Geloven 2.0

Ook dit seizoen zijn er verschillende bijeenkomsten/gespreksavonden gepland voor (jonge) ouders. De opzet is vooral laagdrempelig. De bedoeling is dat men met handreikingen, thema's, elkaars ervaring kan delen. We hopen dat de gesprekken, net als vorig seizoen, snel en krachtig tot de kern van de levens- en geloofsvragen kunnen komen.

Contactpersonen: Ina Hageman en Liesbeth van Zundert

Inlogformulier