Kinderen van Myanmar

Kinderen van Myanmar

 

Enkele ZWO-commissies uit deze regio, te weten van Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Bergen op Zoom, Anna Jacobapolder en Zevenbergen, hebben besloten de handen ineen te slaan en gezamenlijk een driejarig project via Kerk in Actie aan te gaan. Het gaat daarbij om drie verschillende projecten voor mensen uit Myanmar en we willen ons met name op kinderen richten.

Myanmar (voorheen Birma) is een land in Zuidoost-Azië wat heel veel problemen kent, op zowel politiek als economisch vlak. De bevolking wordt al decennia lang onderdrukt en heeft een zeer laag inkomen. De gezondheidszorg staat op een laag pitje of is niet te betalen. Ook qua onderwijs is het niet veel beter. In de grensgebieden met Thailand heeft vele jaren een burgeroorlog gewoed. Veel Myanmarezen, waaronder veel kinderen, vluchtten de grens over naar Thailand om een beter bestaan op te bouwen, ook nu nog. Om deze vluchtelingen bij te staan is de Mae Tao Clinic opgericht. Daar wordt onder andere goede gezondheidszorg gegeven en wordt zorggedragen voor opvang en onderwijs van kinderen. Ook worden kinderen voorzien van officiële documenten zodat zij meer rechten krijgen en daarmee meer perspectief. In het eerste jaar van ons project zullen wij vooral stil staan bij deze Mae Tao Clinic.

Het tweede jaar willen wij ons richten op de leprazending in Myanmar, The Leprosy Mission International, welke organisatie zich oorspronkelijk alleen inzette voor leprapatiënten, maar zich nu ook breder inzet voor gehandicapten, met name ook voor kinderen met handicaps.

En tenslotte zouden wij in het derde jaar aandacht willen besteden aan Precious Stones, een jonge christelijke organisatie voor vrouwen- en jeugdwerk in Yangon (de vroegere hoofdstad van Myanmar). Middels kleinschalige projecten helpen zij gemarginaliseerde vrouwen en jongeren om weerbaarder te worden en een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Ook wij, de ZWO-commissie van onze kerk, zou samen met u ons steentje willen bijdragen om deze projecten te kunnen laten voortbestaan. Tijdens diensten en in Rond de Kerken zullen wij u regelmatig nog uitgebreider informeren. Helpt u ook mee deze mensen van ver over onze grens heen een toekomst te laten opbouwen?

 

De ZWO-commissies van Halsteren/Nieuw-Vossemeer en Bergen op Zoom