Werkgroep Torgau-contacten

Uitgangspunten van onze contacten:   Klicken Sie hier für die deutsche Übersetzung

De Werkgroep Torgau-contacten onderhoudt en verdiept de contacten tussen de Evangelisch Lutherse Gemeente Torgau en de Protestantse Gemeente in Bergen op Zoom door alle geledingen van beide kerken met elkaar in verbinding te brengen.
Behalve door contact met Torgau te onderhouden (en te vergaderen), doen we dat ook door met een jaarlijkse uitwisseling, leden van de twee gemeenten bij elkaar te brengen.
Eénmaal per jaar, tijdens de uitwisseling, houden wij ook een partnerschapszondag, die in het teken staat van de onderlinge verbondenheid van beide gemeentes. Op deze dag wordt in beide kerken tegelijkertijd een dienst gehouden met een samen afgesproken liturgie.

 

 

 

alt

 

 

alt

Wapen Bergen op Zoom

alt

Wapen Torgau

 

 

alt

 

alt

alt

alt

   

 

Ontstaan werkgroep en belangrijke gebeurtenissen:

November 1983 – Ds. Dietrich Orland en ds. Hans-Christoph Sens uit Torgau in de D.D.R. bezoeken de November synode in Nederland.
 
14 februari 1984 - Voor de eerste keer komt een commissie bijeen bestaande uit:

 • Mw. Kayser .............. Evangelisch Lutherse Kerk
 • Ds. van Dalen .......... Gereformeerde Kerk
 • Ds. Monshouwer ...... Hervormde Gemeente
 • Diverse gemeenteleden

Na een jaar van voorbereidende gesprekken wordt op deze avond de Werkgroep DDR-contacten opgericht en afgesproken om contact te zoeken met Torgau.

In het voorjaar van 1984 bezoeken de Fam. Kayser en de Fam. Meyboom de Leipziger Messe. Torgau ligt daar vlakbij. Ds. Sens en zijn vrouw zijn bevriend met ds. Meyboom en zijn vrouw. Ds. Meyboom is predikant van de Lutherse kerk in Bergen op Zoom en Ds. Sens is “superintendent” – praeses van de “Kirchenkreis” – met als standplaats Torgau en is te vergelijken met de voorzitter van de classis in Nederland.
 
 
Om de verbondenheid van de beide kerkelijke gemeentes te benadrukken, wordt er sinds 1985 jaarlijks een partnerschapszondag gehouden.
 
 
Vanaf 1984 waren de belangrijkste gebeurtenissen:

 • 18 t/m 21 okt 1984:1ste bezoek aan Torgau
 • 1985/1986:Voor het eerst bezoeken 2 dames uit Torgau de gemeente in Bergen op Zoom
 • 1986:Het eerste bezoek aan Torgau vanuit de werkgroep.
 • 1987:Het tweede bezoek aan Torgau vanuit de werkgroep.
 • 1989:Ons koor Rejoice gaat op bezoek in Torgau
 • November 1989:Val van de muur
 • 1990:Het eerste bezoek van de Johann Walter Kantorei uit Torgau aan Bergen op Zoom
 • 1990 tot heden:Vanaf dit jaar hebben we elk jaar een uitwisseling gehad van jeugd en diverse geledingen van de kerk.
 • 2009:Het 25-jarig jubileum van de contacten met Torgau. Om dit te vieren wordt er ook een jubileumboekje uitgebracht, waarin wordt teruggeblikt op 25 jaar contacten tussen Bergen op Zoom en Torgau.
 
alt