Conciliar proces

 

alt

Ontstaan. De Werkgroep Conciliair Proces is ontstaan vanuit de Protestantse Kerken in Bergen op Zoom. Dit naar aanleiding van het toenmalige conciliair proces waarbinnen kerken zich willen inzetten voor Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de schepping Vanuit de Parochie Heilige Maagd Maria sloten enkele leden zich aan bij de Werkgroep, zodat de Werkgroep een oecumenisch karakter kreeg. Vervolgens werd contact gezocht met de Turkse Moskee gemeenschap. Door deze verbreding van de contacten kreeg de werkgroep duidelijk een interreligieus karakter en een breder draagvlak. De Werkgroep heeft de taak van de kerkelijke Kontaktgroep Buitenlanders, die eerder bestond, overgenomen.

Samenstelling De Werkgroep bestaat uit leden van kerken in Bergen op Zoom, de Ulu-moskee en is aangevuld met leden van Tekev (Turkse stichting voor welzijn, educatie, recreatie en integratie), het Marokkaans Comité, de Stichting Surinaamse Activiteiten, de Bosnische Cultuur Vereniging en de Afgaanse vereniging.

Doelstelling De Werkgroep werkt aan het bevorderen van een betere relatie tussen allochtone en autochtone inwoners van Bergen op Zoom en richt zich daartoe op de plaatselijke bevolking. Het kennisnemen van elkaars godsdienst en cultuur is daarbij doel én middel.