Column - Je kiest niet met wie je in de klas zit

Je kiest niet met wie je in de klas zit.

In de weken waarin we deze gemeentebrief aan het voorbereiden zijn spelen er weer spanningen in Europa tussen “oost en west”. Rondom de gemeenteraadsverkiezingen half maart j.l. hoorden we geluiden die ingegeven werden door eigenbelangen ofwel hoe men die inschatte en bij het naderen van de Europese verkiezingen over enige tijd zullen we daar ongetwijfeld ook door overspoeld worden. In veel discussie komt het “wij en jullie” al snel om de hoek. Ook wel in de vorm van “ons soort mensen” tegenover: “dat soort mensen”. 

Dit segregatie denken kunnen we natuurlijk snel als onchristelijk afdoen, maar helaas leert de geschiedenis dat de kerken hier ook vaak in meegegaan zijn. En dan denk ik niet alleen aan de kerken in Zuid Afrika: want met enige schroom zullen we rond 4 mei er ook bij stil moeten staan dat de Christelijke kerken over het algemeen, of in ieder geval te vaak, zeer zwijgzaam waren in de periode voor en tijdens de tweede wereldoorlog.

We maken ons op om het paasfeest te vieren. En vervolgens zijn er in de kerk dan de weken waarin gesproken wordt over de verschijningen van Jezus aan de discipelen. Het evangelie getuigt hiervan. Maar voor we gelijk doorstoten naar Hemelvaart en Pinksteren is er nog die ene bijzondere oproep aan het eind van het Mattheus Evangelie.

De leerlingen worden erop uit gestuurd om nog meer leerlingen te vinden. “Haast je op weg naar alle volkeren en maakt hen tot leerlingen” zo lezen we daar. Royaler en meer internationaal kan het niet gezegd worden. Elk mens op aarde mag uitgenodigd worden om in de klas te komen; leerling van Jezus te worden. Het is net als op elke school …. Je moet maar zien wie er bij je in de klas zit en daarmee heb je het dan maar gezellig te maken.

Lukt je dat niet, dan krijg je dat vroeg of laat zelf op je brood. Want Pasen begint natuurlijk in Egypte. Waar de kinderen van Abraham als vluchtelingen welkom werden geheten. Ze krijgen te eten en onderdak omdat er bij hen hongersnood is. Maar na verloop van enige generaties ging het fout tussen de verschillende inwoners …… zo fout dat de ene groep in de knel kwam te zitten door het gedrag van de andere. Als de ene, de zwakkere, bevolkingsgroep het licht niet in de ogen gegund wordt door de andere gaat dat tenslotte aan twee kanten tot grote problemen leiden. En dan begint Pasen: de uittocht uit Egypte. Met pijn bij alle partijen. Honderden jaren later vierde Jezus dit feest met zijn leerlingen. Pascha. En bij het breken van de matses zei Jezus ….. je moet niet alleen feest vieren om wat gebeurt is maar ook om de toekomst. Denk maar aan mij, voortaan.

O ja, en deze les is een les voor alle volkeren …… je kunt alleen aan Christus denken als je samen deelt. Brood of levensruimte of wat dan ook. Leer dat maar zelf en aan elkaar. Je deelt brood, je deelt een klas, je deelt één wereld en één God. En dán deelt hij jou, jouw bestaan, tot in lengte van jaren en eeuwen.

Ik mag U inspirerende dagen toewensen rond Pasen 2014.

Ds. Willem Vermeulen.

Inlogformulier