan delen. We hopen dat de gesprekken, net als vorig seizoen, snel en krachtig tot de kern van de levens- en geloofsvragen kunnen komen.

Contactpersonen: Ina Hageman en Liesbeth van Zundert

Kerkdienst gemist (geluid) tijdens dienst live volgen

Kerkdiensten

zondag 16 mei 10:00u
BOLWERK ZUID 134 - Tot max. 30 bezoekers
Kerkdienst - ds. Ellen van Sluijs
vrijdag 21 mei 19:00u
BOLWERK ZUID 134 - Tot max. 30 bezoekers
Oecumenische viering; Pinksterketen - Voorgangers: pastor A. Janssen en ds. E. van Sluijs
zondag 23 mei 10:00u
BOLWERK ZUID 134 - Tot max. 30 bezoekers
Kerkdienst Pinksteren - ds. Wim Lolkema