Project Kameroen 2010

Kleuterschool Kameroen officieel geopend

Op 21 mei 2010 is de nieuwbouw van de kleuterschool in Foumban, Kameroen, officieel geopend. De financiering van dit project is in de regio Bergen op Zoom gerealiseerd, met ondersteuning van o.m. Wilde Ganzen en Cordaid.

In 2004 heeft een delegatie van de Ontmoetingskerk een bezoek gebracht aan Kameroen, aan de dovenschool in Kumba, waarvoor geld ingezameld was voor nieuwe bedden en matrassen voor het internaat van deze dovenschool. Ook is men naar Foumban gegaan, waar Eric van der Geer, lid van de delegatie, voorheen met zijn gezin gewoond heeft. Ria van der Geer heeft indertijd samen met anderen de kleuterschool van de Eglise Evangélique du Cameroun opgericht en de kleuterleidsters begeleiding gegeven. De middelbare school had een paar lokalen ter beschikking gesteld. Voor deze kleuterschool had de delegatie een gift van € 1500,- bij zich, bijeengebracht tijdens de uitvaartdienst van Linda die leerling van deze kleuterschool geweest is.

Tijdens het bezoek kreeg de delegatie het verzoek om financiële ondersteuning bij nieuwbouw van de kleuterschool; de middelbare school breidde uit en had de lokalen weer nodig. Dit verzoek is in het moderamen van de Protestantse Kerk besproken  en is medewerking toegezegd voor fondswerving.  In 2005 en 2006 zijn diverse acties gehouden, zoals concerten, een 4-gangendiner georganiseerd door Time-Less, een jongerengroep van de Ontmoetingskerk, er is een cd uitgebracht met muziek van de Walter Kantorei uit Torgau en cantorij ‘Rejoice’ van de Ontmoetingskerk. Scholen in de regio hebben geld ingezameld, terwijl ook kerken uit andere plaatsen aan het project financieel bijgedragen hebben. Het totaalbedrag van € 35.000, inclusief de bijdragen van Wilde Ganzen en Cordaid, is binnengekomen en daarmee kon de nieuwbouw van start gaan.

In september 2008 is het gebouw, hoewel nog niet helemaal afgebouwd, al wel in gebruik genomen. Eind 2009 was het gebouw daadwerkelijk klaar, zodat de officiële opening gepland kon worden. Op vrijdag 21 mei was er  een korte kerkdienst, waarbij diverse toespraken gehouden zijn. Veel dank ging uit naar de regio Bergen op Zoom voor alle activiteiten die ondernomen zijn om deze bouw te kunnen realiseren. Een koor begeleidde met enthousiast gezongen liederen. Daarna ging men in optocht onder zang en dans naar de kleuterschool, een 100 meter verderop. Bij het hek knipte de voorzitter van de regionale synode het lint door en volgde een rondleiding door de kleuterschool. Een fraai gebouw, waar 2 groepen kleuters les krijgen, in totaal zo’n 60 tot 70 leerlingen.  Op de ommuurde speelplaats staan een klimrek en een glijbaan. De festiviteiten werden besloten met een prima buffet voor de genodigden. Buiten maakte een traditionele groep muziek op een balofoon en trommels. Met deze opening kan het project naar tevredenheid afgesloten worden. 

Foumban-foto-1.jpgFoumban-foto-2.jpg

Ria en Eric van der Geer