Project “KERKMUZIEK OP WEG NAAR 2017”

In de jaren 2016 en 2017 wil de Protestantse gemeente Bergen op Zoom zich, samen met anderen, intensief bezig gaan houden met kerkmuziek. Het herdenken van 500 jaar reformatie kan op velerlei manieren. Wij hebben de keuze gemaakt om hier vooral stil te staan bij de rijkdom van het protestantisme op het gebied van kerkmuziek.

Dit betekent dat de komende twee jaren er zowel binnen als naast de liturgievieringen extra aandacht is voor zang en muziek. Om dit in goede banen te leiden is mevr. Annemiek Vogels aangezocht e.e.a. professioneel te ondersteunen.

Wat ons voor ogen staat is tweeledig:

Ten eerste: 
cantorij Rejoice zal zich de komende twee jaar bezighouden met kerkmuziek van “Johann Walter tot Annemiek Vogels”. Hierbij wordt niet alleen stilgestaan bij wat achter ons ligt maar ook naar nieuwe ontwikkelingen gekeken. Het gaat om liturgieviering die past binnen zowel Calvinistische als Lutherse tradities en eigenlijk per definitie dan ook oecumenisch georiënteerd is.

Vervolgens: 
vanuit cantorij Rejoice wordt gewerkt aan de vorming van een projectkoor waarin zangers uit de regio welkom zijn.
Klik hier voor een reportage van de eerste repetitie ...

 

Dit koor zal naast de liturgische vieringen een bijzonder programma verzorgen. In dit programma staan de volgende zaken in de planning:

-Passietijd 2016
Het passieverhaal lezen en met zang omkleden zoals dat ook gebeurt met Lessons & Carols in de adventtijd. De teksten worden gelezen door jongeren en komen o.a. uit de Bijbel in gewone taal. Ook gedichten of raps kunnen toegevoegd worden. De lezingen worden afgewisseld met koralen uit de diverse passionen. Ze worden gezongen door het projectkoor aangevuld met instrumentalisten. Een lokale kunstschilder is gevraagd enkele doeken tentoon te stellen die n.a.v. het passieverhaal door hem zijn gemaakt. Deze uitvoering staat gepland voor zondag 20 maart 2016, 16.30 uur in de Ontmoetingskerk.

-Najaar 2016
Het uitvoeren van een cantate van Buxtehude.

-Voorjaar 2017
Herhaling van het programma uit de passietijd van 2016 met andere lezingen en zang.

-Oktober 2017
Het plan is om op zondag 30 oktober de Bachcantate uit te voeren die gewijd is aan het Lutherlied (Vaste burcht).


Annemiek Vogels zal enige keren een “muzikale proeverij” verzorgen waar ze voor geïnteresseerden in zal gaan op de theorie en uitwerking van de diverse projecten.
We mogen ons erover verheugen dat voor de uitvoering van deze activiteiten subsidies zijn ontvangen.

Met deze activiteiten hopen we aan de Reformatie op een waardige wijze aandacht te besteden, met als insteek: kerkmuziek. We hopen dat dit op veel enthousiasme mag rekenen en dat veel mensen binnen en buiten onze gemeente aan deze activiteiten zullen deelnemen.
Wilt U meedoen en/of meer weten? Informatie is te verkrijgen via Annemiek Vogels of ds. Willem Vermeulen.

Inlogformulier