Eerste repetitie " Koralen-Passie"

De eerste repetitie op zondag 31 januari in het kader van "koralen-passie" vond plaats in de Ontmoetingskerk 
De uitvoering is palmzondag, 20 maart a.s.

foto-1.JPGfoto-2.JPG

 

 

Project “kerkmuziek op weg naar 2017”.

In de jaren 2016 en 2017 wil de Protestantse gemeente Bergen op Zoom zich, samen met anderen, intensief bezig gaan houden met kerkmuziek. Het herdenken van 500 jaar reformatie kan op velerlei manieren. Wij hebben de keuze gemaakt om hier vooral stil te staan bij de rijkdom van het protestantisme op kerk muzikaal gebied.

Dit betekent dat de komende twee jaren er zowel binnen als naast de liturgievieringen extra aandacht is voor zang en muziek. Om dit in goede banen te leiden is mevr. Annemiek Vogels aangezocht e.e.a. professioneel te ondersteunen.

Wat ons voor ogen staat is tweeledig:

Ten eerste: de cantorij Rejoice zal de komende twee jaar zich bezighouden met kerkmuziek van “Johann Walter tot Annemiek Vogels”. Hierbij wordt niet alleen stilgestaan bij wat achter ons ligt maar ook naar nieuwe ontwikkelingen gekeken. Het gaat om liturgieviering die past binnen zowel Calvinistische als Lutherse tradities en eigenlijk per definitie dan ook oecumenisch georiënteerd zijn.

Vervolgens: vanuit cantorij Rejoice wordt gewerkt aan de vorming van een projectkoor waarin zangers welkom zijn uit de regio. Hiermee zal een bijzonder programma worden verzorgd naast de liturgische vieringen. In dit programma staan de volgende zaken in de planning:

- Passietijd 2016. Het passieverhaal lezen en met zang omkleden zoals dat ook gebeurt met Lessons & carols in de adventtijd. De teksten worden gelezen door jongeren en komen o.a. uit de Bijbel in gewone taal. Ook gedichten of raps kunnen toegevoegd worden. De lezingen worden afgewisseld met koralen uit de diverse passionen. Ze worden gezongen door het projectkoor aangevuld met instrumentalisten. Een lokaal kunstschilder is gevraagd enkele doeken ten toon te stellen die n.a.v. het passieverhaal door hem zijn gemaakt. Voorlopige planning gaat uit van zondag 20 maart 2016, 16.30 uur in de ontmoetingskerk.

- Najaar 2016. Het uitvoeren van een cantate van Buxtehude.

- Voorjaar 2017. Herhaling van het programma uit de passietijd van 2016 met andere lezingen en zang.

- Oktober 2017. Het plan is om op zondag 30 oktober de Bachcantate uitvoeren die gewijd is aan het Luther lied. (Vaste burcht).

 

Annemiek Vogels zal enige keren een “muzikale proeverij” verzorgen waar ze voor geïnteresseerden in zal gaan op de theorie en uitwerking van de diverse projecten.
We mogen ons erin verheugen dat voor de uitvoering van deze activiteiten er van diverse kanten subsidies zijn ontvangen.

Met deze activiteiten hopen we aan de Reformatie op een waardige wijze aandacht te besteden, met als insteek kerkmuziek. We hopen dat dit op veel enthousiasme mag rekenen en deelname van mensen binnen en buiten onze gemeente aan deze activiteiten.
Wilt U meedoen en / of meer weten? Informatie is te verkrijgen via Annemiek Vogels of ds. Willem Vermeulen. (0164-241712)