Diaconie

College van Diakenen

 

Nadat de beide diaconieën al jaren intensief samengewerkt hadden, werd bij het aangaan van de federatie één diaconale organisatie gevormd. Alle diakenen vormen samen het College van Diakenen ("de diaconie") en zijn tevens lid van de gemeenschappelijke kerkenraad. 

De ambtelijke taak van de diakenen wordt, tijdens de wekelijkse vieringen en in de avondmaalsdiensten, zichtbaar in het verzorgen van de collecten en de Tafel. 

In praktische zin kunnen de volgende vormen van dienstverlening en diaconale activiteiten worden onderscheiden: 

  1. Het gemeentediaconaat, de directe en indirecte hulpverlening binnen de kerkelijke gemeenschap.
  2. Het binnenlands diaconaat, de aandacht voor de naaste in stad en regio, bijvoorbeeld de activiteiten van de Werkgroep Conciliair Proces.
  3. Het werelddiaconaat, waarmee de ZWO-commissie zich voornamelijk bezig houdt.
  4. Een vorm van werelddiaconaat is ook het gemeentecontact Bergen op Zoom - Torgau (Duitsland)

 

 

Vormen van diaconaat in de eigen stad zijn:

 

  • de activiteiten voor ouderen
  • het meewerken aan het Inloophuis in 'De Williamstraat'
  • het mee organiseren van een Kerst-Inn.

 

Men kan bij de diaconie informatie krijgen over diaconale vakantieweken, kerkwebradio (=kerktelefoon), zorg voor ouderen, kerkautodienst, enz.

 

Inlogformulier