Torgau-uitwisseling 2014, dag 1 & 2 - "Rituelen rondom leven en dood”

Uitwisseling 25 - 28 september 2014

Donderdag 25 en Vrijdag 26 September:

Zoals u weet heeft onze kerk een partnergemeente in het voormalige Oost-Duitsland, nl. in Torgau. Ieder jaar hebben we een weekend contact met elkaar; het ene jaar in Torgau en het andere jaar in Bergen op Zoom.
Dit jaar was onze kerk aan de beurt om onze gasten te ontvangen en een weekend te organiseren. Sinds enkele jaren doen we dit rondom een thema. We hebben al als thema’s besproken: Diaconie, Pastoraat en Muziek, en nu was het thema ,,Rituelen rondom leven en dood”.

Donderdag eind van de middag arriveerden 9 gasten uit Duitsland en na zo’n lange reis smaakte een kopje koffie erg lekker. De avond werd doorgebracht in de gastgezinnen.

De volgende morgen brachten we met elkaar een bezoek aan het Crematorium en de Protestantse begraafplaats. Iedereen was zeer geïnteresseerd en men stelde veel vragen.
Wat onze gasten in het bijzonder opviel was het gebruik van rustige kleuren en mooie muziek en de eigen inbreng die de familie van de overledene heeft bij de uitvaart. Bij hen gaat het vnl. nog zoals het beschreven staat en in de sombere kleuren zwart en grijs.

Na dit bezoek werden we door onze koster Ans ontvangen in de Ontmoetingskerk, waar zij gezorgd had voor een lekkere lunch.
De middag werd ingevuld met de uitleg en bespreking van de onderwerpen “Doop en Rituelen in onze kerk”, “Cremeren en Begraven” en “Palliatieve Sedatie en Euthanasie”. Allemaal heel interessant.

Wederom werden er tussendoor diverse vragen gesteld, mede vanwege de onderlinge verschillen. Zo is in Duitsland euthanasie niet toegestaan; in Nederland onder strenge voorwaarden wel. Deze voorwaarden werden door dhr Eric v.d Geer en Mw Elsbeth Huffmeijer heel goed uitgelegd.

Na deze moeilijke, maar goede besprekingen was er even tijd om de stad in te gaan of te relaxen Daarna werd de dag afgesloten met een gezellige en heerlijke barbecue; waarbij we elkaar door gesprekken weer beter leerden kennen.

Riet Franssen

 

{AG}activiteiten/torgaureizen/2014/uitwisseling ned dag 1en2{/AG}

Inlogformulier