Lutherse Gemeente

Lutherse Gemeente

Martin Luther (1483 – 1545):

Geboren in 1483 in Eisleben, Augustijner monnik en in 1507 tot priester gewijd. In 1508 docent in de filosophie te Wittenberg. In 1516 prediker in Wittenberg en sloeg een jaar later de 95 stellingen over de aflaat aan de deur van de slotkapel in Wittenberg bij hem uitgelokt door de frivole aflaathandel van Tetzel. Wilde de stellingen niet herroepen. Zijn geschriften werden in het openbaar verbrand. Maarten Luther verbrandde de tegen hem gerichte pauselijke bul Exsurge Domine. Voor de Rijksdag in Worms in 1521 weigerde hij zijn geschriften te herroepen en werd daarna in de ban gedaan. Verbleef 10 maanden in Wartburg en werkte daar aan de vertaling van het N.T. Stichtte te Wittenberg de 1e Prot. Gemeente, legde in 1525 de monnikspij af en huwde dat jaar Katharina von Bora. Hij was de grondlegger van de Evangelische kerkmuziek
1522 Vertaling van het N.T
1527 – 1529 Uitgave grote en kleine catechismus.
1528 – 1530 Deelname vaststelling Augsburger Confessie
1534 Vertaling van het O.T.
1541 Vertaling van de gehele Bijbel

 

 


Marienkirche (1119 – heden)

Volgens een oorkonde was er in 1119 in Torgau een burcht, een markt en een kerk. Verdere gegevens over deze kerk ontbreken. In de loop van de 12e eeuw moet Torgau een geweldige ontwikkeling hebben meegemaakt. In deze tijd wordt een Romaanse kerk gebouwd. Pas in 1243 wordt de Marienkirche voor het eerst genoemd als Markgraf Heinrich der Erlauchte aan het Zisterzienserinnenklooster de kerk en een aantal bezittingen schenkt. De westelijke toren is van Romaanse oorsprong. Van de toenmalige kerk is er verder niets overgebleven. In Dresden zijn stenen gevonden, die oorspronkelijk van deze kerk kwamen. Eind van de 14e eeuw is een nieuwbouw gestart.

 


Vanaf 1390 wordt er begonnen met de bouw van een laatgotische kerk. In 1510 zijn de bouwwerkzaamheden klaar.
In 1552 wordt Katharina, de vrouw van Martin Luther, hier in de kerk begraven.
In 1747 brandt door blikseminslag de zuidelijke Romaanse toren af en wordt in 1751 vervangen door een barokke toren.
Van 1967 tot 1972 wordt de binnenkant gerestaureerd en in 1984 wordt er een nieuw orgel in geplaatst.
Vanaf 1991 wordt de kerk in fasen gerestaureerd, eerst met noodvoorzieningen en later (na 1996) in zijn geheel. Thans aan het eind van 2003 is de restauratie klaar gekomen.

Schlosskirche (1544 - heden)

In 1362 eerste inwijding van de slotkapel St. Martin, in 1533 afgebroken. Van 1529 tot 1544 wordt de “obere Hofstube” als Evangelische slotkapel gebruikt.

Van 1543 tot 1544 bouw van de slotkapel als eerste protestantse kerk.
Op 5 oktober 1544 wordt door Maarten Luther de slotkapel ingewijd als Evang. Prot. Kerk.


 

In 1736 wordt de kerk ingericht als Katholieke kerk
Vanaf 1772 tot 1812 wordt de kerk gebruikt als Anstaltskirche des Zucht- und Arbeitshauses, Armen- und Waisenhauses.
Van 1815 tot 1914 is de slotkapel in gebruik als garnizoenskerk voor de militairen.
Van 1919 tot 1926 aula voor de leraressenopleiding.
1931 Restauratiewerkzaamheden.
Op 31 oktober 1932 weer ingewijd als kerk voor de Evangelisch Lutherse Gemeente.
In 1945 wordt het altaar door oorlogshandelingen vernield en vanaf 1952 – 1955 wordt het altaar zonder retabel weer opnieuw gebouwd.
In 1983 wordt de kerk van binnen opnieuw geschilderd.
Van 1991 tot 1992 wordt de gevel gerestaureerd.
In 1994, tijdens de viering van het 450 jaar bestaansfeest, wordt het nieuwe orgel ingewijd.

 alt

Pfarrer   Hans-Christian Beer

Inlogformulier