ZWO-project: “The Leprosy Mission Myanmar” 

Dit jaar zouden wij als ZWO van Bergen op Zoom i.v.m. ons driejarig project in Myanmar, tesamen met de gemeenten van Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Anna Jacobapolder en Zevenbergen, ons willen richten op The Leprosy Mission Myanmar, een organisatie welke deel uitmaakt van The Lepra Mission International, die strijdt voor een wereld zonder lepra. 

Lepra behoort helaas nog niet tot het verleden. Jaarlijks raken honderdduizenden mensen in Azië, Latijns Amerika en Afrika besmet; ook in Myanmar raken nog velen besmet met de leprabacterie. Mensen met lepra worden vaak verstoten uit hun gemeenschap. De ziekte wordt in veel culturen gezien als een straf van god of goden. Dit stigma is zo groot dat mensen die ziek zijn meestal te laat naar de dokter gaan. Niemand wil immers de diagnose lepra. In Myanmar wonen leprapatiënten vaak bij elkaar in kleine dorpen, door de angst van hun omgeving voor besmetting. 

The Leprosy Mission Myanmar, oftewel TLM-Myanmar, verzorgt o.a. medische en chirurgische zorg voor leprapatiënten. Lepra is goed te genezen, echter in veel gevallen lopen leprapatiënten verminkingen op, omdat er te laat wordt gestart met medicijnen. Mensen die als gevolg van lepra gehandicapt zijn, vinden het door angst en stigma moeilijk om bij gewone ziekenhuizen of gezondheidscentra aan te kloppen. Om die reden heeft TLMI in Myanmar zeventien centra voor gehandicapten opgezet. Mensen die genezen zijn komen vaak in een revalidatietraject terecht. Ze moeten bijvoorbeeld leren lopen met een prothese of ze krijgen andere medische hulpmiddelen.

Niet alleen wordt er door TLM-Myanmar de noodzakelijke zorg en revalidatie geboden, maar ook worden mensen, die genezen zijn van lepra, geholpen met hun re-integratie in de gemeenschap. Op  deze manier wordt er getracht mensen met lepra en invalide mensen een menswaardiger bestaan te geven, doordat ze geaccepteerd worden en er wordt ingezien dat ook zij waardevol zijn.Gezinsleden, familie en de gemeenschap worden hier zo veel mogelijk bij betrokken.

Ook voorlichting over lepra en het leren herkennen van de symptomen behoren tot de taak van de Leprazending. 

Waar in eerste instantie de organisatie zich alleen richtte op leprapatiënten, veranderde dit drastisch, nadat in 2008 Myanmar getroffen werd door de cycloon Nargis. De organisatie begon mensen met ernstige verwondingen, veroorzaakt door de cycloon, te behandelen. In die tijd was TLM-Myanmar de enige organisatie in het land die ervaring had met protheses en amputatie. Sinds die tijd geven zij medische en psychologische hulp aan alle mensen met een handicap, dus niet alleen aan leprapatiënten. 

Als er in een dorp hulp wordt geboden door TLM, zie je dat de dorpelingen zelf steeds meer verantwoordelijkheid nemen, met het uiteindelijke doel dat zij geheel onafhankelijk worden van de medewerkers van TLM en zij als voorbeeldfunctie gaan dienen voor andere dorpen, door hun opgedane kennis met hen te delen.

Volgende keer zullen wij u verder informeren over dit project, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd voor het geven van uw bijdrage.


Namens beide ZWO-commissies, Ingrid Broek