Project Kenia 2010/2012

Ons project van 2010 t/m 2012 is het investeren in mensen, samen met een aantal andere kerken in de regio. We willen jonge vrouwen in de gelegenheid stellen om een opleiding in de theologie te volgen. Dat gebeurt dan in Kenia aan de St. Paul’s universiteit. De opleiding duurt 3 jaar en voor 3 studentes hebben we voor Bergen op Zoom voor 3 jaar ingetekend.

In ontwikkelingslanden, waar gebrek is aan voedsel, huisvesting, medische zorg en vult u maar aan, is het ontbreken van respect naar de medemens het ergste. Dat wordt als eerste genoemd door de mensen zelf uit een ontwikkelingsland. Dus niet de zaken waar wij als eerste aan denken. De rechteloosheid en het niet als mens behandeld worden, hakken er het diepst in.

Wat wij met anderen als noodzakelijk zien is dat de relatie tussen man en vrouw gelijkwaardiger moet worden in dat land. Momenteel is die verhouding erg scheef. Zo mag een gezin niet gaan eten als de man daartoe geen toestemming heeft gegeven. Als hij dat vergeet of bewust nalaat wordt er eenvoudigweg honger geleden. Ook wordt het nut van verder onderwijs voor vrouwen niet als goed voor de samenleving opgevat. Daarmee gaat een groot potentieel voor het land verloren. Echter, ook al wordt het ontkend, een vrouw is ook een persoonlijkheid en die dient met een gelijk respect als de man behandeld te worden. Door het opleiden van vrouwen in functies van waaruit een positieve invloed kan uitgaan, wordt de Keniaanse samenleving ook voor de mannen verbeterd. Dat laatste klinkt tegenstrijdig maar de doelgroep wil in het gesprek en in overleg met mannen de situatie verbeteren. Het is dus geen feminisme maar een ontwikkeling die moet leiden tot het beter benutten van de capaciteiten tot nut van allen.

Het vergt persoonlijke moed en opoffering om in dat land die opleiding als vrouw te kiezen. Voor ons is het eenvoudigste deel weggelegd, namelijk ze financieel in staat te stellen de studie te volgen. Het is een project van Kerk in Actie.

Tot nu toe hebben we 2 vrouwen in onze gemeente mogen ontvangen die deze opleiding afgerond hebben. Hier onder leest u van één van hen, Dorcas Chebet, wat het betekent om te kunnen en mogen studeren.

 

“Toen ik mijn school diploma in theologie kreeg, vond ik dit niet voldoende. Wij wonen in een wereld van competentie waar mensen hoog opgeleid en goed geïnformeerd zijn. Vrouwen die dus weinig onderwijs gevolgd hebben, zullen het moeilijk krijgen met alle uitdagingen van tegenwoordig die zowel mannen als vrouwen ondervinden.

Ik dank God dat ik dus wel de gelegenheid kreeg om verder te studeren bij St. Paul’s University. In het begin had ik wel gemengde gevoelens hierover. Sommige mensen hebben me ontmoedigd om theologie te studeren. Dit was omdat er gedacht werd, dat vrouwen die theologie studeren opstandig worden en niet bij hun mannen blijven. Maar na verloop van tijd voelde ik een nieuwe kracht en motivatie om door te gaan.

Ik herontdekte een nieuwe mogelijkheid in mij om te vechten voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen beiden. Ik weet wat het betekent om een goed geïnformeerde theologe te zijn.

Het betekent, elkaar ondersteunen, ongeacht geslacht, klasse en geloofsovertuiging. Het betekent samen leiding geven, mannen en vrouwen, aan de plaatselijk en nationale kerkgemeenschap. Het betekent ook het waarderen van mijn rol als echtgenote en moeder en het stellen van mijn gezin en familie op de eerst plaats.

Met de financiële steun die de vrouwen krijgen om te studeren, krijgen ze een zonnige toekomst. Ze zullen misschien niet alle problemen van de vrouw in Kenia kunnen oplossen maar als ze hun huidige situatie kunnen verbeteren, dan geeft die hoop op een betere toekomst. Dat geldt voor de studenten, de vrouwen in Kenia en vrouwen over de hele wereld.”

 

Esther Mombo, een docente bij St. Paul’s in Kenia, was in 2011 ook in Nederland. Zij vertelde dat de vrouwen na hun studie, op allerlei plekken in de kerk in Kenia aan de slag kunnen. In veel kerken kunnen vrouwen tegenwoordig predikant worden, maar de opleiding biedt veel meer perspectieven. Dat maakt het voor vrouwen makkelijker deze studie te kiezen. Nu er steeds meer vrouwen afstuderen en allerlei taken in de kerken op zich nemen, worden zij zichtbaar. Zij praten mee en vervullen een volwaardige rol. Dat moedigt andere vrouwen aan, maar heeft ook invloed op mannen. Vroeger praatten zij over vrouwen, nu met. Bovendien ziet iedereen nu wat vrouwen kunnen. Dat neemt ongeloof of twijfel weg.

Dit project wordt eind 2012 afgerond. Vanuit de ZWO willen we iedereen in de gemeente bedanken dat ze het mogelijk gemaakt hebben om dit project te kunnen ondersteunen.

projectkenia-foto-1.JPGprojectkenia-foto-2.JPG