Witte donderdag 24 maart - ook een kerkdienst in de middag

 

Op 24 maart is het Witte donderdag:

Als gemeente vieren we dan ’s avonds om 19.30 uur met elkaar de eerste van de drie diensten in de stille week.
In het verleden bleek dat mensen soms ’s avonds er moeilijk toe kunnen komen naar de kerk te gaan vanwege allerlei redenen; mobiliteit, vitaliteit, de vroeg invallende duisternis, en zo kunnen er meer argumenten zijn.
Om ten minste op één van de dagen toch mee te kunnen vieren is er op de donderdagmiddag een bijzondere kerkdienst gepland.

U wordt van harte uitgenodigd voor deze dienst waarin we het Heilig Avondmaal rondom de tafel vieren.
Deze dienst begint om 15:00 uur in de Ontmoetingskerk Bolwerk zuid 134. Ds. Willem Vermeulen zal voorgaan in die dienst.

Na deze dienst kunnen we elkaar, rondom een kopje koffie of thee met wat lekkers, ontmoeten in de grote zaal.

Witte donderdag viert Jezus met zijn apostelen het laatste avondmaal. Jezus weet dat hij de volgende dag op het kruis zal gaan sterven. Hij geeft zijn eigen lichaam en bloed onder de gedaanten van brood en wijn. Hij neemt het brood en zegt: "Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt" Vervolgens neemt Hij de beker wijn en zegt: "Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is het teken van mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken."

Dit is de reden dat wij als Christenen op Witte donderdag brood en wijn met elkaar delen.

Hartelijke groet
Diaconie.

Inlogformulier