Jaarverslag Boekenmarkt

Het jaar 2016 voor de boekenmarkt zit erop. De verkoop in december bedroeg € 361,--. Veel mensen hebben boeken ingeleverd en ook in 2016 zijn er weer veel boeken verkocht. De opbrengst in 2016 bedroeg € 3.025,85 (vorig jaar € 2.335,55) en Alexander vd Kallen heeft via internet nog een super opbrengst gehaald van € 2.001,30 (vorig jaar € 1.449,96). Totaal dus aan boekenverkoop € 5.027,15 (vorig jaar € 3.785,51). Een geweldig bedrag voor het onderhoud van onze kerk, de helft van wat er elk jaar minimaal nodig is. Graag wil ik alle mensen bedanken die meehelpen met afruimen en dit keer speciaal nog een extra bedankje voor Matté Vink die dit jaar mee heeft geholpen met opbouwen.

De eerste boekenmarkt in 2017 is 7 januari. Iedereen is weer van harte welkom.

Ank van der Kallen